Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
SSS


Derslere devam zorunluluğu var mı?
Derslere %75 oranında devam zorunluluğu vardır. Ancak kaçırdığınız dersleri sonradan izlediğinizde derse devam etmiş sayılırsınız.

İnteraktif dersleri kaçırırsam sonradan izleyebilir miyim?
Kayıtlı öğrenci bilgilerinizle sisteme girerek kaçırdığınız interaktif dersleri sonradan izleyebilirsiniz.

YÖK denkliği alabilir miyim? Üniversiteniz tanınmakta mıdır?
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği kapsamında YÖK denkliği için mezuniyet sonrası başvuruda bulunabilir ve YÖK denklik belgenizi alabilirsiniz.

Tanınma
5 Aralık 2017 Tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin 5.1.a maddesinde bir yükseköğretim kurumunun tanınması için aranan koşullardan ilki şöyledir, " Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca kendi yükseköğretim sistemi içinde akademik derece vermeye yetkili bir kurum olarak kabul edilmiş olması”, Üniversitemiz KKTC’nin yüksek öğretim konusundaki yetkili mercii Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından 4 Şubat 2010 tarih ve 33/2006 sayılı karar ile kurulduğundan yukarıda bahsi geçen ilgili yönetmelik maddesi uyarınca YÖK tarafından tanınmaktadır.

Üniversite açma ön izin belgesi 31.12.2009
Fakülte, bölüm ve program izin belgesi 04.02.2010
Öğretime başlama izin belgesi 08.11.2016
Uzaktan eğitim bilgilendirme yazısı 26.01.2018
Açma ön izni bilgilendirme yazısı 07.02.2018
YÖDAK web sitesi bilgilendirme yazısı 08.11.2018


Denklik
“Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanınma ve Denklik Yönetmeliği” başlıklı yönetmelik 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte Denklik kavramı, “Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım çerçevesinde tüm Netkent mezunları, YÖK’e bireysel olarak denklik için başvurabilecektir.

Akreditasyon
Bir diplomanın belirli bir yükseköğretim alanında geçerli olan yeterlilikleri taşıdığına dair ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından verilen bir belgedir. Bu belgenin alınabilmesi belli şartlara bağlıdır ve bu şartlar programdan programa değişmektedir. Ancak akreditasyon başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle programın mezun vermiş olması gerekmektedir. Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, ilk mezunlarını vereceği 2022 yılı ve sonrasında akreditasyon başvurularını gerçekleştirecektir.

Kaçırdığım interaktif dersleri sonradan izlediğimde derse devam etmiş olur muyum?
Kaçırdığınız dersleri sonradan izlediğinizde derse devam etmiş sayılırsınız.

Önceki üniversitemden aldığım derslerden ders muafiyeti yaptırabilir miyim?
Netkent’te tüm dersler birbirini tamamlayan bir bütünlük içerisindedir. Yıllar içerisinde derslere dair içerikler ve kavramlar değişmektedir. Değişimi yakalamak ve ders bütünlüğünü korumak amacıyla ders muafiyeti yapılmamaktadır.

Lisans öğrenimim devam ediyor, Netkent’e kayıt yaptırabilir miyim?
Lisans öğreniminiz devam ederken Netkent’e kayıt yaptırabilirsiniz. Ancak Netkent’ten diplomanızı alabilmeniz için devam ettiğiniz lisans programından mezun olma şartı aranmaktadır.

Bir eğitim öğretim yılında kaç sınav var?
Yıl içerisinde en az 1 vize 1 final olacaktır. Ders yılı başında her öğretim görevlisi kendi dersi ile ilgili bilgiyi öğrencileriyle paylaşacaktır.

Kaydımı dondurabilir miyim?
Evet. Dondurulmak istenen sürenin eğitim öğretim ücretinin 1/3 ünün yatırılması durumunda dondurma işlemi yapılabilir. Kayıt dondurulan süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt olurken bölüm seçimi yapılamıyor. Okumak istediğim bölümü ne zaman seçebiliyorum?
Netkent’e kayıtlar bölüm değil fakülte seçerek gerçekleştirilmektedir. Seçtikleri fakülteye giren öğrenciler bir yıl boyunca tüm üniversite öğrencileri ile birlikte ortak dersleri okuyacak, ikinci yıl ise bölümlerini seçeceklerdir.

Diplomada uzaktan eğitim yazacak mı?
Evet.

Yurtdışında bir üniversiteden mezunum, YÖK denkliğim yok, Netkent'te ikinci üniversite okuyabilir miyim?
Netkent öğrencisi olabilmek için YÖK’ün tanıdığı bir üniversiteden mezun olmanız gerekmektedir.

Öğrenci kartı alabilir miyim?
Öğrenci kartlarımız kayıt işleminin ardından posta yolu ile gönderilecektir.

İkinci üniversite askerliği erteler mi?
Hayır ertelemez.

Kayıt olurken askerlik durum belgesi getirmem gerekir mi?
Hayır gerekmiyor.

Sınav sistemi nasıl olacak?
Sınavlarımız test usulü yapılacaktır. Vize sınavları online, final sınavları ise sınav merkezlerimizde gerçekleştirilecektir.

Kayıt için hangi evraklar gerekiyor?
1 adet fotoğraf
Kimlik Belgesi
Halen kayıtlı öğrenciler için öğrenci belgesi
Mezun öğrenciler için diploma veya geçici mezuniyet belgesi
Yurt dışında eğitim alan Türk uyruklu öğrenciler için diploma denklik belgesi
Türkiye’de eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe Dil Yeterlilik belgesi

Webcam’im yok canlı derslere katılabilir miyim?
Bilgisayarınızda bulunan webcam ile canlı derslere katılabilirsiniz. Eğer webcam’iniz yoksa harici bir webcam ile canlı derslere katılabilirsiniz.

Online sınavlar için sınav güvenliği nasıl sağlanıyor?
Netkent olarak son teknolojiyle donanmış bir altyapıya sahibiz. Bu konu ile ilgili gerekli tüm güvenlik önlemlerini sağlamıştır.

Yıllık ücretlerinizde artış olacak mı?
Üniversitemizdeki programların ücretleri yıllık enflasyon oranını geçmeyecek şekilde arttırılacaktır.

Banka havalesi ile ödeme yapabilir miyim?
Evet, havale ve eft yöntemi ile ödeme yapabilirsiniz. Kayıt sayfasında üniversitemizin hesap numaralarını görebilirisiniz