Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Hasan Cicioğlu'nu Kutluyoruz!


Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Hasan Cicioğlu’nun T.C. Atatürk Kültür, Dı̇l ve Tarı̇h Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu asli üyeliğine seçilmesinden dolayı gurur duyuyor ve kendisini Netkent Ailesi adına kutluyoruz.Daha önce 1995 - 2001 yılları arasında bu görevi yürüten Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, aynı merkezin “Atatürk Ödülü Komisyonu” ile “Atatürk ve Türk Dünyası Uygulama, Araştırma Komisyonu” üyeliklerinde bulundu. Atatürk ve Kıbrıs konusunda çok sayıda kitabı olan Doç. Dr. Hasan Cicioğlu'nun son olarak "Milli Tarihimizden Bir Safha'' adlı eseri, ilk kez Türkçe olarak Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi tarafından prestij kitabı olarak yayınlandı. Halen Türkiye’de ve Balkan Ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli kentlerinde Atatürk ve Kıbrıs konusunda konferanslar vermektedir.