Dr. Başak Görgeç


  • Lisans: Marmara Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi
  • Doktora: Marmara Üniversitesi
Biyografi

Dr. Başak Görgeç, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2007 yılında mezun olmuş, 2008 yılı itibariyle aynı fakültede Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2022 yılından beri aynı anabilim dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Dr. Başak Görgeç, Yüksek Lisansını “Türk Medeni Kanunu’nda velayet hükümleri ve özellikle çocuğun korunması” adlı tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Doktora tez çalışması “Üçüncü kişinin hava aracı kazası sebebiyle uğradığı zarardan doğan hukuki sorumluluk” başlığını taşımaktadır. Ayrıca evlat edinme, tapu sicili, genel işlem koşulları konularında akademik çalışmaları bulunmaktadır.