Dr. Elif Çiğdem Artan


  • Lisans: Galatasaray Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi
  • Doktora: Berlin Teknik Üniversitesi
Biyografi

Elif Çiğdem Artan, müzecilik, kent çalışmaları, dijital kültür, göç ve toplumsal cinsiyet alanlarında profesyonel ve akademik geçmişe sahip bir sosyologtur. Doktorasını, IGK-Center for Metropolitan Studies Berlin-New York-Toronto'nun DFG-doktora bursiyeri olarak, TU Berlin'de aldı. “The Future of the Present: Autonomous Archiving of Activist Videos” başlıklı doktora araştırma projesi, temellendirilmiş teori ve etnografik araştırma metodolojilerini uygulayarak New York ve İstanbul'daki #Occupy hareketlerinden geriye kalan dijital doğan materyallerin tarih yazımındaki yerini inceler. Yürüttüğü atölye çalışmaları, katıldığı etkinlikler ve yayınladığı makaleleriyle hem ulusal hem de uluslararası alanda aktiftir.