Netkent Üniversitesi

Akademik Kadro

Prof. Dr. Mithat Melen


  • Lisans: Gazi Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Brüksel Üniversitesi
  • Doktora: İstanbul Üniversitesi

Biyografi

Lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümünde tamamladıktan sonra, Postipankki Helsinki Finlandiya'da uluslararası bankacılık stajı yaptı. Brüksel Üniversitesinde “Bütünleşmenin Ekonomik Yönü” konulu lisansüstü çalışma yaptı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde Avrupa Topluluğunun Ekonomik Yapısı ve Türkiye konulu tezi ile verdi. 1990 yılında İktisat Teorisi dalında Doçent oldu. 1992 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine Doçent olarak atandı. 1996 yılında aynı Fakültenin İktisat Teorisi Kürsüsünde Profesör oldu. 1971 yılında, Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği'nde memur olarak başladığı çalışma hayatında, Avrupa Toplulukları Komisyonunda uzman, NATO sekretaryasında uluslararası memur ve Ankara'da Hazine Teşkilatı AT Şube Müdürü olarak görev yaptı. 1976 yılında askerlik görevinin ardından 1977 yılında Brüksel Maliye Ataşesi oldu. 1979 yılında Brüksel Maliye Müşavirliğine yükseltildi. 1980 yılında Hazine Uzmanı, 1982 yılında İslam Bankası 6. Guvernörler Kurulu Toplantısı Organizasyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1983 yılında Hazine Kambiyo Grup Başkanı oldu. Hazine adına uluslararası ikili ekonomik ilişkileri yürüttü. 1984 yılında Hazine Dış Ticaret Müsteşarı özel danışmanlığını yaptıktan sonra 1986-1989 yılları arasında OECD nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ekonomi Ticaret Müşavirliğine getirildi. Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı görevinin ardından, 1991 yılında Hazine Müsteşar Müşaviri oldu. 2007 yılında İstanbul milletvekili oldu. 4 yıl boyunca AB parlamentosu ile Amerikan Kongresini Türkiye adına izledi. AB Karma Parlamento komisyonu üyesi seçildi. 1985 yılından beri, yurt içi ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde (ODTÜ, Haliç, Columbia, Georgetown, Yüzüncü Yıl) dersler veren Prof. Dr. Melen, Dünya Bankası, Sanayi ve Ticaret Odaları, Belediyeler, KOSGEB gibi yerli yabancı (Alamos Gold) özel ve resmi kuruluşlara, ekonomi, uluslararası ilişkiler, finans, insan kaynakları, eğitim olmak üzere çeşitli konularda danışmanlık yapmıştır. 1985 yılından beri yerli, yabancı yurtiçi ve yurtdışı seminer ve kongrelere konuşmacı veya oturum başkanı olarak katılmaktadır. Yayınlanmış 1500'e yakın makalesi ve basılmış biri İngilizce beş kitabı vardır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.