Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
İşletme
İşletme Programı

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi İşletme Bölümü'nün temel amacı öğrencilerine iş dünyası alanında güncel ve sağlam temellere oturmuş kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaca bağlı olarak mezunların, liderlik, yöneticilik, takım kurma, iletişim, satış yönetimi gibi iş yaşamında ihtiyaç duyulan yetenekleri hızlı ve etkin bir biçimde öğrenerek sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde geniş bir yelpazede istek ve yeteneklerine uygun işler bulabilmesi; ayrıca öğrenmeye istekli, sürekli gelişmeyi kendisine hedef seçmiş, olaylara ve çevresine mikro ve makro perspektifte bakabilen, değişime ayak uydurabilen, yeniliklere açık, disiplinler arası çalışabilen, sorun çözme yeteneği gelişmiş, çağdaşlığın yanı sıra evrensel değerlere ve kendi kültürüne sahip, yöneticilik bilgi ve becerileri ile liderlik vasıflarına sahip girişimci bireyler olabilmeleri hedeflenmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanlar Netkent’e sınavsız kayıt yaptırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Mevcut varsayımları ve uygulamaları yapıcı bir şekilde sorgulamayı öğrenmek; bağımsız düşünebilmek.

2- İşletme alanının temel kavramlarında, teori ve uygulamalarında yeterli bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri hayata geçirebilmek

3- Nitel ve nicel araçları ve bilgi teknolojilerini kullanarak, iş karar süreçlerini yönetebilmek

4- Ekonomik, yasal, politik, sosyal, teknik/teknolojik ve rekabetçi güçlerin (yöresel, bölgesel, küresel), işletme alanını nasıl etkilediğini değerlendirmek ve gerekiyorsa yeni yön çizebilmek

5- Bilgi paylaşımı ve profesyonel iletişimde, İngilizce dilini uzman seviyesinde kullanabilmek

6- İçerik, organizasyon ve netlik açısından yeterlilik gösteren yazılı belgeler (rapor, çıktı, örgüt içi yazışma, vb.) hazırlamak

7- Gerektiğinde, hazırlanan yazılı belgelerin sözel olarak etkin bir biçimde sunulabilmesi yetisini kazanmak

8- Yaratıcı düşünme, takım oluşturma ve liderlik yeteneklerini kullanarak, bireysel ve disiplinler arası takımlarla karmaşık sorunlara yönelik kısa ve uzun vadeli çözüm(ler) üretmek

9- İşletme alanındaki etik konuları değerlendirmek; sosyal, bilimsel ve profesyonel etik normları uygulamak

10- Diğer kültürlerin farkında olup takdir etmek; farklı kültürlerle uyumlu bir şekilde bir arada yaşamayı öğrenmek; bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duymak

11- Hayat boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme ilkelerini benimsemek; farklı disiplinlerde ilgi alanları keşfederek kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimde süreklilik sağlamak

12- İyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve öz-disipline sahip olmak

13- Topluma, gönüllü bir birey olarak da yaşam boyunca katkıda bulunmanın önemini ve bilincini kavramak ve bu hususta öğrenci iken bile adımlar atmak

AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İŞLETME DERS PLANI

I.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ENG101

İngilizce I

6

TEM101

Doğa, Bilim, İnsan I

6

TEM103

Toplum, Bilim, İnsan I

6

TAR101

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

(Türkiye'de Toplumsal Değişim I)

6

TUR101

Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I)    

6

   

30

 

II.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ENG102

İngilizce II

6

TEM102

Doğa, Bilim, İnsan II

6

TEM104

Toplum, Bilim, İnsan II

6

TAR102

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

(Türkiye'de Toplumsal Değişim II)

6

TUR102

Türk Dili II  (Edebiyat, Toplum, İnsan II)

6

   

30

 

III.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ISL203

İşletme Yönetimine Giriş

5

MUH201

Matematik I

5

FIN201

Makroiktisat

5

ISL201

Muhasebenin İlkeleri

5

YBS203

İstatistik ve Olasılığa Giriş

4

ENG201

İngilizce III

6

   

30

 

IV.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

MUH202

Matematik II

5

fın202

Mikroiktisat

5

HUK202

Hukukun Temelleri

5

FIN206

İktisadi Analiz ve İşletme Ekonomisi      

5

YBS204

Çok Değişkenli İstatistik

4

ENG202

İngilizce IV

6

   

30

 

V.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ISL301

Örgütsel Davranış

5

ISL303

Finansal Yönetim

5

ISL305

Üretim Yönetimi ve Pazarlama              

5

ISL307

Yönetim Muhasebesi

5

HUK305

Ticaret Hukuku

4

ENG301

İngilizce V

6

   

30

 

VI.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ISL302

Organizasyon Teorisi

5

HUK304

Hukukun Temelleri ve İş Hukuku             

5

ISL 306

Pazarlama Yönetimi

5

 

Alan Seçimlik

5

 

Seçimlik

4

ENG302

İngilizce VI

6

   

30

 

VII.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ISL491

Bitirme Projesi I                                         

6

ISL403

Strateji I

5

 

Alan Seçimlik

5

 

Seçimlik

4

 

Seçimlik

4

ENG401

İngilizce VII

6

   

30

 

VIII.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ISL492

Bitirme Projesi II                                       

6

ISL404

Strateji II

5

 

Alan Seçimlik

5

 

Seçimlik

4

 

Seçimlik

4

ENG402

İngilizce VIII

6

   

30