2022-2023 BAHAR DÖNEMİ ARASINAVLARI HK.

2022-2023 Bahar yarıyılı ara dönem sınavlarınız 06-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir