Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
2020/2021 Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro
Prof.Dr. Cengiz Metin

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesini bitirdi. Aynı Üniversitesin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Su Ürünleri Avlama-İşleme Teknolojisi alanında Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı. Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Urla Denizcilik MYO Kurucu Müdürlüğü, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Ege Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. IMO Ayna Komitesi, EBSO Çevre Danışma Konseyi ve Ulusal Seyir Hidrografi ve Oşinografi Koordinasyon Kurullarında üye olarak yer almıştır. Sualtı Araştırmaları Derneği Bilim Kurulu, ZMO, Su Ürünleri MEDAK üyesi olan Prof. Dr. Cengiz Metin’in ulusal ve uluslararası yayınlanmış birçok makalesi ve konferansları bulunmaktadır.

Prof.Dr. Özay Oral

İlk, orta ve lise öğrenimini Kıbrıs'ta tamamlayan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden birincilikle mezun olan Oral, aynı Üniversite’de Master ve Doktora derecelerini aldıktan sonra Doçent ve Profesör olmuştur. Berkeley ve Manchester Üniversitelerinde üst düzey uluslararası araştırmalarda bulunmuş, NATO Agard Panelinde beş yıl boyunca Türkiye'yi üst düzeyde temsil etmiştir. Prof. Oral, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı, Rektör Yardımcısı, Türkiye'nin ilk vakıf Üniversitesi Bilkent’te Provost Rektör Yardımcısı, Mühendislik ile Fen Bilimleri Fakülteleri kurucu Dekanı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Rektör olarak görev yapmıştır. ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Mühendislik eğitimine yapmış olduğu bilimsel ve yönetsel katkılarından dolayı kendisine Dünya mühendisliğinde en üstün paye olarak kabul edilen IEEE Fellow ve akademik hayatında bilime yaptığı üstün katkılarından dolayı TÜBİTAK Teşvik ve Bilim Ödülleri verilmiştir. Eylül 2003 tarihinden itibaren 13 yıl süreyle Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Özay Oral, KKTC’ de çeşitli Üniversitelerde danışmanlık yapmıştır.

Prof. Dr. Narçin Palavan Ünsal

Lisans ve Lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde tamamladı. 1980 yılında 2 yıl süre ile Yale Üniversitesi (ABD) Biyoloji Bölümünde Prof. Dr. Arthur William Galston ile birlikte hücrede poliamin metabolizması ve fitokrom pigmentinin ilişkin araştırmalarını başlattı. İstanbul Üniversitesinde Doçent ve Profesör unvanlarını aldı. Ludwig Maximillien Üniversitesinde ziyaretçi araştırmacı olarak fitokrom pigmentinin hücre içinde lokalizasyonuna ilişkin araştırmalar yaptı. İstanbul Üniversitesinden emekli olduktan sonra Haliç ve Kültür Üniversitelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerini kurdu. Bölüm başkanlıklarını yaptı. Kanser moleküler biyolojisi ekibini kurarak farklı kanser hücre hatlarında sikline bağımlı kinaz inhibitörlerinin moleküler hedeflerini belirlemeye yönelik olarak apoptoz, otofaji, farklı sinyal yolakları bazında araştırmalar yaptı. Çok sayıda bilimsel kongre, seminer ve panel organize etti. Moleküler hücre biyolojisi alanında yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirdi. Moleküler Biyoloji ve Genetik biliminin farklı alanlarında yazılmış 8 ders kitabı, 10 ders notu, 80 in üzerinde bilimsel makalesi, 100 den fazla kongre katılımı bulunmaktadır.

Doç. Dr. Şebnem Helvacıoğlu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümünden mezun oldu. Çeşitli firmalarda yat tasarımcısı olarak tasarım ve üretim aşamalarında çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) tamamladığı Yüksek Lisansında Tez olarak Yat Deneyleri yapan bir sistem tasarlayarak Yüksek Lisans deneyleri yapmıştır. Aynı bölümde doktora derecesini almış ve gemilerin tasarımına kullanılan bir Uzman Sistem tasarlamıştır. Gemi alanında Türkiye’de ilk olan yapay zeka uygulamarından birini yapan Helvacıoğlu, halen İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Doçent olarak görev yapmaktadır.
Tasarım, Proje, Mesleğe Giriş ve Etik derslerinin yanı sıra Mühendislik Matematiği dersleri vermekte olup, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Eğitimde Mükemmeliyet Merkezinde Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Doç. Dr. Nihan Katırcı

Nihan Katırcı Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden lisans derecesini aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek Enerji Fiziği ve Kozmoloji alanlarında doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nden aldı ve akabinde Kuramsal, Gözlemsel Kozmoloji ve Gravitasyon Kuramları alanlarında doktora sonrası araştırmalarına Boğaziçi Üniversitesi'nde devam etti. 2016'dan bu yana ise çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nde yürütmektedir. ISI-SCI (Science Citation Index) tarafından taranan yüksek etki faktörlü uluslararası dergilerde 20 yayını bulunmakta ve bu dergilerde hakemlik yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucu üyesi ve Türk Astronomi Derneği üyesidir. Değerlendirme aşaması süren “Networking Efforts in Physics Research and Education: Transference Innovation and Transversal Initiatives” isimli sosyolog, filozof, eğitim ve kitle iletişim uzmanlarının, bilişsel bilim, fizik ve matematik alanlarında bilim insanlarının katılımı ile sunulan multi-disipliner bir COST Aksiyonunun (European Cooperation in Science and Technology - COST Association) önericilerinden biridir.

Doç.Dr. Özgür Ünal Eriş

Liseyi Robert Kolej’de okudu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1996 yılında mezun olduktan sonra, University of Exeter Centre of European Studies’den 1998 yılında yüksek lisans ve University of Essex Department of Government’dan 2005 yılında doktora derecelerini almıştır. Çeşitli üniversitelerde Avrupa Birliği kurumları, teorileri, tarihi ve dış ilişkiler, uluslararası göç, çağdaş siyaset kuramları, Avrupa Birliği tarih ve kuramları konularında dersler vermiştir. Uzmanlık alanı Avrupa Birliği enerji güvenliği, komşuluk politikası, yasadışı göç gibi çeşitli güvenlik tehditleri olan Doç. Dr. Ünal Eriş’in bu konularda uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanmış makale ve yazıları, Germany’s Support on Turkey’s EU Membership: 1990-1999 başlıklı bir kitabı vardır. Dr. Ünal Eriş çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Doç. Dr. Muhammed Eyyüp Sallabaş

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü mezunudur. Aynı Üniversitenin Eğitim Bilimler Enstitüsünde, “İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kendini yazılı olarak ifade etme kazanımlarına ulaşma düzeyi” teziyle Yüksek Lisansını, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim dalında, “Aktif öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin konuşma becerilerine etkisi” tezi ile doktorasını aldı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde Merkez Müdürü olarak görev yaptı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü Başkanıdır.

Dr. Ayşegül Akdemir

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezunudur. Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ortak bursunu alarak Almanya Augsburg Üniversitesi’nde Çatışma Araştırmaları alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora derecesini 2016 yılında Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden aldı. Çeşitli üniversitelerde sosyolojiye giriş, araştırma yöntemleri, klasik sosyoloji kuramları, uluslararası göç ve din sosyolojisi gibi konularda dersler veren Dr. Akdemir’in kimlik, ulusötesi göç, toplumsal cinsiyet ve duygusal emek konularında ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda makaleleri bulunmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede Almanca bilmektedir.

Dr. Devrim Yılmaz Aksın

Galatasaray Lisesi’nin ardından, Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) tamamladı. Ardından University of Texas at Dallas’tan Doktora derecesini aldı. Akademik kariyerini İstanbul Teknik Üniversitesi ve University of Texas at Dallas’ta sürdürürken 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı (MBA) eğitimini de bitirdi. 1996-2000 ETA ASIC Design Center ve 2004-2008 yılları arası Texas Instruments Inc’de çalışmalarda bulundu. 2013 yılında Hittite Microwave Company İstanbul ofisinin direktörlüğünü üstlendi. Halen Amerika Birleşik Devletleri’nde Analog Devices Inc.’de üst düzey yönetici olan Dr. Aksın’ın 32 uluslararası hakemli dergi yayını, 9 patenti ve yayımlanmış bir kitabı bulunmaktadır. IEEE’nin kıdemli üyesi olan Dr. Aksın’ın analog ve sayısal vlsi tasarımı, veri dönüştürücüler, frekans üreteçleri, güç yönetimi, yüksek gerilim işaret isleme, rf kuvvetlendiriciler, güç kuvvetlendiricileri, klas-D kuvvetlendiriciler, tümleştirilmiş referans devreleri, elektronik eleman modellemesi araştırma alanlarıdır.

Dr. Selen Artan Bayhan

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet bursu ile gittiği Leiden Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Çalışmaları yüksek lisans programını tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. Amerika’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin etnik ve dini aidiyetleri ile toplumsal cinsiyet rollerini incelediği doktora çalışması ile The Graduate Center, City University of New York CUNY’den sosyoloji doktorasını aldı. Çalışma alanları arasında göç, aidiyet, kent, toplumsal cinsiyet, toplumsal bellek ve medya konuları bulunmaktadır.

Dr. Anıl Çekiç

Lisans eğitimini ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi’nden İşletme (MBA) ve ODTÜ’den Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans derecelerini aldı. Doktorasını Yönetim Bilimi alanında Hacettepe Üniversitesi’nde yaptı. Eğitimde akıllı teknolojileri ve çözümleri kullanarak, ilköğretimden üniversiteye kadar tüm eğitim seviyelerinde öğrenimi kolaylaştırma ve geliştirme üzerine yoğunlaşmıştır. Tübitak, Siemens, KoçSistem gibi kuruluşlarda görev almış olan Dr. Çekiç, halen Microsoft Eğitim Departmanı’nın Türkiye Direktördür.

Dr.Canan Yıldırım Demirkıran

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında Bilkent ve Boğaziçi Üniversitelerinde tamamladı. İşletme - Yönetim ve Organizasyon alanındaki doktora derecesini Bilgi Üniversitesi’nden aldı. Oracle Türkiye ve Accenture Ingiltere'de insan kaynakları ve müşteri ilişkileri yönetimi alanında danışmanlık, proje yönetimi ve ekip liderliği yaptı. Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya genelinde kıdemli danışman olarak pek çok projede yer aldı. Uluslararası etkinliklerde konuşmacı oldu. İşletme insan kaynakları alanında yaptığı çalışmalar, verdiği yüksek lisans dersleri ve akademik proje danışmanlıkları halen devam etmektedir.

Dr. Münir Gökmen

İstanbul Alman Lisesi mezunudur. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Fakültesi Enerji Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon yüksek lisansı yaptı. Münih ve Babes Bolyai Üniversitelerinden Pazarlama alanında doktora derecesi aldı. Almanya Siemens’te uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Dr. Gökmen, ardından Heitec Otomasyon ve Mühendislik Sistemleri Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Tekerlekli Sandalye Federasyonu (IWBF) Avrupa Yönetim Kurulu üyesidir. Çalışmalarını iş yönetimi ve verimlilik alanında sürdürmektedir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Dr. İlker Gürkan

Eskişehir Devlet MühendisIik ve Mimarlık Akademisi 'nin Makina MühendisIiği bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını University of Kansas'da, doktora eğitimini University of Miami'de Makine Mühendisliği alanında tamamladı. Akademik yaşantısını Anadolu Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi’nde yürütürken çeşitli TÜBİTAK projelerinde yer aldı. Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Nümerik Analiz, Mühendislik Matematiği, Sınır Değeri Problemleri alanlarında çalışmalar gerçekleştirmiştir. TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, American Society of Mechanical Engineers (ASME) ve International Association for Hydrogen Energy üyesidir.

Dr. Onur Kardeş

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans derecesini Bilkent Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden aldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde yapay zeka alanında başladığı doktora çalışmalarını, ABD’de Stevens Institute of Technology’de tamamladı. New York’ta çeşitli şirketlerde otomasyon yazılımı ve yapay zeka entegrasyonları alanlarında görevler aldı. Yapay zeka, ağ güvenliği ve veri madenciliği alanında çalışan Dr. Kardeş’in ağ güvenliği ve veri madenciliği alanlarında yayınlanmış birçok uluslararası makalesi bulunmaktadır.

Dr. Ahmet Kutsi Nircan

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesinde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Boğaziçi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans programında yazılım isterleri ve tasarım örüntüleri konularında dersler verdi. Elektro optik sistemler üzerine yazılım geliştiren ve sektörünün etkin kuruluşları arasında yer alan Fematek Araştırma ve Teknoloji Şirketinin kurucularındandır.

Dr. Burak Olgun

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Termodinamik ve Akışkanlar Mekaniği Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Lisansüstü öğrenimi süresinde Yıldız Teknik Üniversitesi Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim dalı bünyesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Çeşitli üniversitelerde, bilgisayar programlama, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde ön lisans/lisans ve yüksek lisans düzeyinde çok sayıda ders verdi. Enerji yönetimi, H.V.A.C. sistemler, termodinamik sistemlerin modelleme teknikleri, neural-fuzzy sistemler, yazılım teknolojileri, endüstriyel otomasyon sistemleri/otomasyon algoritma ve yazılımları ile gömülü yazılımlar konusunda uzmanlaşan Dr. Burak Olgun, bilgi teknolojileri firmaları başta olmak üzere çok sayıda kuruluşta enerji yönetimi ve bilişim teknolojileri konularında danışmanlık yaptı. . Çok sayıda endüstriyel çalışma ve projede görev almıştır. İstanbul Üniversitesi (İÜHADYEK) Etik Kurulu üyesidir. Halen sürdürdüğü sektördeki çalışmalarının yanı sıra vakıf üniversiteleri bünyesinde dersler vermekte olup, çok sayıda ulusal ve uluslararası bildirisi, makalesi ve elektrik enerjisi teknolojileri ve enerji verimliliği konularında yayınlanmış ve birçok üniversitenin lisans/lisansüstü düzeyde ilgili bölümlerinde ders kitabı olarak kaynak gösterilen kitapları bulunmaktadır.

Öğretim Görevlisi Mustafa Cem Pehlivan

Heybeliada Deniz Lisesi ve  İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunudur. Profesyonel iş hayatına Boehringer - IngelHeim Firmasında başlamış, ardından Ülker uluslararası Satış Operasyonları Departmanında görev almıştır. Bu süreç içerisinde Yurt Dışı odaklı birçok faaliyet içerisinde bulunmuş ve eğitim almıştır. IngilizJam danışmanlık firmasını kurucusudur. Halen Türkiye'nin önde gelen firmalarına özellikle konuşma alanında , Ingilizce, Arapça ve Rusça eğitimler vermektedir.

Öğretim Görevlisi Ahmet Tosunoğlu

Lisans Eğitimini Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde, yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesinde tamamladı. İş yaşamına Grolier Hachette A.Ş.’de Bilgisayar Programcısı olarak başladı. Çeşitli şirket ve kuruluşlarda sırasıyla Sistem Analisti, Proje Yöneticisi, Bilgi İşlem Müdürü, Bilgi Sistemleri Müdürü, IT Koordinatörü ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Kartal Belediyesi IT’den sorumlu Başkan Danışmanlığını üstlendi. Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi’nin kuruluşundan itibaren Yönetim ve Denetim Kurullarında görev aldı. İki dönem TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.
Marmara Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Marmara ve Bahçeşehir Üniversitelerinde Sektörel Danışma Kurulu üyeliklerinde bulundu. İstanbul Bilişim Kongresi, Akıllı Şehirler Kongresi, Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması ve CIO Vizyon etkinliklerinde Organizasyon Başkanı olarak görev yaptı. 2012 yılında Dünya Gazetesi “Yılın CIO”su ödülüne layık görüldü. ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçisi ve KVKK Danışmanı olan Ahmet Tosunoğlu halen Türkiye Bilişim Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve HOBİM Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.