Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
2020/2021 Hukuk Akademik Kadro
Prof. Dr. Cemal Bâli Akal

İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mezunudur. Fransız Dışişleri Bakanlığı burslusu olarak Strasbourg Üniversitesi’nde yüksek lisans ve İspanyol Dışişleri Bakanlığı burslusu olarak Madrid Complutense Üniversitesi’nde post doktora çalışmaları yaptı. Córdoba Üniversitesi Felsefe Bölümünün davetlisi olarak Arjantin’de çalışmalarını sürdürdü. İstanbul, Marmara ve Galatasaray Üniversitelerinde kadrolu öğretim üyesi oldu. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde görevini sürdürmektedir. Genel Kamu Hukuku, Hukuk Kuramı, Hak Kuramı, Siyaset Kuramı, Siyasi Tarih, Edebiyat ve Hukuk, Toplumsal Cinsiyet alanlarında çalışmaktadır. Yayımlanmış kitapları, derlemeleri ve yabancı dilde yayımlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır.

Prof.Dr. Ekrem Ali Akartürk

Prof. Dr. AKARTÜRK, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1991 yılında başarıyla mezun oldu. 1992 yılında avukatlık stajını tamamlayarak, İstanbul Barosu’na kaydoldu. Bu dönmede yaptığı çalışmalarla 1992’de “İnsan Hakları İnceleme Ödülü”nü (Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı), 1993’te ise “Tahir Taner Ödülü”nü (Prof Tahir Taner Vakfı) almaya hak kazandı.
1993’te vatani görevini yerine getirdikten sonra bir yıl süreyle Almanya’da dil öğrenimi gördü. 1995 yılında yurda dönerek, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşama adım attı. 1995-97 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Öğrenimi gördü. “1995 Anayasa Değişiklikleri Işığında Memurların Sendikal Hakları” tez çalışması ile yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1997-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilimdalı’nda doktora öğrenimi gördü. “Avrupa Hukukuna Uyum Süreci Açısından 1982 Anayasası’nda Siyasal Parti Yasakları”adlı doktora tezi ile “Kamu Hukuku Doktoru” ünvanı kazandı. 2002 yılında yrd.doç. kadrosu ile Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne anayasa hukuku öğretim üyesi olarak atandı. Aynı yıl Yükseköğretim Kurulu’nun bir yıllık araştırma bursunu kazanarak, Fransız siyasal partileri hukuku alanında çalışmalar yapmak amacıyla Fransa’ya gitti. 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi’ndeki görevinden istifa ederek, akademik yaşamına ara verdi. Bu süreçte özel bir şirkette hukuk danışmanlığı yaptı. 2008 yılında tekrar akademik yaşama dönerek, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne anayasa hukuku öğretim üyesi olarak atandı. 2011 yılında “Parlamenter Rejim Uygulamaları ve Parti Sistemleri” adlı çalışması ile anayasa hukuku doçenti”, 2017 yılında “Oy Hakkının Anayasal İlkeleri” başlıklı takdim tezi ile de anayasa hukuku profesörü oldu.
Evli ve bir çocuk babası olan Akartürk, halen Yeditepe Ünv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi olarak, Anayasa Hukuku ve İdare hukuku dersleri vermektedir.

Prof. Dr. Kerem Alkin

28 Haziran 1965, İstanbul doğumlu olan Prof.Dr. Kerem Alkin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından, lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans programı ile sürdürmüştür. Doktorasını 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı’nda tamamlayan Alkin, akademik kariyerine 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1999 – 2001 yılları arasında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Para-Banka Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Alkin’in profesörlük ataması 2004 yılında, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi nezdinde İktisat Ana Bilim Dalı kadrosuna yapılmıştır. Kerem Alkin, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptığı dönemde, 2001-2013 arası, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Uluslararası Ticaret ile, Bankacılık-Finans Bölüm Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. 2009 yılı Ağustos ayında kurulmuş bulunan Mobil Servis Sağlayıcı İşadamları Derneği'nin halen başkanlığını yürütmektedir. Prof. Dr. Kerem Alkin, 2010 – 2013 yılları arasında Bloomberg HT Televizyon Kanalı Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüş ve 16 Nisan 2013'den itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığı görevini üstlenerek, tekrar tam zamanlı olarak akademisyenlik görevini sürdürmüştür. 11 Mart 2014’den, 23 Mart 2015'e kadar Nişantaşı Üniversitesi Rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Kerem Alkin, 26 Mart 2015'den bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Kerem Alkin, 2018 sonu-2020 ilk çeyreği arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği görevini sürdürmüş; ardından, İstanbul Medipol Üniversitesi'ndeki görevine geri dönmüştür. Kerem Alkin, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği genel sekreterliği görevini de yürütmektedir. Fransızca ve İngilizce bilen Prof.Dr. Kerem Alkin evli ve 1 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR

11.11.1941 tarihinde Bandırma’da doğmuş; 1961 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesi’ni 1965’te tamamlamış ve 1966 tarihinde bu Fakültenin Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kürsüsü Asistanlığı’na girmiştir. İstanbul Hukuk Fakültesi’nde 1971 yılında “Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu” konulu çalışmasıyla doktor asistan ünvanını almış, 1975’de “Suç İşlemeye Tahrik Cürmü” başlıklı kitabı ile doçent olmuştur. “Siyasal Suç” konulu Profesörlük Takdim Tezi ile 1982’de Profesör’lüğe yükseltilmiştir. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ayrılmış ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği’ne geçmiştir. 2 Şubat 2006 tarihi itibariyle aynı Fakülteye Dekan olarak atanmış; 2008 yılı başlarında Dekanlık görevinden ayrılmıştır. 2008’de Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliğinden emekliliği dolayısıyla ayrılmış, daha sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aynı bilim dalında öğretim üyeliğine geçmiştir. Bu Fakültede 2017 yılı sonuna kadar lisans ve yüksek lisans öğretiminde Ceza Hukuku dersleri vermiş ve burada bir Ceza Hukuku kitaplığı kurmuştur. 2004 - 2019 yılları arasında Güncel Hukuk Dergisi’nin yayınlanmasında çalıştığı gibi her ay burada makaleleri yayınlanmıştır. Türk Ceza Hukuku Derneği’nin kurulması ve gelişmesinde önemli çalışmalarda bulunmuş, bu derneğin, Genel Sekreterlik ve Başkanlık gibi görevlerini yürütmüştür. Uluslararası Ceza Hukuku Derneği'nin Bilim Kurulu'nda yer almıştır. Aynı zamanda Galatasaray Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Prof. Dr. Köksal Bayraktar, akademik hayatında birçok kitap ve bilimsel çalışmanın yazarı olmuştur. Halen Bayraktar Hukuk Bürosu’nda avukatlığını devam ettirmektedir ve Ceza Kanunu ile ilgili kitap ve makale yazarlığı gibi bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.

Prof.Dr. Kenan Gürsoy

1950 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi’nde, yükseköğrenimini Fransız Hükümeti’nin Türkiye’de Fransızca eğitim öğretim yapan okullardan mezun başarılı öğrencilere verdiği öğrenim bursuyla Fransa’da Rennes ve Paris Sorbonne (Paris IV) Üniversitelerinde tamamladı. Yurda dönüşünde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde asistan olarak göreve başladı. 1979’da Felsefe Doktoru, 1982’de Yardımcı Doçent, 1983’te Sistematik Felsefe-Mantık alanında Doçent unvanlarını aldı. 1984 yılı Kasım ayından itibaren ise, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde, Felsefe Tarihi Anabilim Dalında Doçent olarak vazifeye başladı. 1989 yılı ocak ayında Profesör oldu. 1994-1997 yılları arasında aynı Anabilim Dalının başkanlığını yaptı. 1997’den 2009’a kadar Galatasaray Üniversitesi’nde önce İletişim Fakültesinde, sonra Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde Öğretim Üyesi, Felsefe Bölüm Başkanı, 1999-2002 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, 2000-2009 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 2005-2009 yılları arasında TRT2 kanalında yayınlanan Düşünce İklimi programının danışmanlığını yürüttü ve programın sunumunu gerçekleştirdi. 2009-2014 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Vatikan nezdindeki Büyükelçisi olan Prof. Dr. Kenan Gürsoy, 2014’te yurda dönükten sonra Dışişleri Bakanlığı kadrosunda bir süre daha görev yaptı ve 2015 yılında Emekli Büyükelçi olarak Devlet hizmetinden ayrıldı. 2015 yılından Haziran 2017’ye kadar İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Batı (Garbiyat) Araştırmaları Merkezi Müdürü olarak görev yaptı. Etik (Ahlâk Felsefesi), Karşılaştırmalı Dînî Etik, Fenomenoloji, Ekzistans Felsefesi ve Tasavvuf alanlarında çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Kenan Gürsoy, yurt içinde ve yurt dışında pek çok seminer ve toplantıya katıldı, konferans verdi, lisansüstü seviyede tamamlanmış ve hâlen sürmekte olan doktora ve yüksek lisans tezlerine danışmanlık yaptı. Halen Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Yüksek Lisans dersleri vermeye devam etmektedir.

Prof.Dr. Coşkun Küçüközmen

Lisans eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladıktan sonra, Jean Monnet Bursu ile gittiği Loughborough Üniversitesi’nden Avrupa İktisadı ve Finans üzerine Yüksek Lisans, Exeter Üniversitesi’nden finans alanında doktora derecelerini aldı. 2000-2005 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) Risk Yönetimi Daire Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2005-2010 yılları arasında T.C. Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görev yapan Küçüközmen, Finansal İstikrar Enstitüsü’nde (FSI) eğitim programları ve seminerlerde konuşmacı ve eğitmen olarak görev aldı. Bank for International Settlements (BIS) nezdinde faaliyet gösterdi. ODTÜ ve Ankara Üniversitesi’nde yüksek lisans dersleri verdi. Finans alanında 2009 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör ünvanlarını aldı. Halen tam zamanlı Finans Profesörü olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Halen reel sektör risk yönetimi, veri görselleştirme yoluyla risk yönetimi, Basel-3, büyük veri ve grafik veri madenciliği, ulusal varlık fonları ve özel sermaye fonları ile e-ticaret ve uluslararası iş stratejileri konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Prof. Dr. Küçüközmen’in çeşitli akademik eserleri ve kitapları bulunmaktadır.

Prof.Dr. Mithat Melen

Lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümünde tamamladıktan sonra, Postipankki Helsinki Finlandiya'da uluslararası bankacılık stajı yaptı. Brüksel Üniversitesinde “Bütünleşmenin Ekonomik Yönü” konulu lisansüstü çalışma yaptı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde Avrupa Topluluğunun Ekonomik Yapısı ve Türkiye konulu tezi ile verdi. 1990 yılında İktisat Teorisi dalında Doçent oldu. 1992 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine Doçent olarak atandı. 1996 yılında aynı Fakültenin İktisat Teorisi Kürsüsünde Profesör oldu. 1971 yılında, Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği'nde memur olarak başladığı çalışma hayatında, Avrupa Toplulukları Komisyonunda uzman, NATO sekretaryasında uluslararası memur ve Ankara'da Hazine Teşkilatı AT Şube Müdürü olarak görev yaptı. 1976 yılında askerlik görevinin ardından 1977 yılında Brüksel Maliye Ataşesi oldu. 1979 yılında Brüksel Maliye Müşavirliğine yükseltildi. 1980 yılında Hazine Uzmanı, 1982 yılında İslam Bankası 6. Guvernörler Kurulu Toplantısı Organizasyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1983 yılında Hazine Kambiyo Grup Başkanı oldu. Hazine adına uluslararası ikili ekonomik ilişkileri yürüttü. 1984 yılında Hazine Dış Ticaret Müsteşarı özel danışmanlığını yaptıktan sonra 1986-1989 yılları arasında OECD nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ekonomi Ticaret Müşavirliğine getirildi. Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı görevinin ardından, 1991 yılında Hazine Müsteşar Müşaviri oldu. 2007 yılında İstanbul milletvekili oldu. 4 yıl boyunca AB parlamentosu ile Amerikan Kongresini Türkiye adına izledi. AB Karma Parlamento komisyonu üyesi seçildi. 1985 yılından beri, yurt içi ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde (ODTÜ, Haliç, Columbia, Georgetown, Yüzüncü Yıl) dersler veren Prof. Dr. Melen, Dünya Bankası, Sanayi ve Ticaret Odaları, Belediyeler, KOSGEB gibi yerli yabancı (Alamos Gold) özel ve resmi kuruluşlara, ekonomi, uluslararası ilişkiler, finans, insan kaynakları, eğitim olmak üzere çeşitli konularda danışmanlık yapmıştır. 1985 yılından beri yerli, yabancı yurtiçi ve yurtdışı seminer ve kongrelere konuşmacı veya oturum başkanı olarak katılmaktadır. Yayınlanmış 1500'e yakın makalesi ve basılmış biri İngilizce beş kitabı vardır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Prof. Dr. Pervin SOMER

1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesinde, Doktorasını İstanbul Üniversitesinde Özel Hukuk alanında tamamladı. Doktora tez aşaması sürecinde YÖK bursu ile, 2 yıl Almanya’da akademik çalışmalarını sürdürdü. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005 yılında emekli oldu. Farklı Vakıf Üniversitelerinin Hukuk Fakültelerinde akademik ve idari kadrolarında görevler üstlendi. Roma Hukuku, Sorumluluk Hukuku, Sağlık Hukuku ve Arabuluculuk Hukuku uzmanlık alanlarındandır. Ulusal ve uluslararası çok sayıda yayınları olan Prof. Dr. Pervin Somer, Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde Danışmanlık yapmaktadır.

Prof.Dr. Orhan Şener

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra, New York Syracuse Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Doktorasını Uludağ Üniversitesi’nde Maliye alanında tamamladı. Prof. Dr. Şener, Uludağ Üniversitesi’nden doçent, Marmara Üniversitesi’nden profesör ünvanlarını aldı. 2010 yılında Kadir Has Üniversitesi’nde Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak görev alan Prof. Dr. Şener'e, 2018 yılında yine aynı üniversite tarafından profesörlerin üniversite ile akademik bağlarının süresiz devam etmesini sağlayan “Emeritus Profesörlük” ünvanı verildi. Prof. Dr. Şener’in Kamu Ekonomisi, Siyasal Maliye, Uluslararası Vergileme, Sanat Ekonomisi, Public Choice, Müze Ekonomisi alanlarında ulusal ve uluslararası çeşitli akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Prof.Dr. Samim Ünan

Galatasaray Lisesi’nin ardından 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı Üniversite’de Hukuk alanında yüksek lisansını tamamladı ve doktora derecesini aldı. 1988’de Yardımcı Doçent, 1995’te Doçent oldu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Ana Bilim Dalına Profesör olarak atandı. Akademik Kariyerini İstanbul Üniversitesi’nin ardından Galatasaray Üniversitesi’nde sürdürdü. Halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Sigorta Hukuku dersleri vermektedir. Sigorta Hukuku Türk Derneği Başkanlığı ve Deniz Hukuku Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Türkiye Sigorta Birliği Hukuk Komitesi Başkanı ve Uluslararası Sigorta Hukuku Derneği (AİDA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteridir. Çeşitli ulusal ve uluslararası yayınları ve kitapları bulunmaktadır.

Doç.Dr. Hasan Cicioğlu

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun oldu. “Türkiye Cumhuriyeti İlk ve Orta Dereceli Okulların Tarihi Gelişimi“ konulu tezi ile doktorasını aldı. KKTC Öğretmen Koleji’ne Müdür olarak atandı. 1988 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne geçti. 1 Haziran 1992 tarihinde Doçentlik Kadrosuna atandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersi verdi. Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezini kurdu ve merkez başkanı olarak görev yaptı. T.C. Devlet Planlama Teşkilatı’nın 5 ve 6. Kalkınma Planlarında görev aldı. 7 Kasım 1995 tarihinden itibaren T.C. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Asli Üyeliğine seçildi. Aynı merkezin “Atatürk Ödülü Komisyonu” ile “Atatürk ve Türk Dünyası Uygulama, Araştırma Komisyonu” üyeliklerinde bulundu. Atatürk ve Kıbrıs konusunda çok sayıda kitabı olan Doç. Dr. Hasan Cicioğlu'nun son olarak "Milli Tarihimizden bir Safha'' adlı eseri, ilk kez Türkçe olarak Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi tarafından prestij kitabı olarak yayınlandı. Halen Türkiye’de ve balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli kentlerinde Atatürk ve Kıbrıs konusunda konferanslar vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Doç.Dr. Özgür Ünal Eriş

Liseyi Robert Kolej’de okudu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1996 yılında mezun olduktan sonra, University of Exeter Centre of European Studies’den 1998 yılında yüksek lisans ve University of Essex Department of Government’dan 2005 yılında doktora derecelerini almıştır. Çeşitli üniversitelerde Avrupa Birliği kurumları, teorileri, tarihi ve dış ilişkiler, uluslararası göç, çağdaş siyaset kuramları, Avrupa Birliği tarih ve kuramları konularında dersler vermiştir. Uzmanlık alanı Avrupa Birliği enerji güvenliği, komşuluk politikası, yasadışı göç gibi çeşitli güvenlik tehditleri olan Doç. Dr. Ünal Eriş’in bu konularda uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanmış makale ve yazıları, Germany’s Support on Turkey’s EU Membership: 1990-1999 başlıklı bir kitabı vardır. Dr. Ünal Eriş çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Doç. Dr. Muhammed Eyyüp Sallabaş

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü mezunudur. Aynı Üniversitenin Eğitim Bilimler Enstitüsünde, “İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kendini yazılı olarak ifade etme kazanımlarına ulaşma düzeyi” teziyle Yüksek Lisansını, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim dalında, “Aktif öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin konuşma becerilerine etkisi” tezi ile doktorasını aldı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde Merkez Müdürü olarak görev yaptı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü Başkanıdır.

Dr. Sibel Kumbasar Bayraktar

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını “Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirmesi” üzerine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü’nde, Doktorasını ise “İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler; ABD ve Türkiye Uygulamaları, ABD ve Avrupa Ülkeleri için Ekonometrik bir İlişki Çalışması” ismiyle İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır.
İMKB Araştırma ve Eğitim Müdürlüğü’nde uzman olarak mesleki kariyerine başlamıştır. 24 yıl boyunca İMKB/Borsa İstanbul’da çeşitli birimlerin kuruluş ve sonrası aşamalarında bir çok projede görev almış, Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünde eksper, Eğitim Müdürlüğü ve Araştırma Müdürlüklerinde uzman, Değerleme ve İstatistik, Eğitim, İnsan Kaynakları Müdürlüklerinde müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. İMKB yayınları arasında basılı yayınları bulunmaktadır.
Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi kurucu müdür yardımcılığını yapmıştır. “Sermaye Piyasası”, “Borsa”, “İktisat”, “Ekonometri”, “Eğitim Yönetimi” konularında, Adalet Bakanlığınca yetkilendirilmiş “Bilirkişi”dir.

Dr. Gül Doğan

Dr. Gül Doğan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, doktorasını ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nde tamamlamıştır.
1997 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nde araştırma görevlisi olarak atanmış, ağustos 2019 yılında kadar aynı üniversitede Medeni Hukuk Anabilim Dalı’ nda akademik kariyerine devam ederken dekan yardımcılığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu üyeliğini sürdürmüştür.
Ekim 2019 tarihinden itibaren Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’ nda lisans, yüksek lisans – doktora dersleri ile Adalet Meslek Yüksekokulu’ nda medeni hukuk dersleri vermektedir.
Dr. Gül Doğan’ ın “Ön Sözleşme” adlı kitabı, hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, çeşitli sempozyum ve seminerlerde sunduğu tebliğleri bulunmaktadır.

Dr. Ömer Kocaman

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nden (MGIMO) doktora derecesini aldı. Bu üniversitede Türkiye’den doktora derecesi alan ilk Türk öğrenci oldu. Moskova’da Rus-Türk İş adamları Birliği’nde görev yaptı. Başbakanlık Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda (TİKA) Kazakistan Temsilcisi, Kenya Temsilcisi, Kenya ve Tanzanya Ülke Sorumlusu olarak çalıştı. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nda (OECD) TİKA adına çalışmalar yürüttü. Uluslararası İlişkiler ve Kalkınma İşbirliği alanlarında uzman olan Dr. Kocaman, halen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Uluslararası ilişkiler, çok taraflı diplomasi, kalkınma, strateji, Rusya Federasyonu, Orta Asya, Kafkasya ve Afrika iç ve dış siyaseti konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Barış Mutlay

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Yüksel lisans eğitimini, “Bireysel İş Hukukunda Tahkim” isimli tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Doktor unvanını, “Sosyal Sigorta Yardımlarına Hak Kazanma Koşulları ve Eşitlik İlkesi” başlıklı tez çalışması ile almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku derslerini vermektedir. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku derslerini vermiştir. İş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve iş sağlığı ve güvenliği hukuku alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Söz konusu alanlarda akademik eserleri bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Hukuk fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Dr. Onur Özcan

2004 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2007 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde yüksek lisansını, 2014 yılında ise “Vergi Suçları” adlı eseri ile Yeditepe Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. Onur Özcan, 2014 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görevini icra etmekte, Yeditepe Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Kendisi aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin editör yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Dr. Onur Özcan akademik kariyeri boyunca çeşitli Üniversitelerde dersler vermiştir “Vergi Suçları” adlı bir kitabı, birçok makale ve çevirisi, çeşitli sempozyum ve seminerlerde sunmuş olduğu tebliğleri bulunmaktadır.

Dr. Aslıhan Öztezel

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Aslıhan Öztezel, aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlayarak, doktorasını yapmak üzere Fransa’ya gitti. Lorraine (Nancy 2) Üniversitesinde, Suç Bilimleri alanında yazdığı doktora tezi 2013 en iyi tez ödülüne aday gösterildi. Akademik kariyerinin başında UNESCO Paris ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çalışma fırsatı buldu. Doktora çalışmasını takiben ülkeye dönerek çeşitli Üniversitelerde çalıştı. Halen Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde Ceza ve Ceza yargılaması Hukuku ve İnsan Hakları derslerini yürütmektedir. Yer aldığı bir çok uluslararası proje bulunmakta ve çocuklara oyuncaklarla çocuk haklarını öğrettiği Çocuğum Haklıyım! adlı bir sosyal girişimi bulunmaktadır.

Dr. Gülfem Saydan Sanver

Lise eğitimini Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nde alan Gülfem Saydan Sanver, Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Sorbonne Üniversitesi’nde “Siyasal İletişim” yüksek lisansı yaparak “Algılama Teorileri” üzerine çalışan Sanver, 2012 yılında da aynı üniversitede “Siyasal İletişim” doktorasını tamamladı. Türkiye’deki siyasi partilerin karşılaştırmalı seçim stratejileri üzerine yaptığı çalışma, 2013 yılında A.N.R.T Yayınevi tarafından Fransa’da basılarak bu konuda Avrupa’da basılan ilk kitap oldu. Sosyo-ekonomik ve kültürel sınıf farklılıklarının algılama üzerindeki etkileri hakkında yazdığı ikinci kitabı “Yorumlayan Topluluklar” ‘da Editions Universitaires Européennes Yayınevi tarafından 2014 yılında Fransa’da basıldı 2015 yılında Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği (AAPC)’nin her yıl başarılı kampanyalara verdiği ve Siyasal İletişimin Oscar’ı kabul edilen Pollie Ödülü’nü, 2017 yılında Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) tarafından verilen Polaris Ödülü’nü kazandı. Aynı yıl merkezi Washington’da bulunan ComPol dergisi tarafından Dünyanın En Başarılı 100 Stratejisti arasında seçildi. Çeşitli medya kanallarındaki programlara Türkiye’de siyaset ve seçim gündemi konularında analist olarak katılmakta olan Dr. Sanver, halen Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği (IAPC) Yönetim Kurulu, Amerikan Siyaset Psikolojisi Birliği ve Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği üyesidir.

Öğretim Görevlisi Ceyda Cimili Akaydın

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalında “ İnternet Üzerinden Telif Hakları İhlalleri” konusunda tamamladı. Doktora çalışmasını aynı Fakültede “Hizmet Olarak Yazılım Sözleşmeleri” konusunda tez yazım aşamasında sürdürmektedir. Çeşitli Üniversitelerde akademisyen olarak görev almış ve kurumlara yönelik pek çok eğitim programında ders vermiştir. İlgi alanları; Bilişim Hukuku, Yazılım ve Fikri-Sınai Mülkiyet Hukukudur. Halen hukuk müşaviri ve akademisyen olarak çalışmaktadır.

Öğretim Görevlisi Yeliz Hacıosmanoğlu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Manchester Üniversitesi, King’s College London ve Sciences Po Paris'te ekonomi ve siyaset bilimi konusunda lisans ve yüksek lisansını tamamladı. 2006 yılında Uluslararası Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne katılıp “Toplumların Gelişimini Ölçme ve Destekleme” konulu bir Dünya Forumu organizasyonunda danışmanlık rolünü üstlendi. Ayrıca, İzmir’in Evrensel EXPO 2015 Adaylığı sürecinde EXPO İzmir 2015 Paris Ofisi’nde görev aldı. 2008 ve 2012 yılları arasında Avrupa Parlamentosu’nun Uluslararası Ticaret Komitesi, Dış İlişkiler Komitesi, Sivil Özgürlükler Komitesi, Adalet ve İçişleri Komitesi ve İnsan Hakları Alt Komitesi'nde milletvekilliği danışmanlığı yaptı. Avrupa, Asya ve Afrika'daki birçok hükümet ve kuruluş için stratejik iletişim ve medya tanıtım kampanyaları geliştirdi ve yürüttü. AB kurumları, uluslararası kuruluşlar, hükümetler, özel şirketler ve düşünce kuruluşları için araştırmalar yapmanın ve konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemenin yanı sıra, Avrupa genelinde seçkin gazeteciler, fikir liderleri ve politikacılar ile iş birliğinde bulundu. 2015 yılında Fransa'daki L'Ecole Nationale d'Administration (ENA)’nın Avrupa Calışmaları lisansüstü programına katılmış olup, Avrupa Parlamentosu için Avrupa seçimleri, AB'nin uluslararası kuruluşlardaki rolü ve AB’de dijital vergilendirme konusunda çeşitli etüt çalışmaları yürütmüştür. Halen Avrupa Parlamentosu’ndaki kamuya açık toplantılarda, Avrasya Medya Forumu gibi uluslararası konferanslarda ve çeşitli televizyon kanallarında düzenli olarak söz almakta ve dış politika, seçimler, ekonomi, savunma, güvenlik, göç, radikalleşme, terörizm, enerji, dijitalleşme, iklim değişikliğine karşı mücadele konularında siyasi analizler ve makaleler yayınlamakta, Brüksel’deki Wilfried Martens Merkezi’nde AB konularında ders vermektedir. Brüksel'de kamu ve özel sektörlerde 10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip olan Yeliz Hacıosmanoğlu, Avrupa hukuku, ekonomisi ve politikalarının yanında; strateji, araştırma, örgütsel ve organizasyonel çalışmalar yürüten bir politik danışman ve iletişim uzmanıdır. Yazıları Avrupa’nın başlıca gazete ve dergilerinde yayınlanan Hacıosmanoğlu, ileri düzeyde İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Bulgarca bilmektedir .

Öğretim Görevlisi Mustafa Cem Pehlivan

Heybeliada Deniz Lisesi ve  İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunudur. Profesyonel iş hayatına Boehringer - IngelHeim Firmasında başlamış, ardından Ülker uluslararası Satış Operasyonları Departmanında görev almıştır. Bu süreç içerisinde Yurt Dışı odaklı birçok faaliyet içerisinde bulunmuş ve eğitim almıştır. IngilizJam danışmanlık firmasını kurucusudur. Halen Türkiye'nin önde gelen firmalarına özellikle konuşma alanında , Ingilizce, Arapça ve Rusça eğitimler vermektedir.

Öğretim Görevlisi Volkan Ünal

1981 Balıkesir doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2004 yılında mezun olmuştur. 2008 yılında İstanbul Ticaret Üniversite’sinde Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yaparak Uluslararası Ticaret Hukuku ve AB Yüksek Lisans programını tamamladı. 2005 yılından bu yana özellikle Ticaret Hukuku, Bankacılık/Finans Hukuku ve İş Hukuku alanlarında olmak üzere birçok alanda Türkiye’nin önde gelen firmalarına ve çeşitli Bankalara hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir. ÜKA avukatlık ortaklığının kurucu ortağıdır.