Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
2020/2021 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro
Prof.Dr. Tunçdan Baltacıoğlu

Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde lisans eğitimini tamamladı. AFNOR Fransız Standartlar Birliği'nin düzenlediği Standardizasyon ve Kalite Kontrol Semineri'ni takiben doktora derecesini aldı. Doktora sonrası çalışmaları için 1976-1977 yıllarında ABD Michigan Eyalet Üniversitesi'nde bulundu.1979 yılında doçent, 1988 yılında profesör oldu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde uzun yıllar Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Baltacıoğlu, 1979-1981 yılları arasında Muğla Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürlüğü görevini sürdürdü. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Başkanlığı ve çeşitli tarihlerde pek çok özel kuruluşta İcra Kurulu üyeliği, genel koordinatör ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptıktan sonra, 2002 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde göreve başlamış ve sırasıyla Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerini yerine getiren Prof. Baltacıoğlu, 2012 Ocak ayında İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. 2017-2018 yılları arasında İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı olan Prof. Baltacıoğlu'nun Pazarlama ve Lojistik Yönetimi alanında yayımlanmış pek çok araştırması ve yayını bulunmaktadır.

Prof. Dr. Özgür Çengel

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini University of Central Florida’da (A.B.D) İşletme ve Pazarlama alanlarında tamamlamıştır. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında tamamlayan Prof. Dr. Özgür Çengel, 2002 yılından itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2009 yılında Pazarlama Anabilim Dalında Doçentlik belgesine hak kazanmış ve 2015 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne Profesör olarak atanmıştır. 2015-2019 yıllarında İstanbul Ticaret Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı görevi yapan Prof. Dr. Çengel’in yayımlanmış ulusal ve uluslararası birçok makale, bildiri ve kitabı bulunmaktadır. 2014 yılında A.B.D.’nin önde gelen üniversitelerinden olan Harvard Üniversitesi, Tufts Üniversitesi ve Babson College’da Girişimcilik, Müzakere Teknikleri ve İşletme Yönetimi üzerine çeşitli eğitimler ve sertifikalar almıştır. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevinde bulunan Prof. Dr. Özgür ÇENGEL, aynı zamanda İstanbul AREL Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir. Temel çalışma alanları İşletme Yönetimi, Marka Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama ve Lojistik Yönetimidir. Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde, İşletme ve Pazarlama Anabilim Dalında çeşitli dersler vermekte ve tez danışmanlıkları yapmaktadır. Birçok Kamu Kurumunda ve Özel Kurumda ilgi alanı çerçevesinde eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Prof.Dr. Mehmet Hulusi Demir

ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümü´nden mezun olduktan sonra, Berlin Teknik Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Fakültesi´nde D.A.A.D burslu öğrencisi olarak bir yıl çeşitli ders ve seminerler almıştır. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi´nde “Üretim Yönetimi” alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Teknik Bilimler Kürsüsünde doktora çalışmalarını tamamlayarak “Bilim Doktoru”, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi´nde “Üretim Yönetimi” alanında doktora çalışmalarını tamamlayarak “İşletme Doktoru” unvanlarını almıştır. “İşletme Ekonomisi” bilim dalında Doçent olmuş, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim dalında profesörlüğe atanmıştır. Berlin Teknik Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Fakültesi ile Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley) Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Bölümü´nde “Misafir Araştırmacı-Bilim Adamı” olarak bulunmuştur. 1990-1996 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı ile Rektörlüğe bağlı ATMER ve BİMER´in yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmüştür. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi ve Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri veren Prof. Dr. Mehmet Hulusi Demir´in İşletme Ekonomisi, Üretim/İşlemler Yönetimi ve Yöneylem Araştırması alanlarında çok sayıda kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Prof.Dr. Coşkun Küçüközmen

Lisans eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladıktan sonra, Jean Monnet Bursu ile gittiği Loughborough Üniversitesi’nden Avrupa İktisadı ve Finans üzerine Yüksek Lisans, Exeter Üniversitesi’nden finans alanında doktora derecelerini aldı. 2000-2005 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) Risk Yönetimi Daire Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2005-2010 yılları arasında T.C. Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görev yapan Küçüközmen, Finansal İstikrar Enstitüsü’nde (FSI) eğitim programları ve seminerlerde konuşmacı ve eğitmen olarak görev aldı. Bank for International Settlements (BIS) nezdinde faaliyet gösterdi. ODTÜ ve Ankara Üniversitesi’nde yüksek lisans dersleri verdi. Finans alanında 2009 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör ünvanlarını aldı. Halen tam zamanlı Finans Profesörü olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Halen reel sektör risk yönetimi, veri görselleştirme yoluyla risk yönetimi, Basel-3, büyük veri ve grafik veri madenciliği, ulusal varlık fonları ve özel sermaye fonları ile e-ticaret ve uluslararası iş stratejileri konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Prof. Dr. Küçüközmen’in çeşitli akademik eserleri ve kitapları bulunmaktadır.

Prof.Dr. Mithat Melen

Lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümünde tamamladıktan sonra, Postipankki Helsinki Finlandiya'da uluslararası bankacılık stajı yaptı. Brüksel Üniversitesinde “Bütünleşmenin Ekonomik Yönü” konulu lisansüstü çalışma yaptı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde Avrupa Topluluğunun Ekonomik Yapısı ve Türkiye konulu tezi ile verdi. 1990 yılında İktisat Teorisi dalında Doçent oldu. 1992 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine Doçent olarak atandı. 1996 yılında aynı Fakültenin İktisat Teorisi Kürsüsünde Profesör oldu. 1971 yılında, Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği'nde memur olarak başladığı çalışma hayatında, Avrupa Toplulukları Komisyonunda uzman, NATO sekretaryasında uluslararası memur ve Ankara'da Hazine Teşkilatı AT Şube Müdürü olarak görev yaptı. 1976 yılında askerlik görevinin ardından 1977 yılında Brüksel Maliye Ataşesi oldu. 1979 yılında Brüksel Maliye Müşavirliğine yükseltildi. 1980 yılında Hazine Uzmanı, 1982 yılında İslam Bankası 6. Guvernörler Kurulu Toplantısı Organizasyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1983 yılında Hazine Kambiyo Grup Başkanı oldu. Hazine adına uluslararası ikili ekonomik ilişkileri yürüttü. 1984 yılında Hazine Dış Ticaret Müsteşarı özel danışmanlığını yaptıktan sonra 1986-1989 yılları arasında OECD nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ekonomi Ticaret Müşavirliğine getirildi. Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı görevinin ardından, 1991 yılında Hazine Müsteşar Müşaviri oldu. 2007 yılında İstanbul milletvekili oldu. 4 yıl boyunca AB parlamentosu ile Amerikan Kongresini Türkiye adına izledi. AB Karma Parlamento komisyonu üyesi seçildi. 1985 yılından beri, yurt içi ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde (ODTÜ, Haliç, Columbia, Georgetown, Yüzüncü Yıl) dersler veren Prof. Dr. Melen, Dünya Bankası, Sanayi ve Ticaret Odaları, Belediyeler, KOSGEB gibi yerli yabancı (Alamos Gold) özel ve resmi kuruluşlara, ekonomi, uluslararası ilişkiler, finans, insan kaynakları, eğitim olmak üzere çeşitli konularda danışmanlık yapmıştır. 1985 yılından beri yerli, yabancı yurtiçi ve yurtdışı seminer ve kongrelere konuşmacı veya oturum başkanı olarak katılmaktadır. Yayınlanmış 1500'e yakın makalesi ve basılmış biri İngilizce beş kitabı vardır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Prof.Dr. Ahmet Öztürk

Lise eğitimini Denizli Lisesinde, Lisans Eğitimini O.D.T.Ü. İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Bölgesel Ekonomik Kalkınma konusunda I.S.S. The Hague, Hollanda’da tamamlamıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Doktora derecesini almış, aynı üniversitede Doçent ve Yöneylem Araştırması Bilim Dalında kadrolu Profesör unvanı almıştır. Balıkesir İşletmecilik Turizm Yüksekokulunda yöneticilik, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Ekonometri Bölüm Başkanlığı ve Yöneylem Araştırması ile Ekonometri Anabilim Dalı Başkanlıklarını yürütmüştür. Polonya’nın University Of Finance and Management Bialystok’da 2014-2016 yılları arasında kadrolu öğretim üyesi olarak çalışmış, ülkemizde bazı Üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Önemli sanayi kuruluşlarında kalite ve verimliliğin artırılması, maliyetlerin azaltılması, veri analizi ve kurumsallaşma konularında danışmanlık yapmıştır. Ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde sayısız tebliğler sunmuştur. Ayrıca Ülkemizin önde gelen Üniversitelerinde okutulan 5’i ders kitabı olmak üzere, 8 bilimsel eseri ile, ulusal ve uluslararası yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitiren Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu, ilk yüksek lisansını University of Essex’te (UK), ikinci yüksek lisansını ve doktorasını Università di Siena’da (Italya) tamamladı. 2005’te Ohio State University (USA) Mershon Center’da ziyaretçi akademisyen olarak araştırma yaptı. Dr. Canan-Sokullu 2006-2007 yılları arasında Università di Siena ve University of Cambridge’de (UK) Compagnia di San Paolo di Torino (İtalya), Riksbankens Jubileumsfond (İsveç) and VolkswagenStiftung’un (Almanya) “European Foreign and Security Policy Studies” bursiyeri olarak “Long-Term Analysis of European and American Public Opinion on the Transatlantic Foreign and Security Policies” konusunda post-doktora çalışması yaptı. Università di Siena’da lisans ve doktora seviyelerinde dersler verdi. Stellenbosch Üniversitesi (Güney Afrika) bünyesinde Transformation Research Unit kıdemli araştırmacısı olan Dr. Canan Sokullu, German Marshall Fund (USA) tarafından yürütülen Transatlantic Trends Survey ve Compagnia di San Paolo di Torino (İtalya) tarafından finanse edilen European Elite Survey çalışmalarında istatistiki analist ve bilimsel kurul üyesi olarak çalıştı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr. Münir Şakrak

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olduktan sonra, aynı yıl Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Kürsüsünde asistanlığa başlamış, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman bilim dalında doktorasını tamamlamıştır. Maliyet Yönetimi, Stratejik Yönetim ve Maliyet Yönetimi, Bilgi Teknolojileri ve İşletme Bilgi Sistemleri, Yalın Düşünce, Kar Planlaması ve Bütçeleme konularında akademik çalışmalar yürümüş olup, 1997 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör kadrosuna atanmıştır. Marmara Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 1993’te Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü’nü alan Prof. Dr. Münir Şakrak’ın muhasebe ve maliyet yönetimi konularında yayınları bulunmaktadır.

Prof.Dr. Tayfun Turgay

Prof. Dr. Tayfun Turgay lisans eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi'nden MBA, İstanbul Üniversitesi'nden doktora derecelerini aldı. T.C. Başbakanlık’ta danışmanlık ve Devlet Planlama Teşkilatı’nda Daire Başkanlıklarında bulundu. Türk Hava Kuvvetleri Vakfı'na yönetici danışman olarak atandı ve birçok askeri sanayi projesine katkıda bulundu. 1980'de Doçentlik payesini aldı. Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyeliğinde bulundu. 1990 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nde tam zamanlı akademisyen olarak akademik kariyerine başladı. 1997 yılında Profesörlük payesini aldı. 1999-2000 yılları arasında KKTC Başbakanlık Müsteşarı olarak görevlendirildi. 2002 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak atandı. Çeşitli üniversitelerde Öğretim Üyesi, Enstitü Müdürü, Rektör Yardımcısı ve Rektör olarak görevlerde bulundu. Evli ve bir çocuk babasıdır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Doç.Dr. Hasan Cicioğlu

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun oldu. “Türkiye Cumhuriyeti İlk ve Orta Dereceli Okulların Tarihi Gelişimi“ konulu tezi ile doktorasını aldı. KKTC Öğretmen Koleji’ne Müdür olarak atandı. 1988 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne geçti. 1 Haziran 1992 tarihinde Doçentlik Kadrosuna atandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersi verdi. Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezini kurdu ve merkez başkanı olarak görev yaptı. T.C. Devlet Planlama Teşkilatı’nın 5 ve 6. Kalkınma Planlarında görev aldı. 7 Kasım 1995 tarihinden itibaren T.C. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Asli Üyeliğine seçildi. Aynı merkezin “Atatürk Ödülü Komisyonu” ile “Atatürk ve Türk Dünyası Uygulama, Araştırma Komisyonu” üyeliklerinde bulundu. Atatürk ve Kıbrıs konusunda çok sayıda kitabı olan Doç. Dr. Hasan Cicioğlu'nun son olarak "Milli Tarihimizden bir Safha'' adlı eseri, ilk kez Türkçe olarak Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi tarafından prestij kitabı olarak yayınlandı. Halen Türkiye’de ve balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli kentlerinde Atatürk ve Kıbrıs konusunda konferanslar vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi

1964 tarihinde Kıbrıs’ın Larnaka kasabasında doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İngiltere’de, lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Bölümünde tamamladı. Aynı Üniversitede İşletme yüksek lisans, Girne Amerikan Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi alanında doktora derecesini aldı.

Çeşitli Üniversite, kuruluş ve eğitim kurumlarında kurucu, üst düzey yönetici ve akademisyen olarak görev alan Doç.Dr. Hüdaverdi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Psikolojik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezi’nin PEDAM’da görev yaptı. 2013-2015 yılları arasında KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı görevini yürüttü.
Halen AKSEM Akademi Direktörü ve KKTC’de yatılı ilk madde bağımlılığı merkezi olma özelliği taşıyan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin kurucu yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Doç.Dr. Özgür Ünal Eriş

Liseyi Robert Kolej’de okudu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1996 yılında mezun olduktan sonra, University of Exeter Centre of European Studies’den 1998 yılında yüksek lisans ve University of Essex Department of Government’dan 2005 yılında doktora derecelerini almıştır. Çeşitli üniversitelerde Avrupa Birliği kurumları, teorileri, tarihi ve dış ilişkiler, uluslararası göç, çağdaş siyaset kuramları, Avrupa Birliği tarih ve kuramları konularında dersler vermiştir. Uzmanlık alanı Avrupa Birliği enerji güvenliği, komşuluk politikası, yasadışı göç gibi çeşitli güvenlik tehditleri olan Doç. Dr. Ünal Eriş’in bu konularda uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanmış makale ve yazıları, Germany’s Support on Turkey’s EU Membership: 1990-1999 başlıklı bir kitabı vardır. Dr. Ünal Eriş çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu

Lise eğitimini Türk Maarif Kolejinde, lisans eğitimini İşletme Yönetimi alanında Marmara Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini MBA alanında Lefke Avrupa Üniversitesi’nde, doktorasını Eğitim Yönetimi alanında Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
KKTC Sayıştay Başkanlığı’nda yirmi yıl denetçi olarak görev yapan Dr. Oya Ertuğruloğlu, çeşitli kamu organlarının denetimini yaparak, mali konularda raporlar düzenlemiştir. Emekli olduktan sonra akademik hayata geçmiş ve çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışmış, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
1999-2003, 2016-2018 yılları itibarıyla KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın derneği olan DİMED’in (Dışişleri Mensupları ve Eşleri Derneği) başkanlığını aktif olarak yürütmüştür.
Akademik çalışmalarını yönetim, yöneticilik ve liderlik alanlarında yapmıştır. Aynı zamanda, eğitimin önemini vurgulayan makaleleri ile özel eğitim ve etik (meslek etiği) alanlarında akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Muhammed Eyyüp Sallabaş

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü mezunudur. Aynı Üniversitenin Eğitim Bilimler Enstitüsünde, “İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kendini yazılı olarak ifade etme kazanımlarına ulaşma düzeyi” teziyle Yüksek Lisansını, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim dalında, “Aktif öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin konuşma becerilerine etkisi” tezi ile doktorasını aldı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde Merkez Müdürü olarak görev yaptı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü Başkanıdır.

Doç.Dr. Aigerim SHILIBEKOVA

Lisans eğitimini Kazakistan Dulati Taraz Devlet Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimi aldı. İkinci lisans eğitimini Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde İngilizce-Türkçe öğretmenliği bölümünde gerçekleştirdi. Kazakistan Avrasya Ulusal Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler Doktora derecesini aldı. Avrasya Ulusal Üniversitesi’nde bölüm ve merkez başkanlıklarından sonra Atırau Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Birinci Rektör Yardımcısı görevini yürüttü. Orta Asya’da bölgesel güvenlik, siyasi bilimlerde araştırma tasarımı ve yöntemleri, Orta Asya’da bölge dışı güçlerin dış politikası, Orta Asya’da yeni tehditler, sosyal bilimlerde araştırma metotları, siyasi bilimlerde araştırma tasarımı ve yöntemleri ve Batı’da yüksek öğrenim sistemleri alanlarında akademik çalışmalar yaptı. Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government Ulusal ve Uluslararası Güvenlik programı mezunudur. British Columbia Üniversitesi uluslararası iletişim ödülü sahibidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da çeşitli üniversitelerde ders veren ve halen ILAC International College, Vancouver’da çalışmalarına devam eden Doç. Dr. Shilibekova çeşitli akademik ödüllere sahip olup aralarında Harvard Üniversitesinin de bulunduğu önemli yükseköğretim kurumlarında misafir araştırmacı olarak çalışmalarda bulunmuştur. Simon Fraser Üniversitesi’nde Eğitim Teknolojileri ve Öğrenim Tasarımı alanında ikinci doktorasını sürdürmektedir. Yükseköğrenim ve Eğitim ile Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik alanlarında uluslararası yayınları, konferansları ve dernek üyelikleri bulunmaktadır.

Dr. Ayşegül Akdemir

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezunudur. Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ortak bursunu alarak Almanya Augsburg Üniversitesi’nde Çatışma Araştırmaları alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora derecesini 2016 yılında Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden aldı. Çeşitli üniversitelerde sosyolojiye giriş, araştırma yöntemleri, klasik sosyoloji kuramları, uluslararası göç ve din sosyolojisi gibi konularda dersler veren Dr. Akdemir’in kimlik, ulusötesi göç, toplumsal cinsiyet ve duygusal emek konularında ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda makaleleri bulunmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede Almanca bilmektedir.

Dr. Begüm Akış

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisans (MBA) ve Yönetim ve Organizasyon alanında Doktora derecelerini aldı. Akademik hayatına Başkent Üniversitesi ve Toros Üniversitesi’nde devam ettikten sonra, profesyonel iş hayatını PETAŞ AŞ’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak sürdürdü. Örgüt Kuramı, İş Sistemleri ve İş Müzakereleri üzerine uzman olan ve bu alanda akademik çalışmaları bulunan Dr. Akış, TÜGİAD ve TAGİDER iş dünyası derneklerinde üst düzey görevler aldı. Ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok ödülün sahibidir.

Dr. Sibel Kumbasar Bayraktar

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını “Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirmesi” üzerine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü’nde, Doktorasını ise “İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler; ABD ve Türkiye Uygulamaları, ABD ve Avrupa Ülkeleri için Ekonometrik bir İlişki Çalışması” ismiyle İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır.
İMKB Araştırma ve Eğitim Müdürlüğü’nde uzman olarak mesleki kariyerine başlamıştır. 24 yıl boyunca İMKB/Borsa İstanbul’da çeşitli birimlerin kuruluş ve sonrası aşamalarında bir çok projede görev almış, Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünde eksper, Eğitim Müdürlüğü ve Araştırma Müdürlüklerinde uzman, Değerleme ve İstatistik, Eğitim, İnsan Kaynakları Müdürlüklerinde müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. İMKB yayınları arasında basılı yayınları bulunmaktadır.
Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi kurucu müdür yardımcılığını yapmıştır. “Sermaye Piyasası”, “Borsa”, “İktisat”, “Ekonometri”, “Eğitim Yönetimi” konularında, Adalet Bakanlığınca yetkilendirilmiş “Bilirkişi”dir.

Dr.Canan Yıldırım Demirkıran

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında Bilkent ve Boğaziçi Üniversitelerinde tamamladı. İşletme - Yönetim ve Organizasyon alanındaki doktora derecesini Bilgi Üniversitesi’nden aldı. Oracle Türkiye ve Accenture Ingiltere'de insan kaynakları ve müşteri ilişkileri yönetimi alanında danışmanlık, proje yönetimi ve ekip liderliği yaptı. Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya genelinde kıdemli danışman olarak pek çok projede yer aldı. Uluslararası etkinliklerde konuşmacı oldu. İşletme insan kaynakları alanında yaptığı çalışmalar, verdiği yüksek lisans dersleri ve akademik proje danışmanlıkları halen devam etmektedir.

Dr. Hasan Erçakıca

İlk ve Orta öğrenimini Kıbrıs’ta, Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde yaptı. Yüksek lisans derecesini Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Doktorasını “Kıbrıslı Türklerde Kamusal Alan, Kamuoyu ve Kamuoyu Oluşturma” konulu teziyle Girne Amerikan Üniversitesi’nde tamamladı. Basın sektöründe gazeteci ve genel yayın yönetmeni, özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. Dergi yayıncılığı ve reklamcılık yaptı. KKTC Başbakan Yardımcılığı Müsteşarı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevlerinde bulundu. Halen Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda danışmanlık, günlük köşe yazarlığı ve çeşitli televizyonlarda siyasi yorum programları yapmaktadır. Evli, iki çocuk ve dört torun sahibidir.

Dr. Münir Gökmen

İstanbul Alman Lisesi mezunudur. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Fakültesi Enerji Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon yüksek lisansı yaptı. Münih ve Babes Bolyai Üniversitelerinden Pazarlama alanında doktora derecesi aldı. Almanya Siemens’te uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Dr. Gökmen, ardından Heitec Otomasyon ve Mühendislik Sistemleri Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Tekerlekli Sandalye Federasyonu (IWBF) Avrupa Yönetim Kurulu üyesidir. Çalışmalarını iş yönetimi ve verimlilik alanında sürdürmektedir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Dr. Kubilay Kavak

Endüstri mühendisliği alanında lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. Kamu politikaları alanında Cornell University’den yüksek lisans ve kamu yönetimi alanında Gazi Üniversitesi’nden doktora derecelerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık’ta, Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT), Kalkınma Bakanlığı’nda, Birleşmiş Milletler’de (BM) ve özel sektörde görevler üstlenen Dr. Kavak, ulusal kalkınma, projeksiyon ve modelleme, enerji politikaları, sanayi politikaları, altyapı yatırımları, kamu yönetimi, kamu politikaları, yatırım finansmanı, proje analizi ve proje yönetimi alanlarında çalışmalar gerçekleştirmiştir. Enerji, iklim değişikliği, kamu politikaları, kentleşme, sanayileşme gibi çeşitli alanlarda yayımlanmış çok sayıda makale, rapor ve çalışma ile enerji verimliliği alanında yayımlanmış bir kitabın sahibi olan Dr. Kavak, endüstriyel sistemlerde enerji optimizasyonu konulu dört kitabın da editörlüğünü yapmıştır. Halihazırda Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.) Genel Müdürlüğü'nü yürüten Dr. Kavak, uluslararası kuruluşlarla ve kalkınma finansmanı sağlayan bankalarla da çalışma tecrübesine sahiptir.

Dr. Ömer Kocaman

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nden (MGIMO) doktora derecesini aldı. Bu üniversitede Türkiye’den doktora derecesi alan ilk Türk öğrenci oldu. Moskova’da Rus-Türk İş adamları Birliği’nde görev yaptı. Başbakanlık Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda (TİKA) Kazakistan Temsilcisi, Kenya Temsilcisi, Kenya ve Tanzanya Ülke Sorumlusu olarak çalıştı. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nda (OECD) TİKA adına çalışmalar yürüttü. Uluslararası İlişkiler ve Kalkınma İşbirliği alanlarında uzman olan Dr. Kocaman, halen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Uluslararası ilişkiler, çok taraflı diplomasi, kalkınma, strateji, Rusya Federasyonu, Orta Asya, Kafkasya ve Afrika iç ve dış siyaseti konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. Emrah Özbay

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde, Yüksek Lisans eğitimlerini Ekonomi alanında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Finansal Analiz ve Fon Yönetimi alanında University of Exeter Business School’da yaptı. Halka Arzda Kullanılan Değerleme Yöntemlerinin Etkinliği konulu tez çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden doktora derecesini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) Denetleme Dairesinde Kıdemli Denetçi, Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde Kıdemli Uzman, Boyner Grup bünyesinde İç Denetim Müdürü, Kurumsal Risk Yönetimi Müdürü, Bütçe ve Raporlama Müdürü olarak çalıştı. Halen Boyner Holding AŞ’de İç Denetim, Risk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Direktörü görevini yürütmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi programlarında konuk öğretim üyesi olarak bulundu. UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu üyesidir.

Dr. Sertaç Polat

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde tamamladıktan sonra, Marmara ve Yeditepe Üniversiteleri’nde Bankacılık ve Finans alanında İşletme Yüksek Lisansı (MBA) eğitimi aldı. Işık Üniversitesi’nden Yönetim ve Organizasyon alanında Doktora derecesi sahibidir. Finans sektöründe başlayan kariyerini Türkiye, Hollanda ve Rusya’da çeşitli bankalarda sürdürdü. Birçok uluslararası projeyi yönetti. Hisse senedi piyasaları, halka arzlar, kurumsal finansman, proje finansmanı ve yapılandırılmış finansman konularında çalışmaları bulunan Dr. Polat halen Fibabank Kurumsal Krediler Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Dr. Gülfem Saydan Sanver

Lise eğitimini Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nde alan Gülfem Saydan Sanver, Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Sorbonne Üniversitesi’nde “Siyasal İletişim” yüksek lisansı yaparak “Algılama Teorileri” üzerine çalışan Sanver, 2012 yılında da aynı üniversitede “Siyasal İletişim” doktorasını tamamladı. Türkiye’deki siyasi partilerin karşılaştırmalı seçim stratejileri üzerine yaptığı çalışma, 2013 yılında A.N.R.T Yayınevi tarafından Fransa’da basılarak bu konuda Avrupa’da basılan ilk kitap oldu. Sosyo-ekonomik ve kültürel sınıf farklılıklarının algılama üzerindeki etkileri hakkında yazdığı ikinci kitabı “Yorumlayan Topluluklar” ‘da Editions Universitaires Européennes Yayınevi tarafından 2014 yılında Fransa’da basıldı 2015 yılında Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği (AAPC)’nin her yıl başarılı kampanyalara verdiği ve Siyasal İletişimin Oscar’ı kabul edilen Pollie Ödülü’nü, 2017 yılında Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) tarafından verilen Polaris Ödülü’nü kazandı. Aynı yıl merkezi Washington’da bulunan ComPol dergisi tarafından Dünyanın En Başarılı 100 Stratejisti arasında seçildi. Çeşitli medya kanallarındaki programlara Türkiye’de siyaset ve seçim gündemi konularında analist olarak katılmakta olan Dr. Sanver, halen Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği (IAPC) Yönetim Kurulu, Amerikan Siyaset Psikolojisi Birliği ve Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği üyesidir.

Dr. Yaprak Baran Tecir

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitenin Davranış Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Yönetim organizasyon ve Personel Yönetimi bölümünde “Kurumsallaşma ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki ” konulu teziyle de doktora derecesini elde etmiştir. Dr. Yaprak Baran Tecir’in gerçekleştirdiği akademik çalışmalar arasında; İstanbul ili sınırları içerisindeki faaliyet gösteren özel okulların kurumsallaşma düzeyi ve üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalarda astların yöneticilerini model almasına ilişkin araştırmaları yer almaktadır. Profesyonel iş hayatında ağırlıklı olarak basın sektöründe yer almıştır. Ayrıca ilaç sektöründe insan kaynakları ve eğitim alanında üst düzey yöneticilik yapmıştır. Koçluk yolculuğuna Adler International Learning Koçluk Okulu ile başlamıştır. Koçlukta PCC unvanına sahiptir. Yönetici koçluğu ve ikinci kuşak koçluğu (aile şirketleri) yapmaktadır. Birçok üniversite, şirket ve yerel yönetimlerde yönetim becerileri, kişisel gelişim ve insan kaynakları eğitimleri vermiştir. Çeşitli kitapları bulunmaktadır.

Dr. Suavi Tuncay

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde yaptıktan sonra, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Kamu Yönetimi alanında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden aldı. Akademik kariyerini Muğla Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nde sürdürdü. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Çevre ve Kent Bilimi, Davranış Bilimi ile İletişim Psikolojisi ve Sosyolojisi, Kurumsal yapıların fonksiyonelliği, Nüfus ve Göç olgusu, Çevrenin Tahribatı ve Siyasal Yönetimin Etkileri, Şiir ve Edebiyat, Kültür ile Dil konularında çalışmaktadır. Çevre Master Planlamaları ve Yeni Bir Kent Modeli kitabı yurtdışında yayınlandı. Yurt İçi ve Yurt dışı basılı eserleri ve bilimsel makale ve yayınları ile 2 şiir kitabı da vardır. Uluslararası TÜRKBİLİM Dergisinin kurucusu ve Baş Editörüdür.

Öğretim Görevlisi Demet Cabbar

Lisans eğitimini İstanbul Teknk Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği Bölümünde tamamladıktan sonra, George Washington Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası İşletme (MBA/MA) alanlarında yüksek lisans derecelerini aldı. Ardından yine George Washington Üniversitesi’nde Finans Yüksek Lisansını (MS) gerçekleştirdi. Dünya Bankası’nda çeşitli görevler üstlendi. Yenilikçi ve taze fikirleri Dünya Bankası'nın kalkınma gündemine getirmeyi amaçlayan bir hibe programı olan Gençlik İnovasyon Fonu gibi projeleri yönetti. Halen kalkınma finansmanı yetkilisi olarak Genel Müdür ve Dünya Bankası Finans Grup Başkanı Ofisinde Dünya Bankası 2030 Kalkınma gündemi ve finansmanı konusunda çalışmaktadır. Cabbar CityPaper gazetesi okurlari tarafindan defalarca Washington Kentinin en iyi festivali seçilen DC Türk Festivalinin Eşbaşkanıdır. 2004 yılından beri aynı şehirde Türk kültürünü ve danslarını yaşatan ve tanıtan Kardelen Türk Dansları Topluluğunun da kurucusudur. Washington Amerikan Türk Derneği Başkanlığını da yürütmüş olan Cabbar, özellikle kalkınma finansmanı konusu ile ilgilenmekte ve dünya çapında online gerçekleştirilen eğitimlerde dersler vermektedir.

Öğretim Görevlisi Reyhan Çelik

Reyhan Çelik Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Profesyonel hayata 1997 yılında Yapı ve Kredi Bankası AŞ`de başladı. 1999 yılında UC Berkeley`de Pazarlama Eğitimi aldı. Türkiye`ye döndüğünde Bascuda.com E-Ticaret Projesinin Yaratıcı ekibinde yer aldı. 2002 yılında Doğan Online`da Gelir Getirici Portallardan sorumlu Ürün Müdürü olarak çalışmaya başladı. Yeditepe Üniversitesi’nde MBA Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Arçelik AŞ’de Internet Pazarlama Uzmanı, Doğan Gazetecilik Dijital Medya Pazarlama Müdürü, Turkey Yellow Pages Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü ve GittiGidiyor / eBay Türkiye Pazarlama Direktörü olarak çalıştı. Halen Yeditepe Üniversitesi İşletme Doktora Programına devam etmekte ve Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Pazarlama Grup Başkanı görevini yürütmektedir. Birçok farklı kurum ve üniversitede Pazarlama ve E-Ticaret konularında eğitimler vermekte olan Reyhan Çelik, evli ve bir çocuk annesidir. Türkiye Olimpiyat Komitesi ve Galatasaray Spor Kulübü Üyesidir.

Öğretim Görevlisi Ali Eşkinat

Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. University of Exeter’den Uluslararası İşletme Yönetimi alanında MBA derecesini aldı. İş hayatını 2000 yılından itibaren Bankacılık ve Eğitim sektörlerinde sürdürdü. 2008-2016 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. Uluslararası işletme, uluslararası pazarlama, uluslararası finansal örgütler, çokuluslu şirketler ve yönetim stratejilerini içeren dersler verdi. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Öğretim Görevlisi Yeliz Hacıosmanoğlu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Manchester Üniversitesi, King’s College London ve Sciences Po Paris'te ekonomi ve siyaset bilimi konusunda lisans ve yüksek lisansını tamamladı. 2006 yılında Uluslararası Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne katılıp “Toplumların Gelişimini Ölçme ve Destekleme” konulu bir Dünya Forumu organizasyonunda danışmanlık rolünü üstlendi. Ayrıca, İzmir’in Evrensel EXPO 2015 Adaylığı sürecinde EXPO İzmir 2015 Paris Ofisi’nde görev aldı. 2008 ve 2012 yılları arasında Avrupa Parlamentosu’nun Uluslararası Ticaret Komitesi, Dış İlişkiler Komitesi, Sivil Özgürlükler Komitesi, Adalet ve İçişleri Komitesi ve İnsan Hakları Alt Komitesi'nde milletvekilliği danışmanlığı yaptı. Avrupa, Asya ve Afrika'daki birçok hükümet ve kuruluş için stratejik iletişim ve medya tanıtım kampanyaları geliştirdi ve yürüttü. AB kurumları, uluslararası kuruluşlar, hükümetler, özel şirketler ve düşünce kuruluşları için araştırmalar yapmanın ve konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemenin yanı sıra, Avrupa genelinde seçkin gazeteciler, fikir liderleri ve politikacılar ile iş birliğinde bulundu. 2015 yılında Fransa'daki L'Ecole Nationale d'Administration (ENA)’nın Avrupa Calışmaları lisansüstü programına katılmış olup, Avrupa Parlamentosu için Avrupa seçimleri, AB'nin uluslararası kuruluşlardaki rolü ve AB’de dijital vergilendirme konusunda çeşitli etüt çalışmaları yürütmüştür. Halen Avrupa Parlamentosu’ndaki kamuya açık toplantılarda, Avrasya Medya Forumu gibi uluslararası konferanslarda ve çeşitli televizyon kanallarında düzenli olarak söz almakta ve dış politika, seçimler, ekonomi, savunma, güvenlik, göç, radikalleşme, terörizm, enerji, dijitalleşme, iklim değişikliğine karşı mücadele konularında siyasi analizler ve makaleler yayınlamakta, Brüksel’deki Wilfried Martens Merkezi’nde AB konularında ders vermektedir. Brüksel'de kamu ve özel sektörlerde 10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip olan Yeliz Hacıosmanoğlu, Avrupa hukuku, ekonomisi ve politikalarının yanında; strateji, araştırma, örgütsel ve organizasyonel çalışmalar yürüten bir politik danışman ve iletişim uzmanıdır. Yazıları Avrupa’nın başlıca gazete ve dergilerinde yayınlanan Hacıosmanoğlu, ileri düzeyde İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Bulgarca bilmektedir .

Öğretim Görevlisi Emre Kurtoğlu

Galatasaray Lisesi’nin ardından 1998 yılında Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2013 yılında ise London Business School’un yöneticilere yönelik sunulan Pazar Yönetim Stratejileri (Market Driving Strategies) programına katıldı. Emre Kurtoğlu kariyerine Danone Süt Grubu’nda Satış Geliştirme ve Ticari Pazarlama Uzmanı olarak başladı. 2000-2003 arasında Danone İçecek Grubu Modern Kanal ve Ticari Pazarlama Grup Müdürü olarak çalıştı ve daha sonra ise görevine şirketin İhracat Grup Müdürü olarak devam etti. Nisan 2004-Eylül 2005 arasında Sabancı Grubu tarafından kurulan GıdaSa’da Yurtiçi Müşteriler Satış Grup Müdürü olarak, yurtiçi operasyonlarda görev yapacak ekibi oluşturdu ve 7 farklı kategorinin lansmanını gerçekleştirdi. 2005 yılından itibaren ise çalışmalarını tekrar Danone çatısı altında sürdüren Emre Kurtoğlu, 2008 yılına kadar Danone İçecek Grubu’nun Ticari Pazarlama ve İhracat Grup Müdürlüğünü yürüttü; 2009 yılına kadar geçen sürede ise Danone Süt Grubu’nun İş Geliştirme Grup Müdürü olarak çalıştı. Emre Kurtoğlu 2009-2015 yılları arasında çalıştığı Kimberly Clark Türkiye - Kağıt Ürünleri’nde önce Ticari Pazarlama Grup Müdürü, daha sonra Ticari Pazarlama ve Distribütör Kanalı Grup Müdürü olarak görev yaptı. Şirketin 5 yıllık stratejik planlamasının oluşturulmasında rol aldı. 2013-2014 arasında Yetişkin Ürünleri İş Birimi Pazarlama Direktörü, 2014-2015 arasında ise Bebek ve Çocuk Ürünleri İş Birimi’nin Pazarlama Direktörü olarak çalıştı. 2015 yılında Mavi Jeans’te e-ticaret’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı ve markanın Türkiye, ABD, Kanada ve Almanya e-ticaret faaliyetlerinin tamamından sorumlu oldu. 2016 yılında itibaren ise Kurtoğlu, Mavi’deki çalışmalarını şirketin Kategoriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak sürdürdü. Pizza Pizza’nın Türkiye’nin önde gelen yatırım fonlarından Meditera Capital tarafından satın alınmasıyla birlikte, 2018 yılında Pizza Pizza’nın CEO’su olarak şirketin yeniden yapılanmasında ve global pazarlama planları çerçevesinde dönüşümünde önemli rol oynadı. Halen bu görevine devam etmektedir. Üniversitemizde Misafir Öğretim Görevlisidir.

Öğretim Görevlisi Gözde Küçükyılmaz

Galatasaray Lisesi’nden mezun olup lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisansını ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bilişim Sistemleri Bölümü’nde tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına beyaz eşya sektöründe pazarlama yöneticisi olarak başlamıştır. Halen aynı sektörde dünyanın en büyük üreticisi olan HAIER GROUP’un Türkiye Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları stratejik yönetim, iş geliştirme, ticari operasyonlar ve pazarlama yönetimidir. İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Öğretim Görevlisi Ebru Oydağ

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme programında tamamladıktan sonra, City University London’dan Uluslararası İşletme ve Finans yüksek lisansı derecesi aldı. Oydağ 2015 senesinden bu yana Marmara Üniversitesi’nde yönetsel ekonomi, finans ve muhasebe dersleri vermektedir. Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon (İngilizce) bilim dalında doktora eğitimine ve akademik çalışmalarına devam etmektedir. Örgüt kuramları, kurumsal risk yönetimi, yönetim muhasebesi, toplam performans yönetimi ve stratejik yönetim alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Çok uluslu şirketlerde finans, muhasebe, strateji, tedarik zinciri ve yönetim danışmanlığı alanlarında yönetici olarak görevler alan Oydağ, ACCA UFRS Diploması ve ACCA Mali Müşavir Belgesi sahibidir.

Öğretim Görevlisi Ülkü Özcan

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü mezunudur. Lafarge Türkiye’de sırasıyla Kıdemli Stratejist, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Pazarlama Projeleri Müdürü olarak görev yapmıştır. Sabancı Topluluğuna 2010 yılında katılan Ülkü Özcan, Çimsa’da sırasıyla Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Strateji ve Pazarlama Müdürü, Strateji ve Pazarlama Direktörü, Strateji, Pazarlama, Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. Halen Çimsa Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Öğretim Görevlisi Mustafa Cem Pehlivan

Heybeliada Deniz Lisesi ve  İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunudur. Profesyonel iş hayatına Boehringer - IngelHeim Firmasında başlamış, ardından Ülker uluslararası Satış Operasyonları Departmanında görev almıştır. Bu süreç içerisinde Yurt Dışı odaklı birçok faaliyet içerisinde bulunmuş ve eğitim almıştır. IngilizJam danışmanlık firmasını kurucusudur. Halen Türkiye'nin önde gelen firmalarına özellikle konuşma alanında , Ingilizce, Arapça ve Rusça eğitimler vermektedir.