Netkent Üniversitesi

Ülkemizin Aydınlık Geleceği Olan Siz Sevgili Gençler,

Üniversiteler, en etkili güç olan bilginin üretildiği, geliştirildiği ve paylaşıldığı kurumlardır. Gençlerimizin ve günümüz dünyasında sınırsız eğitim ihtiyacını karşılamak isteyen herkesin çağdaş, nitelikli, kendine güvenen ve üretken bireyler olarak yetişmesini sağlamak gibi kutsal ve onurlu bir görevin sorumluluğunu taşımaktayız.

Sanayi 5.0’a yönelen, dijitalleşmeyi ve sınırsız interaktif iletişimi en etkin biçimde yaşayan günümüz dünyasında küreselleşmenin getirdiği yeni ihtiyaçlar, yüksek öğretimde kullanılan stratejileri, yöntemleri, temel ilkeleri gözden geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. Zira, çağımızın olmazsa olmazı olan değişim ve gelişim kavramları teknolojik, ekonomik, sosyolojik ve kültürel alanlardaki ilerlemelerle yeni meslek dallarını ortaya çıkarırken, akademik alanda da sürdürülebilir kaliteli eğitime olan ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, yeni meslek alanlarına açılmak, gelişen yasam koşulları karşısında kendilerine ikinci bir fırsatı aramak ve yeni bir kariyere hazırlanmak, bugünkü öğrencilerin ve meslek insanlarının en önemli talepleri arasındadır.

Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, Netkent, ulusal ve uluslararası düzeyde, bilime, sanatsal üretime ve teknolojik yeniliklere katkı sağlayacak, disiplinlerarası yaklaşımlara açık, kendine güvenen, özgür düşünce ışığında toplumsal sorumluluk bilincine sahip, öğrenciler ve akademik kadrolar ile topluma hizmet sunmayı görev edinmiştir.

İlk dijital Türk üniversitesi olan Netkent, yaşam boyu eğitim evrenindeki bu ihtiyacı karşılamak amacıyla ilkesel olarak İkinci Üniversite kapsamında kurulmuştur. Bütünleşik bir anlayışla, lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans seviyesinde de gerek ekonomimize gerek sosyokültürel hayatımıza değer katacak özellikte mezunlar vermeyi özellikle misyon edinmiştir. Öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca ve sonrasında mesleki ve kişisel gelişime katkı sunan özel kariyer gelişim programlarıyla desteklenmeleri de üniversitemizin üstlendiği bu misyonun önemli bir parçasıdır.

Üniversite olarak uyguladığımız, Bologna Süreci kapsamında Ulusal Yeterliliklere uygun ders programlarımızın yanında; çağımız teknolojisinin en ileri olanaklarıyla internet üzerinden üst düzey üniversite eğitimini yenilikçi ve eşitlikçi bir anlayışla, etkin ve verimli bir şekilde sizlere sunarak, iyi bir eğitim alarak hayata hazırlanmanızı, dünya ile bütünleşmenizi ve Netkent ailesinin bir ferdi olarak daima başarıyı yakalamanızı arzu ediyorum.

Siz öğrencilerimiz ile akademik ve idari kadromuza başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun.

Rektör Prof. Dr. Tayfun TURGAY