İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

Öğrenci İşleri

Öğrenci işleri Tanımı, Görev Alanı ve Yetkileri

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğü, eğitim öğretim sürecine ilişkin esasların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamak, öğrencilerine ve öğretim üyelerimize sunduğu hizmetlerle akademik olarak işlemlerin düzenli yürütütülmesine ve gelişmesine yardımcı olmayı hedeflemek amacıyla kurulmuştur.

Öğrenci İşleri Direktörlüğümüz, öğrenci ile ilgili her türlü akademik işlemin yapıldığı, kayıtların tutulduğu, belgelerin saklandığı, hazırlandığı ve dağıtıldığı bir birimdir.

Öğretim Üyeleri ve Fakültelerine Yönelik Görev ve Sorumluluklar

 • Lisansüstü ve lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili yönergeleri bilmek, değişiklikleri takip etmek, duyurularını yapmak.
 • Akademik takvim süreçlerinin planlanmasını, uygulanmasını ve yayınlanmasını sağlamak.
 • Ara sınav, final sınavı, mazeret sınav işlemlerini yürütmek.
 • Oturumlu yapılacak olan final sınavları için, gerekli organizasyonların yapılarak, sınav merkezlerinin ayarlanması.
 • Optik form ile yapılan sınavların değerlendirilmesi.
 • Online ortamda yapılan sınavları teknik birimle birlikte organize etmek.
 • Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek.
 • Öğrenciler ile ilgili bilgilerin bulunduğu raporların hazırlanması.
 • Öğretim üyelerinin ders programlarının ayarlanarak; iptal ve ek derslerin takip edilmesi.
 • Üniversitenin yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda bulunan tüm işleri yapmak.
 • Öğrencilerin kesin kayıt onaylarının yapılması ve ders izleme sistemine ait kullanıcı bilgileri ile parola gönderimlerini sağlamak.
 • Islak imzalı olarak talep edilen öğrenci belgesi, transkript, geçici mezuniyet belgelerinin düzenlenip öğrencilere gönderilmesi ( Öğrencilerimiz istedikleri takdirde bu belgeleri barkodlu olarak sistemden alabilmektedirler)
 • Kayıt dondurma, ilişik kesme, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. iş ve işlemleri yürütmek.
 • Öğrenci kimlikleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt esaslarını belirleyerek, ilgili işlemleri yürütmek.
 • Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapmak.
 • Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapmak.
 • Öğrencilerle ilgili evrakların dijital ortamda arşivlenmesini sağlamak.
 • Öğrencilerden gelen talep, itiraz ve her türlü dilekçeleri ilgili bölümlere iletmek ve sonucu takip ederek gerekli işlem ve bilgilendirmeleri yapmak..
 • Her dönem sonunda başarı oranlarını tanzim etmek.
 • Öğrenci disiplin mevzuatını uygulamak.
 • Öğrenci Konseyi ve Temsilciliği ile ilgili işlemlerini yapmak.
 • Dönem sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan etmek.
 • Bölümlerde dereceye giren öğrencilerin tespitini yapmak.
 • Çift anadal ve yandal işlemlerini yürütmek.
 • Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standartlarda dijital ortamda arşivlemek

Öğrencilere Yönelik Görev ve Sorumluluklar

 • Başvuruların nasıl yapıldığı,
 • Öğrencilerimiz, öğrenci işlerinin görev alanı ve yetkileri doğrultusunda taleplerini dilekçe ile ogrenciisleri@netkent.edu.tr ya da duyurularda bildirilecek özel amaçlı iletişim e-posta adreslerine e-posta yolu ile yaparlar.

Çalışma Saatleri

Öğrenci işlerinin çalışma saatleri hafta içi 09.00-18.00 arasındadır, hafta sonları ve resmi tatil günlerinde çalışma yapılmaz.