Dr. Selen Artan Bayhan


  • Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi- Leiden Üniversitesi
  • Doktora: The City University of New York
Biyografi

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet bursu ile gittiği Leiden Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Çalışmaları yüksek lisans programını tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. Amerika’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin etnik ve dini aidiyetleri ile toplumsal cinsiyet rollerini incelediği doktora çalışması ile The Graduate Center, City University of New York CUNY’den sosyoloji doktorasını aldı. Çalışma alanları arasında göç, aidiyet, kent, toplumsal cinsiyet, toplumsal bellek ve medya konuları bulunmaktadır.