Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
E-MBA Programın İçeriği
İşletme Yüksek Lisans

NEDEN NETKENT e-MBA?

Çağımızda bilim ve teknolojinin getirdiği dönüşümlere bağlı olarak toplumsal hayatta meydana gelen karşı konulmaz değişim ve gelişim sebebiyle yeni meslekler ortaya çıkmakta ve mevcut meslekler için de güncel eğitime duyulan ihtiyaç daha da artmaktadır.

Son yıllarda karşılaşılan yeni dünya düzeni, küreselleşme, dünyaya açılma ve yeniden yapılanma bilgi toplumlarını oluşturan en önemli kavramlardır. Bu çerçevede, tüm dünyada iş yapma tarzı, işletmelerin yapısı, iş/işletme kültürü, yasal çerçeve, finansal araçlar ve nihayetinde belki de en önemlisi tüketici davranışları radikal bir şekilde değişmektedir.

21. Yüzyılın Endüstri 4.0 dönemini yaşamakta olduğumuz günümüzde geleceğe umutla bakan profesyoneller için kariyer basamaklarını tırmanmanın yolu; temel işletme kavramları ile yeni dünyanın yepyeni değerlerini bütünleştiren, teknolojik gelişimlere açık perspektifleri ile yönetim yeteneklerini arttırmaya odaklanan, dijital çağda uluslararası fırsatları tanımlayabilen ve bu çerçevede daha etkin bir şekilde değer yaratacak donanıma sahip olmalarını sağlayan bir anlayışa sahip olmaktır.

İşte bu anlayışla oluşturulan ilk online interaktif Türk üniversitesi Netkent’in e-MBA programı; dünya çapında saygın modellerin örnek alınması ve teorinin doğrularıyla iş dünyasının gerçeklerinin bir araya getirilmesiyle şekillendi.

Netkent e-MBA programı; akademik yapısı ve kurumsal işbirlikleri ile kendi alanında farklılaşma stratejisine odaklandı. Üniversitemiz, öğrencilerinin sadece kariyer gelişimleri için değil, çevreleri ve toplumları için de liderlik, inovasyon ve teknoloji kavramlarını başarıyla uygulayacakları fark yaratan bir işletme yüksek lisansı eğitimini sunmaktadır.

Küresel vizyona sahip yöneticiler yetiştiren ve alanında tanınmış akademisyenlerin ders verdiği Netkent e-MBA Programı 3 dönemden oluşmaktadır. Birinci dönem 3 zorunlu ders ile işletme kavram ve mantığına yönelik bilimsel bir altyapı sağlanmaktadır. Bu çerçevede ikinci dönem 4 adet zorunlu ders ile işletmenin ana bilim dalları iş dünyası odaklı vaka analizleri ağırlıklı olarak ele alınmaktadır. Öğrencilerimiz, son dönemde ise 3 adet seçmeli ders ve proje çalışması ile seçecekleri “Yönetim”, “Pazarlama”, “Finans”, “Uluslararası İşletme”, “İnovasyon”, İşletme Hukuku”, Kamu Sektörü” ve “İletişim” alanlarından birinde uzmanlaşarak İşletme Yüksek Lisansı (MBA) derecesini almaktadır.