Doç. Dr. Hasan Cicioğlu


  • Lisans: Ankara Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi
  • Doktora: Ankara Üniversitesi
Biyografi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun oldu. “Türkiye Cumhuriyeti İlk ve Orta Dereceli Okulların Tarihi Gelişimi“ konulu tezi ile doktorasını aldı. KKTC Öğretmen Koleji’ne Müdür olarak atandı. 1988 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne geçti. 1 Haziran 1992 tarihinde Doçentlik Kadrosuna atandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersi verdi. Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezini kurdu ve merkez başkanı olarak görev yaptı. T.C. Devlet Planlama Teşkilatı’nın 5 ve 6. Kalkınma Planlarında görev aldı. 1995 - 2001 yılları arasında T.C. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Asli Üyeliği görevini yürüten Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, 12 Kasım 2020 tarihinde aynı göreve yeniden seçilmiştir. Aynı merkezin “Atatürk Ödülü Komisyonu” ile “Atatürk ve Türk Dünyası Uygulama, Araştırma Komisyonu” üyeliklerinde bulundu. Atatürk ve Kıbrıs konusunda çok sayıda kitabı olan Doç. Dr. Hasan Cicioğlu'nun son olarak "Milli Tarihimizden bir Safha'' adlı eseri, ilk kez Türkçe olarak Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi tarafından prestij kitabı olarak yayınlandı. Halen Türkiye’de ve balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli kentlerinde Atatürk ve Kıbrıs konusunda konferanslar vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.