Prof. Dr. Cihan Osmanağaoğlu Karahasanoğlu


  • Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Doktora: İstanbul Üniversitesi
Biyografi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Avukatlık stajı ve avukat olarak İstanbul Barosuna kaydını yaptırmasının ardından, kariyerine hakim olarak devam etmiştir. Eş zamanlı olarak, Prof. Dr. Cemal Bali Akal’ın danışmanlığında hazırladığı “Ziya Gökalp’te Türkçülük Akımı” başlıklı yüksek lisans tezi ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İÜSBE) Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında yüksek lisansını, Prof. Dr. Mehmet Tevfik Özcan danışmanlığında hazırladığı “Tanzimat Dönemi İtibarıyla Osmanlı Tabiiyyetinin (Vatandaşlığının) Gelişimi” başlıklı tezi ile de İÜSBE Kamu Hukuku Doktora Programında doktorasını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak atanmasının ardından, yardımcı doçent, doçent ve profesörlük unvanlarını da bu anabilim dalı kapsamında yaptığı çalışmaları ile edinmiştir. 1862 Rum Patrikliği Nizamatı Çerçevesinde Fener-Rum Ortodoks Patrikhanesi (İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2010) başlıklı çalışması, Doçentlik takdim tezi , Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Hırsızlık Suçu ve Cezası (İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2016) başlıklı çalışması ise Profesörlük takdim tezidir. Çalışmalarına belirli dönemlerde, Freiburg im Breisgau (Almanya), Berlin (Almanya), St. Gallen (İsviçre), Bern (İsviçre) ve Zürich’te (İsviçre) devam etmiştir. “Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Döneminden Türkiye Cumhuriyeti’ne Hukukta Resepsiyon Süreci: Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’den, Yeni Türk Medeni Kanunu’na” başlıklı araştırmasının, 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından on iki aylık zaman dilimi için desteklenmesi ile araştırmalarına Berlin / Dahlem - Dorf’daki Freie Üniversite’de devam etmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarından birisi “Tarihi Kökeninden Hareketle Türkiye Cumhuriyeti Medeni Hukukunda Resepsiyon” başlığı ile yakın zamanda Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç Armağanı kitabında yayımlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi haricinde, çeşitli dönemlerde yarı zamanlı / misafir öğretim üyesi olarak, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Türk Hukuk Tarihi dersleri vermiştir. Genel Hukuk ve Türk Hukuk Tarihi (Lisans) dersinin yanında çeşitli zamanlarda, Türk Hukuk Tarihi (Lisans), Hukukun Temel Kavramları (Lisans), Uygarlık Tarihi (Lisans), İnkılap Tarihi (Lisans), Osmanlı Vatandaşlığı (Yüksek Lisans), Osmanlı Örfi Hukuku (Yüksek Lisans), Osmanlı Devleti'nin Klasik Döneminde Gayrimüslim Tebaanın Hukuki Statüsü (Yüksek Lisans), Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Döneminde Gayrimüslim Tebaanın Hukuki Statüsü (Yüksek Lisans), Osmanlı Kanunnameleri (Yüksek Lisans), Osmanlı Devleti’nde Gayri Müslimler (Doktora), Genel Hukuk Tarihi Bağlamında Hukuk Alımı / Resepsiyon (Doktora), Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukuk Sisteminde Resepsiyon (Doktora) derslerini vermiştir. Hukuk Tarihi disiplini, bu disiplin ile ilişkili diğer disiplinler ve hukukun çeşitli alanlarında yaptığı çalışmaları (kitaplar, kitap bölümleri, makaleler), çeşitli akademik toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış bildirileri, transkripsiyon çalışmaları, arabuluculuk, pedagojik formasyon ve Osmanlıca sertifikaları da dahil olmak üzere, çeşitli sertifikaları bulunmaktadır.