Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
E-MBA Programın İçeriği
İşletme Yüksek Lisans

Günümüzde teknolojik ilerlemeler toplumsal hayatın yanı sıra üretim sürecini derinden etkileyerek yeni iş alanları açılmasına ve var olmaya devam edenlerde de önemli dönüşümlere neden oluyor. Kısaca ifade etmek gerekirse tüm dünyada iş yapma tarzı, işletmelerin yapısı, iş/işletme kültürü, yasal çerçeve, finansal araçlar ve nihayetinde belki de en önemlisi tüketici davranışları radikal bir şekilde değişiyor.

Bireysel hayatlarımız da bu hızlı değişimden etkileniyor, hızla kaybolan meslekler, değişen ihtiyaçlar sürekli yeni beceriler edinmeyi zorunlu kılıyor. 21. Yüzyılın Sanayi 4.0 dönemini yaşadığımız günümüzde geleceğe umutla bakan profesyoneller için kariyer basamaklarını başarıyla tırmanmanın yolu temel işletme kavramları ile yeni dünyanın değerlerini bütünleştiren, teknolojik gelişimlere açık perspektifleri ile yönetim yeteneklerini artırmaya odaklanan, dijital çağda uluslararası fırsatları tanımlayabilen ve bu çerçevede daha etkin değer yaratacak donanıma kavuşmalarını sağlayan bir anlayışa sahip olmaktan geçiyor.

Bu anlayışla oluşturulan ilk dijital Türk üniversitesi Netkent’in e-MBA programı; dünya çapında saygın modellerin örnek alınması, teorinin doğrularıyla iş dünyasının gerçeklerinin bir araya getirilmesiyle şekillendi. Netkent e-MBA programı, akademik yapısı ve kurumsal işbirlikleri ile kendi alanında farklılaşma stratejisine odaklanmış özellikle farklı disiplinlerde eğitim almış olan dijital çağın profesyonellerine sadece kariyer gelişimleri için değil, çevreleri ve toplumları için de liderlik, inovasyon ve teknoloji kavramlarını başarıyla uygulayacakları bir işletme lisansüstü programı sunuyor.

Küresel vizyona sahip profesyoneller olma yolunda geleceklerine önemli bir yatırım yapacak öğrencilerimiz için oluşturulan Netkent e-MBA Programı 3 dönemden oluşuyor. Birinci dönem 3 zorunlu ders ile işletme kavram ve mantığına yönelik bilimsel bir altyapı sağlıyor. Bu çerçevede ikinci dönem 4 adet zorunlu ders ile işletmenin ana bilim dalları iş dünyası odaklı vaka analizleri ağırlıklı olarak derinlemesine ele alınıyor. Program, son dönemde ise kazanılan donanımın 3 adet seçmeli ders ve proje çalışması ile “İşletme Hukuku”, “Yönetim”, “Pazarlama”, “Finans” ve “Genel İşletme” modüllerinden birinde uzmanlaşma ve her öğrencinin kendine özel bir model oluşturması ile tamamlanacak bir yapıda tasarlandı.