Prof. Dr. Muhammed Eyyüp Sallabaş


  • Lisans: Gazi Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi
  • Doktora: Gazi Üniversitesi
Biyografi

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü mezunudur. Aynı Üniversitenin Eğitim Bilimler Enstitüsünde, “İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kendini yazılı olarak ifade etme kazanımlarına ulaşma düzeyi” teziyle Yüksek Lisansını, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim dalında, “Aktif öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin konuşma becerilerine etkisi” tezi ile doktorasını aldı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde Merkez Müdürü olarak görev yaptı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü Başkanıdır.