Prof. Dr. Aydın Köksal

Onur Kurulu Üyesi
Biyografi

Aydın Köksal 1940'ta İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesini birincilikle bitirdikten sonra, çağrılı olarak gittiği Fransa'da1964 yılında INSA de Lyon'dan Elektronik Yüksek Mühendisi diploması aldı. Fransızca, İngilizceden sonra Almanca, İtalyanca ve İspanyolca öğrendi; Türkçenin matematiksel yapısından ve iletişim gücünden büyülendi. A First Approach to A Computerized Model fort the Automatic Morphological Analisys of Turkish başlıklı teziyle Bilişimsel Dilbilim dalında Bilim Doktoru (1975, HÜ.), Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği dalında Üniversite Doçenti (1980, HÜ), Bilgisayar Yazılımı ana bilim dalında Profesör oldu (1991, Gazi Ü.). 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Bilgi İşlem Merkezi’ni kurdu. 1973 yılında Bilişim Enstitüsü’nün kurulmasını sağlayarak, 1974 yılında Bilgisayar Mühendisliği dalında Türkiye’nin ilk Doktora Programı’nı başlattı. 1977’de Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü, yine bu alanda Türkiye’de açılan ilk bölüm olarak kurdu. Ve bölümün başkanlığını yaptı. 1974-80 arası Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Projesi’ni Bilgi İşlem Birim Başkanı olarak örgütledi ve yönetti. ÖSYM Bilgi İşlem Merkezi’nin kuruluşunu gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakültelerinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi’nde dersler verdi. 1971 yılında Türkiye Bilişim Derneği’ni (TBD) kurdu ve uzun süre başkanlığını yaptı. Bilişim dergisini yayınladı ve bu derginin yayın kurulu üyeliğini 1996’ya değin sürdürdü. Bilgisayar, bilgi işlem, yazılım, donanım, bilişim, iletişim, vb. Türkçe bilişim terimlerini geliştirdi (yaklaşık 2.500 yeni sözcük). Yaklaşık 12.000 terim içeren IBM Dictionary of Computing başlıklı sözlükte yer alan terimlerin Türkçe karşılıklarını, bu kuruluşun isteği üzerine kendilerine verdi. Kamu İktisadi Kuruluşlarını Yeniden Düzenleme Komisyonu Bilişim Alt komisyonu üyeliği, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Elektronik Bilgi İşlem Sürekli Özel Uzmanlık Kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptı. Başbakanlık Danışmanlığı’nda (Devlet Durum Merkezi) bulundu. Türk Dil Kurumu üyeliğine, TDK Yönetim Kurulu üyeliğine ve Terim Kolu başkanlığına seçildi. TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yürütme Kurulu üyeliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yazılım Meclisi üyeliği, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği yaptı. Kuruluş yıllarında Dil Derneği Genel Yazmanlığı ve yönetim kurulu üyeliğini, Ulusal Eğitim Derneği’nin kurucu üyeliğini yaptı. Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 2001 yılında başlattığı Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü çalışmalarına katıldı. Birleşmiş Milletler, UNESCO, SPIN, OECD, IFIP vb. uluslararası örgütlerde, yurt dışında Türkiye’yi 22 kez temsil etti. Birçok bilimsel kurultay ve çalıştayın düzenleme kurullarında, dergilerin yayın ve danışma kurullarında görev aldı Bir mühendis olarak, özellikle bilişim teknikbiliminin ekonomik ve toplumsal kalkınmada en etkin bir araç olarak kullanılabileceğine inanan Köksal, Türk toplumunun “çağdaş bir Bilişim Toplumu”na dönüşmesi doğrultusunda sivil toplum örgütleri çerçevesinde yoğun çaba gösterdi. Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türkiye Bilgi İşlem Sanayicileri Derneği TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Dil Derneği, Ulusal Eğitim Derneği, Türk-Fransız Mühendisleri Dostluk Derneği, Türk-Japon Dostluk Derneği, Ankara Galatasaraylılar Birliği, Galatasaray Spor Kulübü, Ankara Tenis Kulübü üyesidir. Prof. Dr. Gülden Köksal’la evli olan ve birçok ödülü, 2’si çeviri, 20’si özgün yapıt olmak üzere toplam 300’ün üzerinde yayını bulunan Prof. Dr. Aydın Köksal, Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 8 Haziran 2020 tarihli kararı ile Mühendislik Fakültesi Ömür Boyu Onursal Dekanı olarak seçilmiştir. Halen üniversitede ve endüstriyel yaşamda yarım yüzyılı aşkın süredir yaratmaya çalıştığı yazılım ürünleriyle, 1985’te kurduğu Bilişim AŞ’nin başında Türkiye’nin yeryüzünün ileri ülkelerinin biri olarak gelişmesine katkılarını sürdürmekte ve ulusumuzun geleceğine ışık tutmaya devam etmektedir.