Öğrenci Konseyi Seçimlerine İlişkin Duyuru

Öğrenci Konseyi Seçimlerine İlişkin Duyuru

 

Sevgili Öğrencilerimiz,

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Öğrenci Konseyi yönergesine istinaden Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek olan öğrenci konseyi seçimleri ile ilgili başvuruların 17 Kasım 2020 Salı günü saat 17:00’ye kadar ogrenci.konseyi@netkent.edu.tr mail adresi aracılığıyla Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Seçim Kuruluna yapılması gerekmektedir.

Öğrenci Konseyi Seçimleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM ESASLARI:

Kayıtlı oldukları akademik birimin temsilciliği için bölüm temsilciliği seçimlerinde aday olmak isteyen öğrenciler, seçim takviminde belirlenen güne kadar başvurularını Seçim Kurulu’na yaparlar. Seçim Kurulu, başvuran öğrencilerin seçilme niteliklerine sahip olup olmadığını inceleyerek adaylıklarını ret veya kabul ettikten sonra kesinleşmiş aday listelerini duyurur. Bölüm temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.

  1. İlgili bölüm, program veya anabilim dalının kayıtlı tam zamanlı öğrencisi olması. Uzatmalı statüdeki öğrenciler aday olamaz.
  2. Seçimin yapıldığı yarıyılda izin almamış olması.
  3. Aldığı dersler ve bölüm müfredatı bakımından görev yapacağı dönem içerisinde mezun olamaması
  4. Siyasi parti üyesi veya siyasi parti organlarında görevli olmaması.
  5. Dosyasında uzaklaştırma içeren disiplin cezası bulunmaması.
  6. Akademik durumunun başarılı olması: Genel not ortalamasının lisans ve lisansüstü öğrenciler için en az 3.00 olması.
  7. Daha önce bölüm temsilcisi olarak en çok bir kere görev yapmış olması.

Bu niteliklerin herhangi birine uymayan adaylar, seçilmiş olsalar bile bu seçim geçersiz sayılır. Adaylığı iptal edilen aday yerine bir sonraki en yüksek oy alan aday seçilmiş sayılır.

Seçilme niteliklerine sahip aday çıkmayan bölüm, program veya anabilim dalı için bölüm temsilciliği bir sonraki seçimlere kadar boş kalır.