Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
Hukuk Fakültesi


Gelişim ve değişim 21. Yüzyılın ilk dönemini yaşadığımız çağın kaçınılmaz olgularıdır. Asırların ötesi geleneklerden gelen bir eğitim ve dünyanın en eski bilim dallarından olan hukuk ise her dönemde olduğu gibi bu süreçte de evrensel bir yaşam felsefesidir. Bu bağlamda, günümüz dünyasının gereklerine uygun dinamik ve etkin bir anlayışla geliştirilmiş olan müfredatımızı sunan Hukuk Fakültemizin vizyonu, çağın gerektirdiği teknolojik imkanları kullanan, her zaman doğru soruları sormaya ve yanıtlamaya çalışan; bazı yanıtlara ulaşırken, belki bazı cevaplara hiçbir zaman ulaşamayan ancak hep sorup, sorgulayan, araştıran, bilginin kaynağına ulaşmaya çalışan ve bu hedefe ulaşmak için asırlardır devam eden hakikat ve özgürlüğe dair tartışmalara katılan hukuk insanları yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.

Hukuk Fakültemiz, dijital teknolojileri aktif olarak kullanarak sadece ulusal sınırlarında kalmayarak uluslararası platformlarda hukuksal hedeflerine ulaşmayı hedefleyen evrensel bakış açısına sahip hukuk insanlarının yetiştirilmesi için eğitim vermektedir.

Fakültemizde ikinci üniversite eğitimini alan öğrencilerimiz online sınıflarda interaktif olarak işlenen dersleri ile birlikte sınavlarını başarıyla tamamlayacak ve mezun olduklarında Hukuk Lisans Diploması alacaklardır. Mezunlarımız hakimlik, savcılık ve avukatlığın yanı sıra, diplomasi, mülki idare ve özel sektörde bir çok alanda çalışacaktır. Mezunlarımız ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki orta ve büyük ölçekli ulusal ya da uluslararası şirketlerde yönetici pozisyonunda görev üstlenebilecektir.