Netkent Üniversitesi

Değerli Öğrencilerimize ve Kamuoyuna Duyuru


26 Haziran 2020 Cuma günü Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu resmi web sitesinde Üniversitemiz hakkında bir duyuru yayınlanmıştır. Bu duyuru hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli olmuştur:

 1. İlgili duyuruda Üniversitemizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan bir üniversite olduğu net olarak ifade edilmiştir. İlk online Türk Üniversitesi olan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi (kısaca Netkent), Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarının önerisi doğrultusunda KKTC kanunlarına uygun olarak online eğitim vermek üzere, dönemin KKTC devlet yetkili mercilerinin de bilgisi, tasvibi ve desteğiyle kurulmuş öncü bir Üniversitedir. İlgili tüm belgelere www.netkent.edu.tr/belgelerimiz adresinden ulaşılabilinir.

 2. YÖK’ün Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanınma ve Denklik yönetmeliği ve bu yönetmeliğin yabancı bir üniversitenin YÖK tarafından tanınma şartını belirleyen maddesi hiçbir hukuki tartışmaya mahal vermeyecek biçimde düzenlenmiştir. Üniversitemiz eğitim ve öğretim faaliyetlerini yasal olarak sürdüren bir KKTC üniversitesidir ve YKS ile öğrenci almamaktadır. Kaldı ki üniversitemiz ikinci üniversite eğitim öğretimi bağlamında öğrenci kabul etmektedir.

3. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrası T.C. Yüksek Öğretim Kurulundan denklik talebinde bulunmaları halinde, mevcut T.C. yasaları gereği YÖK’ün Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanınma ve Denklik yönetmeliğine çerçevesinde ilgili mevzuat uyarınca uygun şartlara sahip diğer yabancı ülke üniversiteleri mezunları gibi bireysel başvurularını yapabilme hakları bulunmaktadır. Lisans programlarında ilk mezunlarımızı 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi sonrası vereceğimiz dikkate alınırsa, bu konu hakkında o tarihe kadar YÖK’e herhangi bir başvuru yapılması ve dolayısıyla herhangi bir cevap alınması mümkün değildir.

4. Üniversitemizin resmi internet sitesinde ya da sosyal medya hesaplarında hiç bir dönem bahse konu duyuruda aksettirildiği biçimde Üniversitemiz öğrencilerine YÖK tarafından doğrudan denklik verildiği ile ilgili bir beyan olmamıştır. Bilakis yalnızca lisans programları öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrası mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bireysel denklik başvurusu hakkına sahip oldukları belirtilerek, denklik başvurusu aşamasında ve denklik almaları konusunda sorun yaşayacakları hiçbir hukuksal neden bulunmadığı açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle YÖK duyurusunda yazılanları ve devamındaki ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir.

5. Tanınma ve denklik konularında T.C. yasaları ve YÖK yönetmeliklerinde düzenlenen kurallar son derece açık ve nettir. Üniversitemiz gerek resmi web sitesi, gerek sosyal medya hesapları üzerinden ilgili yönetmeliklerin aksine bir beyanda bulunmamış, bilakis tüm açıklamalarında bu yönetmeliklerde bulunan maddelere açıkça yer vererek öğrencilerini ve öğrenci adaylarını yasalara uygun olarak aydınlatmıştır.

6. Bugüne kadar hiçbir yasadışı faaliyeti olmayan ve KKTC’deki haksız engelleme çabalarına karşın gücünü yasalardan alan ve eğitim öğretimine yüksek mahkeme marifetiyle devam eden üniversitemiz, pandemi (küresel salgın) döneminde hiç ara vermeden kesintisiz eğitim vermiştir.

 7. Yaşamakta olduğumuz Covid 19 süreci artık bazı hususları kesinlikle netleştirmiştir: Örgün veya uzaktan eğitim sadece amaca ulaşmak için kullanılan eğitim yöntemleridir. Günümüz iletişim teknolojilerinin ulaştığı seviyede evrensel eğitim, teknolojik sistemler kullanılarak doğru ve efektif bir şekilde kolaylıkla verilmektedir. Denetlenmesi son derece basit olan bu yöntemde önemli olan, her eğitim modelinde olduğu gibi eğitimin içeriği ile eğitimi veren eğitmenin sahip olduğu birikimdir.

8. Bu anlayışın öncüsü olmakla iftihar eden, bilimin ışığında doğan ülkümüz Netkent’in Mütevelli Heyeti üyelerinin, Senatosunun, İdari Yapısının ve Akademisyenlerinin tek bir hedefi vardır. O da ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti ile Yüce Türk Ulusunun kopmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refahı ve yücelmesidir. Milletimize olan sadakatimiz ve yasalara olan saygımız her şeyin üzerindedir.

9. Hal böyle iken, Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hedefleri dikkate alıp benimseyerek milletimizin geleceğine büyük değer katacağına inandığımız 1 milyon yazılımcı hedefine destek vermek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bir bilişim adası olması amacıyla başlattığımız, milletimize 1.000 yazılım mühendisi kazandıracak Yarınlar Bizim burs programı rekor sayıda başvuruya ulaşmışken, gerçeğe uymayan böyle bir duyurunun YÖK web sitesinde yer alması ve basın kuruluşlarına servis edilmesi hususlarını, sehven yapılmış bir uygulama olarak değerlendirmek istemekteyiz. Konuyu kamuoyunun takdir ve bilgilerine sunarız.

 Vedat Eşkinat                                             Prof. Dr. Tayfun Turgay
Mütevelli Heyeti Başkanı                            Rektör