Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, günümüzde büsbütün karmaşıklaşmış siyaset ve uluslararası siyaset ilişkilerini kavramsal bir çerçeveden yorumlayabilecek ve güncel gelişmeleri takip edebilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Siyasetin koşullarını ve yapısını kuramsal bir düzeyde çözümleyen, yeni gelişen siyaset ve toplum biçimlerini irdeleyen bu yapı uluslar arası ilişkileri de kuramsal olduğu kadar yeni gelişen teknoloji olanaklarıyla da ele almayı, tarihsel ama güncel bir perspektife oturtarak incelemeyi öngörmektedir. Bölümün ideali; dünya ve Türkiye meselelerine hakim, analitik düşünen, eleştirebilen ve çözümleyen, kendisini sürekli yenileyen, sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, tarih ve toplumsal kuram bilincine sahip bireyler yetiştirmektir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanlar Netkent’e sınavsız kayıt yaptırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri
1- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında mesleki formasyona sahip uzmanlar yetiştirmek;

2- Başta bu alanlarda olmak üzere, bilgiyi yenileme becerisini kazandırmak;

3- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında bilimsel araştırmalar yapabilme becerisini kazandırmak;

4- Öğrencileri hem bilgi hem fikir sahibi yaparak, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmak;

5- Demokratik katılıma yatkın, yurttaş bilinç ve sorumluluğuna sahip bireyler yetiştirmek;

6- Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışı içinde toplumun bilimsel ve kültürel kalitesinin artmasına katkıda bulunmak;

7- Düşüncelerini yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, araştırma yetileriyle donanmış ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirmek;

8- Öğrencileri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki

uluslararası ve ulusal hukuki çerçeve konusunda bilgilendirmek ve eğitmek;

9- Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkilerde yer alan yapılar, aktörler ve diğer etkenler arasındaki ilişkileri karşılaştırmalı bir şekilde analiz edebilmek;

10- Küresel, bölgesel ve ulusal düzeydeki güncel konuları ve sorunları tanımlamak, analiz edebilmek ve tartışabilmek;


AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DERS PLANI

I.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ENG101

İngilizce I

6

TEM101

Doğa, Bilim, İnsan I

6

TEM103

Toplum, Bilim, İnsan I

6

TAR101

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

(Türkiye'de Toplumsal Değişim I)

6

TUR101

Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I)    

6

   

30

 

II.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ENG102

İngilizce II

6

TEM102

Doğa, Bilim, İnsan II

6

TEM104

Toplum, Bilim, İnsan II

6

TAR102

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

(Türkiye'de Toplumsal Değişim II)

6

TUR102

Türk Dili II  (Edebiyat, Toplum, İnsan II)

6

   

30

 

III.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

UİS201

Siyaset Bilimine Giriş

5

FIN201

Makroiktisat

5

SOS200

Sosyal Bilimler Fakülte Dersi

5

UİS203

Çağdaş Siyasal Düşüncelere Giriş I         

5

YBS203

İstatistik ve Olasılığa Giriş

4

ENG201

İngilizce III

6

   

30

 

IV.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

UİS204

Yakın Dönem Dünya Tarihi

5

FIN202

Mikroiktisat

5

UİS 202

Uluslararası İlişkilere Giriş

5

UİS206

Çağdaş Siyasal Düşüncelere Giriş II        

5

YBS204

Çok Değişkenli İstatistik

4

ENG202

İngilizce IV

6

   

30

 

V.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

UİS301

Karşılaştırmalı Siyaset I

5

UİS303

Uluslararası Siyaset Kuramı I                 

5

HUK305

Uluslararası Genel Hukuk I

5

HUK307

Anayasa Hukuku

5

 

Seçimlik

4

ENG301

İngilizce V

6

   

30

 

VI.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

UİS302

Karşılaştırmalı Siyaset II

5

UİS304

Uluslararası Siyaset Kuramı II                

5

HUK306

Uluslararası Genel Hukuk II

5

 

Alan Seçimlik

5

 

Seçimlik

4

ENG302

İngilizce VI

6

   

30

 

VII.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

UİS491

Bitirme Projesi I

6

UİS403

Milliyetçilik ve Uluslararası İlişkiler I       

5

 

Alan Seçimlik

5

 

Seçimlik

4

 

Seçimlik

4

ENG401

İngilizce VII

6

   

30

 

VIII.DONEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

UİS492

Bitirme Projesi II

6

UİS404

Milliyetçilik ve Uluslararası İlişkiler II      

5

 

Alan Seçimlik

5

 

Seçimlik

4

 

Seçimlik

4

ENG402

İngilizce VIII

6

   

30