Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Sosyal bilimler alanında hayatımızda güncel olarak karşılaştığımız iktisadi önemli sorunlarla ilgili uzmanlık edinilebilecek üç bölümde eğitim veriyoruz. Bunlar, Finansal İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleridir.

Günümüzde teknolojik gelişmeler tüm dünyada üretim sürecini derinden etkiliyor. İşgücü piyasası değişirken bazı temel becerilerin de öne çıkmasına neden oluyor. Fakültemizde, sosyal bilim alanına özgü bilgi ve becerilerin yanısıra, Dünya Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası kuruluşların önemle altını çizdikleri “analitik düşünme”, “eleştirel düşünme”, “problem çözme” gibi 20 civarında becerileri de kazandırıyoruz.

Finansal İktisat Bölümünde iktisadi alana özgü sorunları ele alabilmek için gerekli temel kavramları ve yöntemleri ele alıyoruz. Bu bölümde finansal piyasalar ile ekonominin alanına giren mikro ve makro sorunları ve bu sorunları irdelemek için gerekli nicel analiz araçlar da uygulamalı olarak işleniyor. Finansal İktisat bölümünde geçirilecek dört yılın sonunda öğrencilerimiz döviz kurları, finansal performans analizleri, büyüme, enflasyon, işsizlik vb. alanlarda temel sorunların ve gelişmelerin irdelenebilmesi için gereken akıl yürütme ve beceriyi elde ediyor.

İşletme Bölümümüzde, bir işletmenin yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek temel fonksiyonları irdeliyoruz ve bir işletmenin sağlıklı olarak çalışabilmesi için gerekli becerilerin edindirilmesini hedefliyoruz. İşletmenin fonksiyonlarının doğru bir şekilde kavranması bu fonksiyonlara özgü bilgi ve becerilerin ve bunlarla birlikte karar alma yeteneğinin de kazanılmasına bağlıdır. Dolayısıyla Üniversitemizin İşletme Bölümü’nde her alt alana özgü derslerin yanında karar alma sürecinin inceliklerinin kavranmasını sağlamak üzere işletmeyi bir bütün olarak merkeze alan uygulamalı dersler gerçekleştiriyoruz.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüz, sosyoloji, tarih, iktisat, siyaset bilimi, hukuk gibi çok sayıda sosyal bilim alanına özgü bilgi, beceri ve yöntemleri bir arada ele alan bir eğitim programına sahiptir. Temelde, bir toplumun siyasi yapısının tarihsel sürekliliği içerisinde irdelenmesi ve bu yapı üzerinde küresel zeminde diğer toplumlar ile kurduğu ilişkilerin zaman, mekan ve toplumsal dinamikler eksenlerinde analiz edilmesi bu bölümün odağında yer almaktadır. Bu temelde ihtiyaç duyulan çok disiplinli ve açık düşünsel bakış, çok sayıda sosyal bilim alanına ait temel kavram ve araçlar çeşitli örnek olay ve uygulama ile zenginleştirilerek işlenmektedir. Bu kapsamda, disiplinin temel metinleri de irdelenerek ele alınmakta ve uygulamalarda ihtiyaç duyulacak disipline özgü teorik bilgi zemini de oluşturulmaktadır.

İşletme

Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Yönetim

Siyaset Bilimi ve Uluslararasi İlişkiler

Bankacılık ve Finans

İşletme MBA

Bankacılık ve Finans MBA