Netkentli Netkent'i büyütüyor

“Netkentli Netkent’i Büyütüyor” burs programı kapsamında 2022-2023 Akademik Yılı için 28 Aralık 2022 tarihinden itibaren, mevcut öğrencilerimizin referansıyla kaydını gerçekleştirecek her bir yeni öğrenci için, mevcut öğrencimize Mütevelli Heyetimiz tarafından aşağıda belirtilen tutarlarda eğitim bursu verilecektir:

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programlarına kaydolan her yeni öğrenci için, referansı olan mevcut öğrencimize 2.000 TL
  • Mühendislik Fakültesi lisans programlarına kaydolan her yeni öğrenci için, referansı olan mevcut öğrencimize 2.000 TL
  • Hukuk Fakültesi lisans programlarına kaydolan her yeni öğrenci için, referansı olan mevcut öğrencimize 2.000 TL
  • Üniversitemiz Yüksek Lisans programlarına kaydolan her yeni öğrenci için, referansı olan mevcut öğrencimize 2.000 TL

Bu burstan yararlanmak için kayıt işlemlerinin aşağıda belirlenen kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir:

  1. Her kaydolan yeni öğrencinin, kayıt esnasında (ya da ödeme yapmadan önce başvurusunu güncelleyerek) kendisine referans olan öğrencinin öğrenci numarasını “Hangi Öğrencinin Referansı ile Geldiniz” alanına yazması gereklidir.
  2. Yeni kaydolan öğrenciler, kendilerine referans olan öğrencinin numarasını yazmadan ödeme işlemini yapmışlarsa, en geç 24 saat içindemaliisler@netkent.edu.tr adresine, kendilerine tahsis edilmiş olanad.soyad@campus.netkent.edu.tr mail adreslerinden referans olan kişinin öğrenci numarasını beyan edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan beyanlar kabul edilmeyecektir.
  3. “Netkentli Netkent’i Büyütüyor” burs programından yararlanabilmeniz için, referans olduğunuz yeni öğrencinin ödemesini yaparak gerekli belgeleri sisteme eksiksiz yüklemesi, öğrenci statüsünü kazanması ve en az bir akademik yıl kaydını sildirmemiş olması gerekli şarttır.
  4. Öğrencilerimiz bu burs kapsamındaki haklarından mezun olana kadar yararlanabilirler.

Bu kapsamda kazanılacak eğitim bursları, takip eden dönemlerde üniversitemize ödemeniz gereken eğitim ücretlerinden talebinize bağlı olarak mahsup edilecektir. Her bir referans olunan öğrenci için kazanılan her bir burs tutarı, bir kayıt yenileme döneminde bir kez mahsup edilerek kullanılabilir. Birden fazla öğrenciye referans olunarak birden fazla burs kazanılırsa, hepsi beraber veya takip eden yıllarda ayrı ayrı birer kez kullanılabilir.

Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizin hesaplarında kullanılmamış eğitim bursu hakları kalması halinde, önceki yıllar için ödenmiş eğitim ücretlerine mahsuben (iadeten) bu tutar kendilerine mezuniyet tarihinden sonra 1 ay içinde ödenir. İade edilecek tutarın üniversitemize ödenecek/ödenmiş eğitim ücretlerinden fazla olması halinde, fazla tutar ilgili mevzuata* göre aynı süre içinde defaten hak sahibi öğrenciye transfer edilir.


 

 *İlgili mevzuat Türk Vatandaşı öğrenciler için Türkiye vergi mevzuatı, diğer tüm öğrencilerimiz için KKTC vergi mevzuatıdır.