Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
Ekonomi ve Finans
Ekonomi ve Finans Programı


Program öğrencilerin ekonomi ve finans alanında öncelikle tercih ettiği ve üst düzeyde yetiştirilecekleri bir yapı sunmayı amaçlar. Bunun için program tarafından alanın gerektirdiği tüm teorik ve pratik bilgi setini etkin bir şekilde sunacak akademik kadro, ders programı ve araştırma olanakları sağlanmaktadır. Öğrencilerin bölümlerinin sağladığı akademik özellikleri temin etmeleriyle birlikte, mezun olduklarında hem akademik hem de profesyonel gereksinimleri açısından donanımlı ve etik değerlere sahip bireyler olması arzulanmaktadır. Program kapsamı doğrultusunda işletme, ekonomi ve finans alanlarında zengin bir temel içerik sunulmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin mezun olduklarında teorik altyapıları sağlam, analitik beceriler ve sayısal yöntemler yönünden kuvvetli, daha da önemlisi teori ve pratik boyutların etkileşimini anlayabilen, ülke potansiyelini ortaya çıkarıp ülke standartlarının yükselmesini sağlayacak bireyler olması önem arz etmektedir. Bu açıdan Türkiye ekonomisinde yer alan rekabetçi sektörlerin mevcut konumlarını ileriye taşıyacak üst düzey yönetici adayları yetiştirmek de programın somut amaçlarındandır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanlar Netkent’e sınavsız kayıt yaptırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Ekonomi ve finans alanı ile ilgili teorik bilgileri analiz etme ve uygulamadaki karşılıklarını değerlendirme becerisi

2- Akademik, işletme, ve politika odaklı yazılı ve görsel kaynakları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgileri edinme becerisi

3- Ekonomi ve finans alanına ilişkin bilgileri teknik ve bilgisayar destekli enstrümanlara işleyerek bilgi elde etme becerisi

4- Edinilen bilgileri ekonomi ve finans alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) araştırma raporu veya makalesi şeklinde sunma becerisi

5- Karar alma ve uygulama ile alınan kararları davranış haline getirmede ekonomi ve finans alanına ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisi

6- Ekonomi ve finans alanı, ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile sinerji halinde çok disiplinli yorum üretme ve analiz yapma becerisi

7- Etik ve mesleki sorumlulukları özümseme ve doğru tartabilme becerisi

8- Ekonomi ve finans disiplininin küresel bağlamda etkisinin özümsenmesi için gerekli olan geniş kapsamlı bir anlayışa sahip olmak

9- Yaşam boyu öğrenim becerisini kazanmış olmak

10- Güncel konulara ilişkin geniş bilgi sahibi olmak

11- Yeniliğe ve değişen koşullara karşı açık ve uyumlu olmak

12- Veri analizi yolu ile bilgi ve çıkarım elde edebilmek için gerekli teknik bilgilere teorik ve pratik bağlamında sahip olmak

 

AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
EKONOMİ VE FİNANS DERS PLANI

I.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ENG101

İngilizce I

6

TEM101

Doğa, Bilim, İnsan I

6

TEM103

Toplum, Bilim, İnsan I

6

TAR101

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

(Türkiye'de Toplumsal Değişim I)

6

TUR101

Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I)    

6

   

30

 

II.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ENG102

İngilizce II

6

TEM102

Doğa, Bilim, İnsan II

6

TEM104

Toplum, Bilim, İnsan II

6

TAR102

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

(Türkiye'de Toplumsal Değişim II)

6

TUR102

Türk Dili II  (Edebiyat, Toplum, İnsan II)

6

   

30

 

III.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

MUH201

Matematik I

5

FIN201

Makroiktisat

5

ISL201

Muhasebenin İlkeleri

5

SOS200

Sosyal Bilimler Fakülte Dersi                  

5

YBS203

İstatistik ve Olasılığa Giriş

4

ENG201

İngilizce III

6

   

30

 

IV.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

MUH202

Matematik II

5

FIN202

Mikroiktisat

5

HUK202

Hukukun Temelleri

5

FIN206

İktisadi Analiz ve İşletme Ekonomisi       

5

YBS204

Çok Değişkenli İstatistik

4

ENG202

İngilizce IV

6

   

30

 

V.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ISL307

İşletme Finansı

5

FIN303

Ekonometri

5

ISL202

Yönetim Muhasebesi                              

5

 

Alan Seçimlik

5

 

Seçimlik

4

ENG301

İngilizce V

6

   

30

 

VI.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ISL302

Finansal Analiz

5

YBS304

İstatistiksel Öğrenme                             

5

FIN305

Finansal İktisat

5

 

Alan Seçimlik

5

 

Seçimlik

4

ENG302

İngilizce VI

6

   

30

 

VII.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

FIN491

Bitirme Projesi I

6

FIN403

Bankacılık ve Finans                               

5

 

Alan Seçimlik

5

 

Seçimlik

4

 

Seçimlik

4

ENG401

İngilizce VII

6

   

30

 

VIII.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

FIN492

Bitirme Projesi II                                    

6

FIN404

Kantitatif Finans

5

 

Alan Seçimlik

5

 

Seçimlik

4

 

Seçimlik

4

ENG402

İngilizce VIII

6

   

30