Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
Netkent Eğitim Modeli19122018
İnteraktif Eğitim Modeli


EĞİTİM VE YÖNTEM

ÜÇ TEMEL AMAÇ

  • Üniversitenin Türkçe eğitim yapan programlarından mezun olacak öğrencilerin İngilizce okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi Programı (CEFR) içinde tanımlanan B1 düzeyine getirmek.
  • Herkesi çağın ve yaşanan teknolojinin gereği olarak ileri derecede bilgisayar bilgisiyle donatmak, kendi çalışma alanına yönelik olarak programlama kapasitesini öğretmek.
  • Analitik düşünen, bunu evrensel bir kültürel nosyonla birleştiren, her çalışma alanında yaratıcı, yenilikçi, öncü bir zihniyet ve edimsel beceri kazanmış, bu becerilerini farklı üretim alanlarına eşzamanlı olarak uygulayabilecek çokdisiplinli, disiplinlerarası bir formasyon sahibi kişiler yetiştirmek.


UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİMİZ

  • Netkent, eğitimin internet üzerinden elektronik araçlar ve yazılımlar ile verildiği, e-sınıflardaki interaktif yapının kurulduğu, öğrencinin bireysel olarak çalışabildiği, zaman ve mekân bağımsızlığı sağlayan, danışman destekli ve sürekli kontrol edilebilen bir eğitim modelini uygulayacak.
  • İnovatif Eğitim Modeli ile öğrenciler, eğitimin her aşamasında öğretim üyeleri ile elektronik ortamda canlı etkileşim olanağına sahip olacak.
  • Öğrenci ve öğretim üyelerine 7/24 Çağrı Merkezi (Call Center) ve Canlı Yardım Masası (Live Help Desk) ile sürekli destek verilecek ve her derste bulunan teknik gözetmenler, gerektiğinde her öğrenciye bire bir erişim ve yardım imkânı sunacak.
  • Teknik altyapı ve eğitim modeli, öğrencilerin tamamen internet üzerinden, kendi kendine çalışabilmesine, canlı e-derslere katılarak öğretim üyesi ve sınıf arkadaşları ile ders yapabilmesine, öğretim üyelerinin kontrolünde ödev, sınav ve projelerini gerçekleştirmesine olanak verecek.
  • İnovatif Uzaktan Eğitim Modeli’nde öğrenci her ders için, haftalık olarak 3 (üç) aşamayı tamamlayacak. Bu aşamalar şunlar olacak:


1. Hazırlık Aşaması
Öğrenciler canlı e-ders öncesi, öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış ders içerik ve videolarına internet üzerinden erişecek ve öğretim üyelerinin önerdiği kaynaklardan faydalanarak e-derslere hazırlanacak.

2. Canlı E-ders Aşaması
Öğretim üyesi ve öğrencilerin internet üzerinden e-sınıfta bir araya geldikleri bu aşamada ders öğretim üyesi tarafından öğrencilerin aktif katılımıyla canlı ve interaktif olarak işlenecek. e-Derslerde ses ve görüntü paylaşılacak; ekran paylaşımı, dijital tahta, yazılı mesaj ile haberleşme, ders içeriklerine erişim, el kaldırarak söz isteme, canlı anket, canlı test ve canlı sınav özellikleri kullanılacak. Öğrencilerin derse aktif katılımı sağlanacak.

3. Tamamlama Aşaması
Öğrenciler ders kayıtlarını tekrar izleyecek. Öğretim üyelerinin gözetiminde ödev ve projelerini tamamlayacak. Arzu ettikleri konuları öğretim üyeleri ile iletişim halinde tekrar edecek.

PROGRAM VE YÖNTEM

Netkent amaçları doğrultusunda, ilk iki dönemin ortak olarak okunduğu, 3. dönemde öğrencilerin iki ayrı fakülte dersini deneyimleyerek bölümlerini daha sonra seçtiği bir üniversitedir. İlk iki dönem Temel Formasyon Yılı’nı oluşturuyor.

Programın ayrıntıları şunlar:

BİRİNCİ YIL PROGRAMI
I. YARIYIL

TEM101 DOĞA, BİLİM, İNSAN - I (Doğal Bilimler)
Ders doğa gerçekliğinin bilimsel olarak kavranışını ele alacak. İnsanların neden bilimle uğraştığını, bilimsel ifadenin araçlarını nasıl keşfettiklerini irdeleyecek. Doğayı bilimdışı açıklama yöntemleriyle bilim arasındaki farka işaret edilecek. Özellikle matematiğin bir dil olarak kullanımı, doğa yasalarının bulunuşunun bu dille ne derecede ilgili olduğunu gösterecek. Dersin bir önemli özelliği öğrencilerin bilim insanlarının yazdığı orijinal metinleri okumasıdır.

TEM103 TOPLUM, BİLİM, İNSAN
Ders insanın toplum kurma sürecini inceleyecek, toplumsal gelişmenin aşamalarını irdeleyecek. İnsanın siyaset üretme geçmiş ve geleneğini sorgulayacak, ekonomik bir varlık olarak değer üretme kapasitesini, siyasal bir varlık olarak iktidarla ve siyasal sistemlerle ilişkisini tartışacak. Yeni dünyanın ürettiği güncel sorunları ayrıca ele alacak.

TUR101 EDEBİYAT, TOPLUM, İNSAN - I
Ders, Tanzimat’tan sonraki toplumsal gelişimin neye tekabül ettiğini, gelişim evrelerindeki dönüşümün nasıl gerçekleştiğini, modernleşmenin dinamiklerini, onar yıllık kesitler halinde her dönemin temel meselesini ele alan bir roman üstünden değerlendirecek. Bu dersin diğerlerinden özellikle farkı her öğrencinin her roman sonrasında bir metin yazmasıdır.

TAR101 TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞİM (TARİHİ) - I
Edebiyat dersinin romanlar üstünden izlediği temel modernleşme sorunsalını Tanzimat-2000’li yıllar ekseninde ele alacaktır. Birinci dönem 1876-1908 arasını işleyecektir. Bu ders Edebiyat, Toplum, İnsan dersiyle at başı gidecektir.

ENG101 İNGİLİZCE - 1

II. YARIYIL

TEM102 DOĞA, BİLİM, İNSAN - II (Matematik Bilimleri)
Ders birinci yarıyılda gözden geçirilmiş temel konuları matematik fizik ve kimya bağlamında sayısal ifade olanaklarıyla ele alacak, temel yüksek matematiğin (calculus) ana konularını sosyal bilimler okuyacak öğrencilerin de kavrayacağı bir dil ve düzeyde işleyecektir.

TUR102 EDEBİYAT, TOPLUM, İNSAN - II
Aynı anlayışla 1908-2000 arası romanları ele alınacaktır.

TAR102 TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞİM (TARİHİ) - II
Aynı anlayışla 1908-2000 arası ele alınacaktır.

TEM104 ELEŞTİREL DÜŞÜNCE, HUKUK VE ETİK
Bu ders eleştirel düşünceyi bir felsefi problem olarak ele alacak, felsefenin doğayı ve insanı anlama çabası olduğu kadar sorgulama alanı da olduğunu işleyecektir. Felsefenin içinden doğan hukukun ve etiğin toplumsal geleneklerle pozitif düşünce alanında ne türden koşutluklar ve çatışmalar gösterdiğini, hukuk sisteminin sözleşme anlayışıyla etkileşimini ve modern toplum yapısının neden temel taşı olduğunu birey-toplum ilişkisi içinde ele alacaktır.

ENG102 İNGİLİZCE - I