Dr. Ahmet Ömer Bayraktar


  • Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Yüksek Lisans: Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı University of East Anglia International Commercial and Business Law
  • Doktora: Yeditepe Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora Programı
Biyografi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetini takiben Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamladı. Aynı dönem İstanbul Barosu bünyesinde avukatlık stajını bitirdi. Bir sene sonra İngiltere Norwich’de bulunan University of East Anglia Üniversitesinde International Commercial and Business Law bölümünde yüksek lisans programına girdi ve LLM derecesi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Bayraktar Hukuk Bürosu bünyesinde avukatlık yapmaya başladı. Bu süreçte özellikle ceza hukuku alanında çalışmalar yaptıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku doktora programına katıldı ve “Sigorta Dolandırıcılığı” tez konusu ile Doktor ünvanı aldı. Çeşitli hukuk dergilerinde makaleleri de yayımlanan Av. Dr. Ahmet Ömer Bayraktar; halen Türk Ceza Hukuku Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmakta ve aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü üyesi olarak bulunmaktadır.