Dr. Yunus Alhan


  • Lisans: Ankara Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Akdeniz Üniversitesi
  • Doktora: Akdeniz Üniversitesi
Biyografi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Akdeniz Üniversitesi’nde özel hukuk alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora sırasında Bonn Üniversitesi, Uluslararası Karşılaştırmalı ve Özel Hukuk Enstitüsü’nde 1 yıl süreyle araştırmacı olarak bulunmuştur. Doktor unvanını, “Multimodal Taşıma Operatörünün Sorumluluğu” başlıklı tez çalışması ile almıştır. 10 Şubat 2014 tarihinden bu yana Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışmaktadır. 2022 -2023 Akademik yılında Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye ve Ekonometri Bölümlerinde Ticaret Hukuku; Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık Bölümü’nde Sigorta Hukuku; Su Ürünleri Fakültesi’nde Deniz Hukuku derslerini vermiştir. 2023-2024 Akademik yılında Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde Ticaret Hukuku, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü’nde Ticaret Hukuku, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık Bölümü’nde Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Hayat Sigortaları, Su Ürünleri Fakültesi’nde Deniz Hukuku derslerini vermektedir. Ticaret hukuku alanında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Alanında kitap, makale, tebliğ ve çevirileri bulunmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir