Netkent Üniversitesi

Sıkça Sorulan Sorular

Üniversiteler, en etkili güç olan bilginin üretildiği, geliştirildiği ve paylaşıldığı kurumlardır. Gençlerimizin ve günümüz dünyasında sınırsız eğitim ihtiyacını karşılamak isteyen herkesin çağdaş, nitelikli, kendine güvenen ve üretken bireyler olarak yetişmesini sağlamak gibi kutsal ve onurlu bir görevin sorumluluğunu taşımaktayız.

 

Netkent) Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi eğitime ne zaman başladı?
İlk dijital online Türk Üniversitesi olan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Netkent, küresel e-öğrenim sektörünün bölgedeki en önemli oyuncusu olarak 2018-2019 eğitim döneminde eğitim vermeye başlamıştır

 

 

Netkent’te Örgün Eğitim Var mıdır?
Netkent’te Örgün Eğitim Bulunmamaktadır. Eğitim dijital ortamda interaktif olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerine ikinci üniversite imkânı sunan Netkent’in inovatif eğitim modeli ile öğrenciler eğitimin her aşamasında öğretim üyeleri ile elektronik ortamda canlı etkileşim olanağı bulmaktadır. Akademisyenler dersleri canlı olarak internet ortamında interaktif olarak vermektedir. Derse katılım gösteremeyen öğrenciler daha sonra ders kaydının videosunu seyredebilmektedir. Netkent’te kayıtlar da web üzerinden alınmaktadır.

Netkent’te hangi dillerde eğitim verilmektedir?
Netkent’te Türkçe ve İngilizce lisans ve yüksek lisans programları bulunmaktadır.

(Netkent) Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Eğitim Sistemi

Derslere devam zorunluluğu var mı?
Derslere %70 oranında devam zorunluluğu vardır.

İnteraktif dersleri kaçırırsam sonradan izleyebilir miyim?
Kayıtlı öğrenci bilgilerinizle sisteme girerek kaçırdığınız interaktif dersleri sonradan izleyebilirsiniz.

Kaçırdığım interaktif dersleri sonradan izlediğimde derse devam etmiş olur muyum?
Kaçırdığınız dersleri sonradan izlediğinizde derse devam etmiş sayılırsınız.

Netkent’e kayıt yaptırmak için herhangi bir sınava girmek gerekiyor mu?

Hayır. Netkent’e sınavsız kayıt yaptırabilirsiniz.

Kimler Netkent’e Kayıt Yaptırabilir?
Yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanlar

Üniversite öğrenimim devam ediyor, Netkent’e kayıt yaptırabilir miyim?
Evet. Bir üniversitede öğreniminiz devam ederken Netkent’e kayıt yaptırabilirsiniz.

Netkent’te aynı anda iki ayrı programda çift anadal eğitimi alınabilir mi?
Evet alınabilir. Bu öğrenciler için özel bir indirim de uygulanır.

Kayıt için hangi evraklar gerekiyor?

  • 1 adet fotoğraf
  • Kimlik Belgesi
  • Halen kayıtlı öğrenciler için öğrenci belgesi
  • Mezun öğrenciler için diploma veya geçici mezuniyet belgesi
  • Daha önce üniversite eğitimi almış fakat tamamlamamış öğrenciler için geçmiş dönemlere ait not dökümü
  • Türkçe eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe Dil Yeterlilik belgesi
  • İngilizce eğitim almak isteyen öğrenciler İngilizce Dil Yeterlilik belgesi sunmalı ya da üniversitemiz İngilizce Yeterlilik Sınavında başarılı olmalıdırlar.
  • Kampanya ve Özel Burs İmkanlarından Yararlanabilmeniz için gerekli olan ispat belgesi (İkametgah, Meslek Kimlik Kartı, Engelli Sağlık Raporu vs


Üst dönemden ders alıp erken bitirme gibi bir durum olabilir mi?
Üst dönemden almak istediğiniz ders veya dersler eğer o dönem açılıyorsa yönetmelik çerçevesinde ekstra ücret ödemeden dersi alabilir ve eğitiminizi erken tamamlayabilirsiniz.

Öğrenci belgesini talep ediyorum nasıl alabilirim?
0212 315 89 10 numaralı Öğrenci İşleri telefonunu aradığınızda size Öğrenci Belgesi gönderilecektir.

İkinci üniversite askerliği erteler mi?
Hayır ertelemez.

Kayıt olurken askerlik durum belgesi getirmem gerekir mi?
Hayır gerekmiyor.

İlk üniversite Olarak Netkent’de okuyabilir miyim?
Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşı olan öğrenciler ilk üniversite olarak Netkent’de okuyamazlar.

Yıllık ücretlerinizde artış olacak mı?
Üniversitemizdeki programların yıllık ücret artışları mevcut öğrencilerimiz için Türkiye Cumhuriyeti Türk Lirası yıllık yeniden değerleme oranını geçmeyecektir. Özel kampanyalar dahilinde tüm eğitim programının ücretini tek seferde indirimli ödeyen öğrenciler bu zamlardan etkilenmeyecektir.

Banka havalesi ile ödeme yapabilir miyim?
Evet, havale ve eft yöntemi ile ödeme yapabilirsiniz. Kayıt sayfasında üniversitemizin hesap numaralarını görebilirsiniz.

Burs İmkânı var mı?
Fiyatlar ve Kampanyalar Sayfasını incelerseniz dönemsel olarak sunduğumuz indirim ve burs imkanlarından haberdar olabilirsiniz

Bir eğitim öğretim yılında kaç sınav var?
Her dönem içerisinde her ders için en az 1 vize ve1 final sınavı olacaktır. Dönem başında her öğretim görevlisi kendi dersi ile ilgili bilgiyi öğrencileriyle paylaşacaktır.

Sınav sistemi nasıl olacak?
Sınavlarımız çoktan seçmeli test olarak yapılmaktadır. Vize sınavları online, final sınavları ise sınav merkezlerimizde sınıf ortamında örgün olarak gerçekleştirilmektedir.

Final Sınavları nerede yapılacak?
Final Sınavlarımız tüm Türkiye genelinde il merkezlerinde ve KKTC’de sınav merkezlerinde yapılmaktadır. T.C. ve KKTC dışında ikamet eden ve sınav merkezlerine gelemeyeceğini ispatlayan öğrenciler ise Akademik Kurulun onayı ile online sınav ya da proje ödevleri ile değerlendirilecekler.

Online sınavlar için sınav güvenliği nasıl sağlanıyor?
Netkent son teknolojiyle donanmış bir altyapıya sahiptir. Bu konu ile ilgili gerekli tüm güvenlik önlemlerini sağlamıştır.

Üniversitede ders geçme sistemi nasıldır?
Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekiyor.

Bütünleme sınavları olacak mı?
Hayır. Final sınavları sonucunda geçer not alamayan öğrenciler o dersi bir sonraki dönem tekrar etmek zorunda olacaktır.

Kaydımı dondurabilir miyim?

Evet. Dondurulmak istenen sürenin eğitim öğretim ücretinin 1/3 ünün yatırılması durumunda dondurma işlemi yapılabilir. Kayıt dondurulan süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

Netkent’in YÖK Denkliği Var mı?

Netkent, bir KKTC Üniversitesidir. Bu nedenle YÖK’ün Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanınma ve Denklik yönetmeliğine tabidir.

YÖK’ün Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanınma ve Denklik Yönetmeliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151205-4.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190730-9.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200414-27.htm

Denklik nedir?
“Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanınma ve Denklik Yönetmeliği” başlıklı yönetmelik 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5 Aralık 2015 Tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” 3. Maddesinde ise Denklik kavramı, “Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi lisans programlarının müfredat, eğitim, ölçme ve değerlendirme yapısı mevcut ilgili YÖK yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmış ve uygulanmaktadır.

Bu kapsamda Netkent lisans programlarının öğrencileri mezuniyetleri sonrası yine mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak YÖK denkliği almak için bireysel olarak başvuru hakkına sahiptirler. Aynı Yönetmeliğin 10. Maddesinde de “Uzaktan Eğitim Tanıma ve Denklik İşlemleri” başlığı altında Uzaktan öğretim programlarından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemleri için gereken hususlar da açıkça belirtilmektedir.

Özetle tüm Netkent Lisans Programlarının müfredatları tamamen YÖK başvurusuna uygun bir şekilde hazırlandığı ve Türkiye'de eşdeğerleri olduğu için mezunlarımızın YÖK bireysel denklik başvurusu aşamasında ve denklik almaları konusunda sorun yaşayacakları hiçbir hukuksal neden bulunmamaktadır.

Akreditasyon nedir?

Bir diplomanın belirli bir yükseköğretim alanında geçerli olan yeterlilikleri taşıdığına dair ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından verilen bir belgedir. Bu belgenin alınabilmesi belli şartlara bağlıdır ve bu şartlar programdan programa değişmektedir. Ancak akreditasyon başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle programın mezun vermiş olması gerekmektedir. Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, ilk mezunlarını vereceği 2022 yılı ve sonrasında akreditasyon başvurularını gerçekleştirecektir. Bu tanım çerçevesinde Türkiye’de eşdeğer programı bulunan Netkent programları mezunları, YÖK’e bireysel olarak denklik için başvurabilecektir.

YÖK Üniversitenizi tanımakta mıdır?

Netkent, bir KKTC Üniversitesidir. Bu nedenle YÖK ün Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanınma ve Denklik yönetmeliğine tabidir. YÖK’ün tüm Yurtdışı Yükseköğretim kurumlarını için uyguladığı mevzuat neyse Netkent için de bu geçerlidir.

5 Aralık 2015 Tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin 5.1.a maddesinde bir yükseköğretim kurumunun tanınması için aranan koşullardan ilki şöyledir; " Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca kendi yükseköğretim sistemi içinde akademik derece vermeye yetkili bir kurum olarak kabul edilmiş olması”. Üniversitemize KKTC’nin yüksek öğretim konusundaki yetkili mercii Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından 4 Şubat 2010 tarih ve 33/2006 sayılı karar ile eğitime başlama iznine sahiptir.

Denklik sınavı gerekiyor mu?

Tüm eğitim müfredatımız, YÖK tarafından onaylanan T.C. üniversiteleri eğitim öğretim müfredatlarına uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle 5 Aralık 2015 Tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” 10.2 Maddesi çerçevesinde denklik sınavına konu teşkil edecek bir durum yasal olarak bulunmamaktadır. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği kapsamında YÖK denkliği için mezuniyet sonrası başvuruda bulunabilirsiniz.

Önceki üniversitemden aldığım derslerden ders muafiyeti yaptırabilir miyim?
Öğrenci kaydınız yapıldıktan ve İlgili derslerin önceki üniversitenizde başarıyla tamamlanmış olduğunun resmî belgesi sunulduktan sonra, daha önce aldığınız derslerin not dökümü ve içerik detayları ile birlikte üniversite yönetimine bir dilekçe ile başvurabilirsiniz. Akademik Kurulun kararı çerçevesinde belirlenecek derslerin değerlendirmesinden sonra eğer uygun görülürse ders muafiyetiniz sağlanabilir. Dilediğiniz takdirde muaf tutulduğunuz derslere sınav zorunluluğu olmadan online olarak katılım gösterebilirsiniz. Detaylı bilgi için https://www.netkent.edu.tr/muafiyet-yonergesi adresindeki Üniversitemiz Muafiyet Yönergesi’ni inceleyebilirsiniz

 


Ön Başvuru için Tıkla

Kayıt için Tıkla