Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı


Yönetim Bilişim Sistemleri programının (müfredat) ana amacı, mezunlarını firmaların ihtiyaç duyduğu bilişim uzmanlığı görevlerine hazırlamaktır. Mezunlar, işletme sorunlarını analiz edip, ihtiyaçlarına uygun bilişim sistemi temelli çözümler belirleyecek ve bu çözümleri uyarlayabileceklerdir.

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), bir işletmenin süreç işleyişi, yönetim ve karar verme işlevlerini desteklemek üzere bilgi sunan, insan-süreç-teknoloji bütününü içeren sistemlerdir. YBS, işletmedeki bilgileri, bilgisayar sistemleri yolu ile elde edecek yapıyı kurar ve bu bilgileri kullanarak yönetim ve işletme alanlarındaki sorunlara çözümler üretir. Sistem, donanım, yazılım, analiz, planlama, kontrol ve karar verme modelleri ve veritabanı kullanır.

Mezunlar yazılım projeleri yöneticisi, veri analisti, sistem analisti, danışman, programcı, sistem yöneticisi, veritabanı yöneticisi ve benzeri pozisyonlarda çalışabileceklerdir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanlar Netkent’e sınavsız kayıt yaptırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri
1- İşletmenin farklı temel fonksiyonlarıyla ilgili kavram ve teorileri, ilgili süreç problemlerini analiz etmek ve çözmek için kullanmak.

2- İşletmenin yöneticileri olarak, uygun analitik ve nicel teknikleri kullanarak kararlar almak.

3- İşletme ile ilgili problemleri değerlendirmeye ve çözmeye yarayacak gerekli kaynakların nasıl elde edileceğine dair araştırma becerilerine sahip olmak

4- Bilgi teknolojileri uygulamalarını uyarlarken, ilişkili olduğu çevresel, sosyal ve etik kurallar konusunda farkındalık göstermek

5- İşletme, yönetim ve bilişim alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek için, yabancı bir dil kullanmak ve dünyanın her yanından meslektaşlarla sözlü ve yazılı iletişim kurmak.

6- İş çevresinde ve proje yönetiminde gerekli olan, takım çalışması ve liderlik becerilerini göstermek.

7- Bilgi teknolojileri uygulamalarında, -sosyal ve teknik alanları birleştirebilecek disiplinlerarası çalışmalar için- operasyonel verimliliği artıracak, yaratıcılığı ve yeniliği geliştirecek stratejiler üretmek ve analiz etmek.

8- İş gereksinimlerine uygun yazılım, donanım, altyapı, veritabanı ve iletişim gereksinimlerini belirlemek, gereken birleşenleri tasarlamak, seçimini yapmak, sistemini yönetmek.

9- Bir bilişim sistemi projesi için proje planı oluşturmak, gerekli ihtiyaçları analiz edip, dökümante etmek, sisteme ait veri tabanın analiz, tasarım ve implementasyon aşamalarındaki süreçlere hakim olup, teknik ve yönetsel katkı verip ve sorumluluk alabilmek, etkin yönetebilmek.

10- Programlama ve veritabanı mantığını bilmek ve güncel bir programlama dili kullanabilmek.

11- Kurumsal bilişim sistemlerinin yönetsel/fonksiyonel uygulamalarına hakim olmak. Kurumsal yazılım türleri, yazılım seçimi ve satın alma kararı ile ilgili bilgi sahibi olmak, yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek.


AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ 
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ DERS PLANI

I. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ENG101

İngilizce I

6

TEM101

Doğa, Bilim, İnsan I

6

TEM103

Toplum, Bilim, İnsan I

6

TAR101

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

(Türkiye'de Toplumsal Değişim I)

6

TUR101

Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I)    

6

   

30

 

II. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ENG102

İngilizce II

6

TEM102

Doğa, Bilim, İnsan II

6

TEM104

Toplum, Bilim, İnsan II

6

TAR102

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

(Türkiye'de Toplumsal Değişim II)

6

TUR102

Türk Dili II  (Edebiyat, Toplum, İnsan II)

6

   

30

 

III. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

MUH201

Matematik I

5

MUH200

Mühendislik Fakülte Dersi

5

FZK201

Fizik I

5

YAZ201

Programlamaya Giriş

5

YBS203

İstatistik ve Olasılığa Giriş

5

ENG201

İngilizce III

5

   

30

 

IV. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

MUH202

Matematik II

5

YAZ206

Veri Yapıları

5

FZK202

Fizik II

5

ISL203

İşletme Yönetimine Giriş

5

YAZ204

Çok Değişkenli İstatistik

5

ENG202

İngilizce IV

5

   

30

 

V. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

HUK205

Medeni Hukuk I: Giriş / Temel Kavramlar / Kişiler Hukuku

5

YBS303

Muhasebe ve Finans

6

YAZ202

Algoritma Tasarımı ve Analiz

5

YAZ301

Sistem Analiz ve Tasarımı

5

 

Seçimlik

4

ENG301

İngilizce V

5

   

30

 

VI. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ISL306

Pazarlama Yönetimi

6

FIN206

İktisadi Analiz ve İşletme Ekonomisi              

5

 

Alan Seçimlik

5

 

Alan Seçimlik

4

 

Seçimlik

5

ENG302

İngilizce VI

5

   

30

 

VII. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

YAZ491

Bitirme Projesi I

6

YBS403

Yönetim ve Organizasyon                 

5

 

Alan Seçimlik

5

 

Seçimlik

5

 

Seçimlik

4

ENG401

İngilizce VII

5

   

30

 

VIII. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

YAZ492

Bitirme Projesi II

6

YBS404

Proje Yönetimi                    

6

 

Alan Seçimlik

5

 

Seçimlik

4

 

Seçimlik

4

ENG402

İngilizce VIII

5

   

30