İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

FAKÜLTELER VE BÖLÜMLER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Finans Bölümümüzde, gittikçe daha da globalleşen bu disiplinde iktisadi alana özgü temel kavramlar ve yöntemler ele alınmaktadır. Bu bölümde yerel ve uluslararası finansal piy...

Bölüm Detayları

İşletme

İşletme Bölümümüzde, sadece lokal değil ayrıca global bir yaklaşımla şekillenmiş global bir anlayışla, bir işletmenin yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek temel fonksiyonlar üzerinde yo...

Bölüm Detayları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüz, bütünleşik bir perspektifle sosyoloji, psikoloji, tarih, iktisat, siyaset bilimi, felsefe, diplomasi ve hukuk disiplinlerine ait bilgi, be...

Bölüm Detayları

Ekonomi ve Yönetim

2023-2024 Akademik Yılında Açılması Planlanmaktadır....

Bölüm Detayları

Bankacılık ve Finans

2023-2024 Akademik Yılında Açılması Planlanmaktadır....

Bölüm Detayları

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği Bölümü’nün ana hedefi bilim ve matematiğin katkısıyla bilgisayar programlarını tasarlamayı, yazılım geliştirmeyi, veri işlemede ve endüstride olan problemleri...

Bölüm Detayları

Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri programının (müfredat) ana amacı, mezunlarını firmaların ihtiyaç duyduğu bilişim uzmanlığı görevlerine hazırlamaktır. Mezunlar, işletme sorunlarını anal...

Bölüm Detayları

Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği programı Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Bölümlerinden oluşur.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde bilişim teknolojileri, bilgi...

Bölüm Detayları

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Hukuk Lisans Programının amacı; adalet anlayışı ile toplumsal sorumluluk ve etik kavramı bilincine sahip, hukukun genel ilkelerini kavrayan, analitik ve eleştirel düşünen, objektif bir y...

Bölüm Detayları

Lisansüstü Programlar

İşletme Yüksek Lisans (e-MBA)

NEDEN NETKENT e-MBA?

Çağımızda yeni dünya düzeni, küreselleşme, dünyaya açılma ve yeniden yapılanma bilgi toplumlarını oluşturan en önemli kavramlardır...

Bölüm Detayları

Profesyoneller için Hukuk Yüksek Lisans Programı

Değişim ve gelişimin yaşamımızın olmazsa olmazı olduğu günümüz dünyasında dinamik ve rekabetçi bir vizyon ile bu vizyonu desteklemekle kalmayıp ayrıca geliştirecek bir altyapı son d...

Bölüm Detayları

Lisans Tamamlama

Lisans Tamamlama

Hukuk alanında açılan lisans tamamlama programı ile yalnızca ak...

Bölüm Detayları