Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
2019/2020 Akademik Kadro
Prof. Dr. Cemal Bâli Akal

İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mezunudur. Fransız Dışişleri Bakanlığı burslusu olarak Strasbourg Üniversitesi’nde yüksek lisans ve İspanyol Dışişleri Bakanlığı burslusu olarak Madrid Complutense Üniversitesi’nde post doktora çalışmaları yaptı. Córdoba Üniversitesi Felsefe Bölümünün davetlisi olarak Arjantin’de çalışmalarını sürdürdü. İstanbul, Marmara ve Galatasaray Üniversitelerinde kadrolu öğretim üyesi oldu. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde görevini sürdürmektedir. Genel Kamu Hukuku, Hukuk Kuramı, Hak Kuramı, Siyaset Kuramı, Siyasi Tarih, Edebiyat ve Hukuk, Toplumsal Cinsiyet alanlarında çalışmaktadır. Yayımlanmış kitapları, derlemeleri ve yabancı dilde yayımlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır.

Prof.Dr. Ekrem Ali Akartürk

Prof. Dr. AKARTÜRK, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1991 yılında başarıyla mezun oldu. 1992 yılında avukatlık stajını tamamlayarak, İstanbul Barosu’na kaydoldu. Bu dönmede yaptığı çalışmalarla 1992’de “İnsan Hakları İnceleme Ödülü”nü (Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı), 1993’te ise “Tahir Taner Ödülü”nü (Prof Tahir Taner Vakfı) almaya hak kazandı.
1993’te vatani görevini yerine getirdikten sonra bir yıl süreyle Almanya’da dil öğrenimi gördü. 1995 yılında yurda dönerek, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşama adım attı. 1995-97 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Öğrenimi gördü. “1995 Anayasa Değişiklikleri Işığında Memurların Sendikal Hakları” tez çalışması ile yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1997-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilimdalı’nda doktora öğrenimi gördü. “Avrupa Hukukuna Uyum Süreci Açısından 1982 Anayasası’nda Siyasal Parti Yasakları”adlı doktora tezi ile “Kamu Hukuku Doktoru” ünvanı kazandı. 2002 yılında yrd.doç. kadrosu ile Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne anayasa hukuku öğretim üyesi olarak atandı. Aynı yıl Yükseköğretim Kurulu’nun bir yıllık araştırma bursunu kazanarak, Fransız siyasal partileri hukuku alanında çalışmalar yapmak amacıyla Fransa’ya gitti. 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi’ndeki görevinden istifa ederek, akademik yaşamına ara verdi. Bu süreçte özel bir şirkette hukuk danışmanlığı yaptı. 2008 yılında tekrar akademik yaşama dönerek, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne anayasa hukuku öğretim üyesi olarak atandı. 2011 yılında “Parlamenter Rejim Uygulamaları ve Parti Sistemleri” adlı çalışması ile anayasa hukuku doçenti”, 2017 yılında “Oy Hakkının Anayasal İlkeleri” başlıklı takdim tezi ile de anayasa hukuku profesörü oldu.
Evli ve bir çocuk babası olan Akartürk, halen Yeditepe Ünv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi olarak, Anayasa Hukuku ve İdare hukuku dersleri vermektedir.

Prof. Dr. Kerem Alkin

28 Haziran 1965, İstanbul doğumlu olan Prof.Dr. Kerem Alkin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından, lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans programı ile sürdürmüştür. Doktorasını 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı’nda tamamlayan Alkin, akademik kariyerine 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1999 – 2001 yılları arasında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Para-Banka Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Alkin’in profesörlük ataması 2004 yılında, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi nezdinde İktisat Ana Bilim Dalı kadrosuna yapılmıştır. Kerem Alkin, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptığı dönemde, 2001-2013 arası, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Uluslararası Ticaret ile, Bankacılık-Finans Bölüm Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. 2009 yılı Ağustos ayında kurulmuş bulunan Mobil Servis Sağlayıcı İşadamları Derneği'nin halen başkanlığını yürütmektedir. Prof. Dr. Kerem Alkin, 2010 – 2013 yılları arasında Bloomberg HT Televizyon Kanalı Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüş ve 16 Nisan 2013'den itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığı görevini üstlenerek, tekrar tam zamanlı olarak akademisyenlik görevini sürdürmüştür. 11 Mart 2014’den, 23 Mart 2015'e kadar Nişantaşı Üniversitesi Rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Kerem Alkin, 26 Mart 2015'den bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Kerem Alkin, 2018 sonu-2020 ilk çeyreği arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği görevini sürdürmüş; ardından, İstanbul Medipol Üniversitesi'ndeki görevine geri dönmüştür. Kerem Alkin, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği genel sekreterliği görevini de yürütmektedir. Fransızca ve İngilizce bilen Prof.Dr. Kerem Alkin evli ve 1 çocuk babasıdır.

Prof.Dr. Tunçdan Baltacıoğlu

Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde lisans eğitimini tamamladı. AFNOR Fransız Standartlar Birliği'nin düzenlediği Standardizasyon ve Kalite Kontrol Semineri'ni takiben doktora derecesini aldı. Doktora sonrası çalışmaları için 1976-1977 yıllarında ABD Michigan Eyalet Üniversitesi'nde bulundu.1979 yılında doçent, 1988 yılında profesör oldu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde uzun yıllar Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Baltacıoğlu, 1979-1981 yılları arasında Muğla Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürlüğü görevini sürdürdü. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Başkanlığı ve çeşitli tarihlerde pek çok özel kuruluşta İcra Kurulu üyeliği, genel koordinatör ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptıktan sonra, 2002 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde göreve başlamış ve sırasıyla Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerini yerine getiren Prof. Baltacıoğlu, 2012 Ocak ayında İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. 2017-2018 yılları arasında İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı olan Prof. Baltacıoğlu'nun Pazarlama ve Lojistik Yönetimi alanında yayımlanmış pek çok araştırması ve yayını bulunmaktadır.

Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR

11.11.1941 tarihinde Bandırma’da doğmuş; 1961 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesi’ni 1965’te tamamlamış ve 1966 tarihinde bu Fakültenin Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kürsüsü Asistanlığı’na girmiştir. İstanbul Hukuk Fakültesi’nde 1971 yılında “Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu” konulu çalışmasıyla doktor asistan ünvanını almış, 1975’de “Suç İşlemeye Tahrik Cürmü” başlıklı kitabı ile doçent olmuştur. “Siyasal Suç” konulu Profesörlük Takdim Tezi ile 1982’de Profesör’lüğe yükseltilmiştir. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ayrılmış ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği’ne geçmiştir. 2 Şubat 2006 tarihi itibariyle aynı Fakülteye Dekan olarak atanmış; 2008 yılı başlarında Dekanlık görevinden ayrılmıştır. 2008’de Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliğinden emekliliği dolayısıyla ayrılmış, daha sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aynı bilim dalında öğretim üyeliğine geçmiştir. Bu Fakültede 2017 yılı sonuna kadar lisans ve yüksek lisans öğretiminde Ceza Hukuku dersleri vermiş ve burada bir Ceza Hukuku kitaplığı kurmuştur. 2004 - 2019 yılları arasında Güncel Hukuk Dergisi’nin yayınlanmasında çalıştığı gibi her ay burada makaleleri yayınlanmıştır. Türk Ceza Hukuku Derneği’nin kurulması ve gelişmesinde önemli çalışmalarda bulunmuş, bu derneğin, Genel Sekreterlik ve Başkanlık gibi görevlerini yürütmüştür. Uluslararası Ceza Hukuku Derneği'nin Bilim Kurulu'nda yer almıştır. Aynı zamanda Galatasaray Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Prof. Dr. Köksal Bayraktar, akademik hayatında birçok kitap ve bilimsel çalışmanın yazarı olmuştur. Halen Bayraktar Hukuk Bürosu’nda avukatlığını devam ettirmektedir ve Ceza Kanunu ile ilgili kitap ve makale yazarlığı gibi bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Özgür Çengel

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini University of Central Florida’da (A.B.D) İşletme ve Pazarlama alanlarında tamamlamıştır. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında tamamlayan Prof. Dr. Özgür Çengel, 2002 yılından itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2009 yılında Pazarlama Anabilim Dalında Doçentlik belgesine hak kazanmış ve 2015 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne Profesör olarak atanmıştır. 2015-2019 yıllarında İstanbul Ticaret Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı görevi yapan Prof. Dr. Çengel’in yayımlanmış ulusal ve uluslararası birçok makale, bildiri ve kitabı bulunmaktadır. 2014 yılında A.B.D.’nin önde gelen üniversitelerinden olan Harvard Üniversitesi, Tufts Üniversitesi ve Babson College’da Girişimcilik, Müzakere Teknikleri ve İşletme Yönetimi üzerine çeşitli eğitimler ve sertifikalar almıştır. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevinde bulunan Prof. Dr. Özgür ÇENGEL, aynı zamanda İstanbul AREL Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir. Temel çalışma alanları İşletme Yönetimi, Marka Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama ve Lojistik Yönetimidir. Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde, İşletme ve Pazarlama Anabilim Dalında çeşitli dersler vermekte ve tez danışmanlıkları yapmaktadır. Birçok Kamu Kurumunda ve Özel Kurumda ilgi alanı çerçevesinde eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Prof.Dr. Mehmet Hulusi Demir

ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümü´nden mezun olduktan sonra, Berlin Teknik Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Fakültesi´nde D.A.A.D burslu öğrencisi olarak bir yıl çeşitli ders ve seminerler almıştır. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi´nde “Üretim Yönetimi” alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Teknik Bilimler Kürsüsünde doktora çalışmalarını tamamlayarak “Bilim Doktoru”, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi´nde “Üretim Yönetimi” alanında doktora çalışmalarını tamamlayarak “İşletme Doktoru” unvanlarını almıştır. “İşletme Ekonomisi” bilim dalında Doçent olmuş, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim dalında profesörlüğe atanmıştır. Berlin Teknik Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Fakültesi ile Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley) Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Bölümü´nde “Misafir Araştırmacı-Bilim Adamı” olarak bulunmuştur. 1990-1996 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı ile Rektörlüğe bağlı ATMER ve BİMER´in yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmüştür. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi ve Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri veren Prof. Dr. Mehmet Hulusi Demir´in İşletme Ekonomisi, Üretim/İşlemler Yönetimi ve Yöneylem Araştırması alanlarında çok sayıda kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Prof.Dr. Kenan Gürsoy

1950 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi’nde, yükseköğrenimini Fransız Hükümeti’nin Türkiye’de Fransızca eğitim öğretim yapan okullardan mezun başarılı öğrencilere verdiği öğrenim bursuyla Fransa’da Rennes ve Paris Sorbonne (Paris IV) Üniversitelerinde tamamladı. Yurda dönüşünde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde asistan olarak göreve başladı. 1979’da Felsefe Doktoru, 1982’de Yardımcı Doçent, 1983’te Sistematik Felsefe-Mantık alanında Doçent unvanlarını aldı. 1984 yılı Kasım ayından itibaren ise, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde, Felsefe Tarihi Anabilim Dalında Doçent olarak vazifeye başladı. 1989 yılı ocak ayında Profesör oldu. 1994-1997 yılları arasında aynı Anabilim Dalının başkanlığını yaptı. 1997’den 2009’a kadar Galatasaray Üniversitesi’nde önce İletişim Fakültesinde, sonra Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde Öğretim Üyesi, Felsefe Bölüm Başkanı, 1999-2002 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, 2000-2009 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 2005-2009 yılları arasında TRT2 kanalında yayınlanan Düşünce İklimi programının danışmanlığını yürüttü ve programın sunumunu gerçekleştirdi. 2009-2014 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Vatikan nezdindeki Büyükelçisi olan Prof. Dr. Kenan Gürsoy, 2014’te yurda dönükten sonra Dışişleri Bakanlığı kadrosunda bir süre daha görev yaptı ve 2015 yılında Emekli Büyükelçi olarak Devlet hizmetinden ayrıldı. 2015 yılından Haziran 2017’ye kadar İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Batı (Garbiyat) Araştırmaları Merkezi Müdürü olarak görev yaptı. Etik (Ahlâk Felsefesi), Karşılaştırmalı Dînî Etik, Fenomenoloji, Ekzistans Felsefesi ve Tasavvuf alanlarında çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Kenan Gürsoy, yurt içinde ve yurt dışında pek çok seminer ve toplantıya katıldı, konferans verdi, lisansüstü seviyede tamamlanmış ve hâlen sürmekte olan doktora ve yüksek lisans tezlerine danışmanlık yaptı. Halen Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Yüksek Lisans dersleri vermeye devam etmektedir.

Prof.Dr. Coşkun Küçüközmen

Lisans eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladıktan sonra, Jean Monnet Bursu ile gittiği Loughborough Üniversitesi’nden Avrupa İktisadı ve Finans üzerine Yüksek Lisans, Exeter Üniversitesi’nden finans alanında doktora derecelerini aldı. 2000-2005 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) Risk Yönetimi Daire Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2005-2010 yılları arasında T.C. Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görev yapan Küçüközmen, Finansal İstikrar Enstitüsü’nde (FSI) eğitim programları ve seminerlerde konuşmacı ve eğitmen olarak görev aldı. Bank for International Settlements (BIS) nezdinde faaliyet gösterdi. ODTÜ ve Ankara Üniversitesi’nde yüksek lisans dersleri verdi. Finans alanında 2009 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör ünvanlarını aldı. Halen tam zamanlı Finans Profesörü olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Halen reel sektör risk yönetimi, veri görselleştirme yoluyla risk yönetimi, Basel-3, büyük veri ve grafik veri madenciliği, ulusal varlık fonları ve özel sermaye fonları ile e-ticaret ve uluslararası iş stratejileri konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Prof. Dr. Küçüközmen’in çeşitli akademik eserleri ve kitapları bulunmaktadır.

Prof.Dr. Mithat Melen

Lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümünde tamamladıktan sonra, Postipankki Helsinki Finlandiya'da uluslararası bankacılık stajı yaptı. Brüksel Üniversitesinde “Bütünleşmenin Ekonomik Yönü” konulu lisansüstü çalışma yaptı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde Avrupa Topluluğunun Ekonomik Yapısı ve Türkiye konulu tezi ile verdi. 1990 yılında İktisat Teorisi dalında Doçent oldu. 1992 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine Doçent olarak atandı. 1996 yılında aynı Fakültenin İktisat Teorisi Kürsüsünde Profesör oldu. 1971 yılında, Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği'nde memur olarak başladığı çalışma hayatında, Avrupa Toplulukları Komisyonunda uzman, NATO sekretaryasında uluslararası memur ve Ankara'da Hazine Teşkilatı AT Şube Müdürü olarak görev yaptı. 1976 yılında askerlik görevinin ardından 1977 yılında Brüksel Maliye Ataşesi oldu. 1979 yılında Brüksel Maliye Müşavirliğine yükseltildi. 1980 yılında Hazine Uzmanı, 1982 yılında İslam Bankası 6. Guvernörler Kurulu Toplantısı Organizasyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1983 yılında Hazine Kambiyo Grup Başkanı oldu. Hazine adına uluslararası ikili ekonomik ilişkileri yürüttü. 1984 yılında Hazine Dış Ticaret Müsteşarı özel danışmanlığını yaptıktan sonra 1986-1989 yılları arasında OECD nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ekonomi Ticaret Müşavirliğine getirildi. Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı görevinin ardından, 1991 yılında Hazine Müsteşar Müşaviri oldu. 2007 yılında İstanbul milletvekili oldu. 4 yıl boyunca AB parlamentosu ile Amerikan Kongresini Türkiye adına izledi. AB Karma Parlamento komisyonu üyesi seçildi. 1985 yılından beri, yurt içi ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde (ODTÜ, Haliç, Columbia, Georgetown, Yüzüncü Yıl) dersler veren Prof. Dr. Melen, Dünya Bankası, Sanayi ve Ticaret Odaları, Belediyeler, KOSGEB gibi yerli yabancı (Alamos Gold) özel ve resmi kuruluşlara, ekonomi, uluslararası ilişkiler, finans, insan kaynakları, eğitim olmak üzere çeşitli konularda danışmanlık yapmıştır. 1985 yılından beri yerli, yabancı yurtiçi ve yurtdışı seminer ve kongrelere konuşmacı veya oturum başkanı olarak katılmaktadır. Yayınlanmış 1500'e yakın makalesi ve basılmış biri İngilizce beş kitabı vardır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Prof.Dr. Cengiz Metin

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesini bitirdi. Aynı Üniversitesin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Su Ürünleri Avlama-İşleme Teknolojisi alanında Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı. Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Urla Denizcilik MYO Kurucu Müdürlüğü, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Ege Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. IMO Ayna Komitesi, EBSO Çevre Danışma Konseyi ve Ulusal Seyir Hidrografi ve Oşinografi Koordinasyon Kurullarında üye olarak yer almıştır. Sualtı Araştırmaları Derneği Bilim Kurulu, ZMO, Su Ürünleri MEDAK üyesi olan Prof. Dr. Cengiz Metin’in ulusal ve uluslararası yayınlanmış birçok makalesi ve konferansları bulunmaktadır.

Prof.Dr. Özay Oral

İlk, orta ve lise öğrenimini Kıbrıs'ta tamamlayan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden birincilikle mezun olan Oral, aynı Üniversite’de Master ve Doktora derecelerini aldıktan sonra Doçent ve Profesör olmuştur. Berkeley ve Manchester Üniversitelerinde üst düzey uluslararası araştırmalarda bulunmuş, NATO Agard Panelinde beş yıl boyunca Türkiye'yi üst düzeyde temsil etmiştir. Prof. Oral, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı, Rektör Yardımcısı, Türkiye'nin ilk vakıf Üniversitesi Bilkent’te Provost Rektör Yardımcısı, Mühendislik ile Fen Bilimleri Fakülteleri kurucu Dekanı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Rektör olarak görev yapmıştır. ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Mühendislik eğitimine yapmış olduğu bilimsel ve yönetsel katkılarından dolayı kendisine Dünya mühendisliğinde en üstün paye olarak kabul edilen IEEE Fellow ve akademik hayatında bilime yaptığı üstün katkılarından dolayı TÜBİTAK Teşvik ve Bilim Ödülleri verilmiştir. Eylül 2003 tarihinden itibaren 13 yıl süreyle Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Özay Oral, KKTC’ de çeşitli Üniversitelerde danışmanlık yapmıştır.

Prof.Dr. Ahmet Öztürk

Lise eğitimini Denizli Lisesinde, Lisans Eğitimini O.D.T.Ü. İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Bölgesel Ekonomik Kalkınma konusunda I.S.S. The Hague, Hollanda’da tamamlamıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Doktora derecesini almış, aynı üniversitede Doçent ve Yöneylem Araştırması Bilim Dalında kadrolu Profesör unvanı almıştır. Balıkesir İşletmecilik Turizm Yüksekokulunda yöneticilik, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Ekonometri Bölüm Başkanlığı ve Yöneylem Araştırması ile Ekonometri Anabilim Dalı Başkanlıklarını yürütmüştür. Polonya’nın University Of Finance and Management Bialystok’da 2014-2016 yılları arasında kadrolu öğretim üyesi olarak çalışmış, ülkemizde bazı Üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Önemli sanayi kuruluşlarında kalite ve verimliliğin artırılması, maliyetlerin azaltılması, veri analizi ve kurumsallaşma konularında danışmanlık yapmıştır. Ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde sayısız tebliğler sunmuştur. Ayrıca Ülkemizin önde gelen Üniversitelerinde okutulan 5’i ders kitabı olmak üzere, 8 bilimsel eseri ile, ulusal ve uluslararası yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitiren Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu, ilk yüksek lisansını University of Essex’te (UK), ikinci yüksek lisansını ve doktorasını Università di Siena’da (Italya) tamamladı. 2005’te Ohio State University (USA) Mershon Center’da ziyaretçi akademisyen olarak araştırma yaptı. Dr. Canan-Sokullu 2006-2007 yılları arasında Università di Siena ve University of Cambridge’de (UK) Compagnia di San Paolo di Torino (İtalya), Riksbankens Jubileumsfond (İsveç) and VolkswagenStiftung’un (Almanya) “European Foreign and Security Policy Studies” bursiyeri olarak “Long-Term Analysis of European and American Public Opinion on the Transatlantic Foreign and Security Policies” konusunda post-doktora çalışması yaptı. Università di Siena’da lisans ve doktora seviyelerinde dersler verdi. Stellenbosch Üniversitesi (Güney Afrika) bünyesinde Transformation Research Unit kıdemli araştırmacısı olan Dr. Canan Sokullu, German Marshall Fund (USA) tarafından yürütülen Transatlantic Trends Survey ve Compagnia di San Paolo di Torino (İtalya) tarafından finanse edilen European Elite Survey çalışmalarında istatistiki analist ve bilimsel kurul üyesi olarak çalıştı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Pervin SOMER

1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesinde, Doktorasını İstanbul Üniversitesinde Özel Hukuk alanında tamamladı. Doktora tez aşaması sürecinde YÖK bursu ile, 2 yıl Almanya’da akademik çalışmalarını sürdürdü. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005 yılında emekli oldu. Farklı Vakıf Üniversitelerinin Hukuk Fakültelerinde akademik ve idari kadrolarında görevler üstlendi. Roma Hukuku, Sorumluluk Hukuku, Sağlık Hukuku ve Arabuluculuk Hukuku uzmanlık alanlarındandır. Ulusal ve uluslararası çok sayıda yayınları olan Prof. Dr. Pervin Somer, Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde Danışmanlık yapmaktadır.

Prof.Dr. Münir Şakrak

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olduktan sonra, aynı yıl Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Kürsüsünde asistanlığa başlamış, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman bilim dalında doktorasını tamamlamıştır. Maliyet Yönetimi, Stratejik Yönetim ve Maliyet Yönetimi, Bilgi Teknolojileri ve İşletme Bilgi Sistemleri, Yalın Düşünce, Kar Planlaması ve Bütçeleme konularında akademik çalışmalar yürümüş olup, 1997 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör kadrosuna atanmıştır. Marmara Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 1993’te Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü’nü alan Prof. Dr. Münir Şakrak’ın muhasebe ve maliyet yönetimi konularında yayınları bulunmaktadır.

Prof.Dr. Orhan Şener

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra, New York Syracuse Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Doktorasını Uludağ Üniversitesi’nde Maliye alanında tamamladı. Prof. Dr. Şener, Uludağ Üniversitesi’nden doçent, Marmara Üniversitesi’nden profesör ünvanlarını aldı. 2010 yılında Kadir Has Üniversitesi’nde Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak görev alan Prof. Dr. Şener'e, 2018 yılında yine aynı üniversite tarafından profesörlerin üniversite ile akademik bağlarının süresiz devam etmesini sağlayan “Emeritus Profesörlük” ünvanı verildi. Prof. Dr. Şener’in Kamu Ekonomisi, Siyasal Maliye, Uluslararası Vergileme, Sanat Ekonomisi, Public Choice, Müze Ekonomisi alanlarında ulusal ve uluslararası çeşitli akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Prof.Dr. Tayfun Turgay

Prof. Dr. Tayfun Turgay lisans eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi'nden MBA, İstanbul Üniversitesi'nden doktora derecelerini aldı. T.C. Başbakanlık’ta danışmanlık ve Devlet Planlama Teşkilatı’nda Daire Başkanlıklarında bulundu. Türk Hava Kuvvetleri Vakfı'na yönetici danışman olarak atandı ve birçok askeri sanayi projesine katkıda bulundu. 1980'de Doçentlik payesini aldı. Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyeliğinde bulundu. 1990 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nde tam zamanlı akademisyen olarak akademik kariyerine başladı. 1997 yılında Profesörlük payesini aldı. 1999-2000 yılları arasında KKTC Başbakanlık Müsteşarı olarak görevlendirildi. 2002 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak atandı. Çeşitli üniversitelerde Öğretim Üyesi, Enstitü Müdürü, Rektör Yardımcısı ve Rektör olarak görevlerde bulundu. Evli ve bir çocuk babasıdır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Prof.Dr. Samim Ünan

Galatasaray Lisesi’nin ardından 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı Üniversite’de Hukuk alanında yüksek lisansını tamamladı ve doktora derecesini aldı. 1988’de Yardımcı Doçent, 1995’te Doçent oldu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Ana Bilim Dalına Profesör olarak atandı. Akademik Kariyerini İstanbul Üniversitesi’nin ardından Galatasaray Üniversitesi’nde sürdürdü. Halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Sigorta Hukuku dersleri vermektedir. Sigorta Hukuku Türk Derneği Başkanlığı ve Deniz Hukuku Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Türkiye Sigorta Birliği Hukuk Komitesi Başkanı ve Uluslararası Sigorta Hukuku Derneği (AİDA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteridir. Çeşitli ulusal ve uluslararası yayınları ve kitapları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Narçin Palavan Ünsal

Lisans ve Lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde tamamladı. 1980 yılında 2 yıl süre ile Yale Üniversitesi (ABD) Biyoloji Bölümünde Prof. Dr. Arthur William Galston ile birlikte hücrede poliamin metabolizması ve fitokrom pigmentinin ilişkin araştırmalarını başlattı. İstanbul Üniversitesinde Doçent ve Profesör unvanlarını aldı. Ludwig Maximillien Üniversitesinde ziyaretçi araştırmacı olarak fitokrom pigmentinin hücre içinde lokalizasyonuna ilişkin araştırmalar yaptı. İstanbul Üniversitesinden emekli olduktan sonra Haliç ve Kültür Üniversitelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerini kurdu. Bölüm başkanlıklarını yaptı. Kanser moleküler biyolojisi ekibini kurarak farklı kanser hücre hatlarında sikline bağımlı kinaz inhibitörlerinin moleküler hedeflerini belirlemeye yönelik olarak apoptoz, otofaji, farklı sinyal yolakları bazında araştırmalar yaptı. Çok sayıda bilimsel kongre, seminer ve panel organize etti. Moleküler hücre biyolojisi alanında yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirdi. Moleküler Biyoloji ve Genetik biliminin farklı alanlarında yazılmış 8 ders kitabı, 10 ders notu, 80 in üzerinde bilimsel makalesi, 100 den fazla kongre katılımı bulunmaktadır.

Doç.Dr. Hasan Cicioğlu

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun oldu. “Türkiye Cumhuriyeti İlk ve Orta Dereceli Okulların Tarihi Gelişimi“ konulu tezi ile doktorasını aldı. KKTC Öğretmen Koleji’ne Müdür olarak atandı. 1988 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne geçti. 1 Haziran 1992 tarihinde Doçentlik Kadrosuna atandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersi verdi. Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezini kurdu ve merkez başkanı olarak görev yaptı. T.C. Devlet Planlama Teşkilatı’nın 5 ve 6. Kalkınma Planlarında görev aldı. 7 Kasım 1995 tarihinden itibaren T.C. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Asli Üyeliğine seçildi. Aynı merkezin “Atatürk Ödülü Komisyonu” ile “Atatürk ve Türk Dünyası Uygulama, Araştırma Komisyonu” üyeliklerinde bulundu. Atatürk ve Kıbrıs konusunda çok sayıda kitabı olan Doç. Dr. Hasan Cicioğlu'nun son olarak "Milli Tarihimizden bir Safha'' adlı eseri, ilk kez Türkçe olarak Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi tarafından prestij kitabı olarak yayınlandı. Halen Türkiye’de ve balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli kentlerinde Atatürk ve Kıbrıs konusunda konferanslar vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi

1964 tarihinde Kıbrıs’ın Larnaka kasabasında doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İngiltere’de, lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Bölümünde tamamladı. Aynı Üniversitede İşletme yüksek lisans, Girne Amerikan Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi alanında doktora derecesini aldı.

Çeşitli Üniversite, kuruluş ve eğitim kurumlarında kurucu, üst düzey yönetici ve akademisyen olarak görev alan Doç.Dr. Hüdaverdi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Psikolojik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezi’nin PEDAM’da görev yaptı. 2013-2015 yılları arasında KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı görevini yürüttü.
Halen AKSEM Akademi Direktörü ve KKTC’de yatılı ilk madde bağımlılığı merkezi olma özelliği taşıyan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin kurucu yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Doç.Dr. Özgür Ünal Eriş

Liseyi Robert Kolej’de okudu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1996 yılında mezun olduktan sonra, University of Exeter Centre of European Studies’den 1998 yılında yüksek lisans ve University of Essex Department of Government’dan 2005 yılında doktora derecelerini almıştır. Çeşitli üniversitelerde Avrupa Birliği kurumları, teorileri, tarihi ve dış ilişkiler, uluslararası göç, çağdaş siyaset kuramları, Avrupa Birliği tarih ve kuramları konularında dersler vermiştir. Uzmanlık alanı Avrupa Birliği enerji güvenliği, komşuluk politikası, yasadışı göç gibi çeşitli güvenlik tehditleri olan Doç. Dr. Ünal Eriş’in bu konularda uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanmış makale ve yazıları, Germany’s Support on Turkey’s EU Membership: 1990-1999 başlıklı bir kitabı vardır. Dr. Ünal Eriş çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu

Lise eğitimini Türk Maarif Kolejinde, lisans eğitimini İşletme Yönetimi alanında Marmara Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini MBA alanında Lefke Avrupa Üniversitesi’nde, doktorasını Eğitim Yönetimi alanında Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
KKTC Sayıştay Başkanlığı’nda yirmi yıl denetçi olarak görev yapan Dr. Oya Ertuğruloğlu, çeşitli kamu organlarının denetimini yaparak, mali konularda raporlar düzenlemiştir. Emekli olduktan sonra akademik hayata geçmiş ve çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışmış, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
1999-2003, 2016-2018 yılları itibarıyla KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın derneği olan DİMED’in (Dışişleri Mensupları ve Eşleri Derneği) başkanlığını aktif olarak yürütmüştür.
Akademik çalışmalarını yönetim, yöneticilik ve liderlik alanlarında yapmıştır. Aynı zamanda, eğitimin önemini vurgulayan makaleleri ile özel eğitim ve etik (meslek etiği) alanlarında akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Şebnem Helvacıoğlu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümünden mezun oldu. Çeşitli firmalarda yat tasarımcısı olarak tasarım ve üretim aşamalarında çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) tamamladığı Yüksek Lisansında Tez olarak Yat Deneyleri yapan bir sistem tasarlayarak Yüksek Lisans deneyleri yapmıştır. Aynı bölümde doktora derecesini almış ve gemilerin tasarımına kullanılan bir Uzman Sistem tasarlamıştır. Gemi alanında Türkiye’de ilk olan yapay zeka uygulamarından birini yapan Helvacıoğlu, halen İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Doçent olarak görev yapmaktadır.
Tasarım, Proje, Mesleğe Giriş ve Etik derslerinin yanı sıra Mühendislik Matematiği dersleri vermekte olup, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Eğitimde Mükemmeliyet Merkezinde Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Doç. Dr. Nihan Katırcı

Nihan Katırcı Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden lisans derecesini aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek Enerji Fiziği ve Kozmoloji alanlarında doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nden aldı ve akabinde Kuramsal, Gözlemsel Kozmoloji ve Gravitasyon Kuramları alanlarında doktora sonrası araştırmalarına Boğaziçi Üniversitesi'nde devam etti. 2016'dan bu yana ise çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nde yürütmektedir. ISI-SCI (Science Citation Index) tarafından taranan yüksek etki faktörlü uluslararası dergilerde 20 yayını bulunmakta ve bu dergilerde hakemlik yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucu üyesi ve Türk Astronomi Derneği üyesidir. Değerlendirme aşaması süren “Networking Efforts in Physics Research and Education: Transference Innovation and Transversal Initiatives” isimli sosyolog, filozof, eğitim ve kitle iletişim uzmanlarının, bilişsel bilim, fizik ve matematik alanlarında bilim insanlarının katılımı ile sunulan multi-disipliner bir COST Aksiyonunun (European Cooperation in Science and Technology - COST Association) önericilerinden biridir.

Doç. Dr. Muhammed Eyyüp Sallabaş

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü mezunudur. Aynı Üniversitenin Eğitim Bilimler Enstitüsünde, “İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kendini yazılı olarak ifade etme kazanımlarına ulaşma düzeyi” teziyle Yüksek Lisansını, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim dalında, “Aktif öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin konuşma becerilerine etkisi” tezi ile doktorasını aldı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde Merkez Müdürü olarak görev yaptı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü Başkanıdır.

Doç.Dr. Aigerim SHILIBEKOVA

Lisans eğitimini Kazakistan Dulati Taraz Devlet Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimi aldı. İkinci lisans eğitimini Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde İngilizce-Türkçe öğretmenliği bölümünde gerçekleştirdi. Kazakistan Avrasya Ulusal Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler Doktora derecesini aldı. Avrasya Ulusal Üniversitesi’nde bölüm ve merkez başkanlıklarından sonra Atırau Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Birinci Rektör Yardımcısı görevini yürüttü. Orta Asya’da bölgesel güvenlik, siyasi bilimlerde araştırma tasarımı ve yöntemleri, Orta Asya’da bölge dışı güçlerin dış politikası, Orta Asya’da yeni tehditler, sosyal bilimlerde araştırma metotları, siyasi bilimlerde araştırma tasarımı ve yöntemleri ve Batı’da yüksek öğrenim sistemleri alanlarında akademik çalışmalar yaptı. Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government Ulusal ve Uluslararası Güvenlik programı mezunudur. British Columbia Üniversitesi uluslararası iletişim ödülü sahibidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da çeşitli üniversitelerde ders veren ve halen ILAC International College, Vancouver’da çalışmalarına devam eden Doç. Dr. Shilibekova çeşitli akademik ödüllere sahip olup aralarında Harvard Üniversitesinin de bulunduğu önemli yükseköğretim kurumlarında misafir araştırmacı olarak çalışmalarda bulunmuştur. Simon Fraser Üniversitesi’nde Eğitim Teknolojileri ve Öğrenim Tasarımı alanında ikinci doktorasını sürdürmektedir. Yükseköğrenim ve Eğitim ile Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik alanlarında uluslararası yayınları, konferansları ve dernek üyelikleri bulunmaktadır.

Dr. Ayşegül Akdemir

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezunudur. Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ortak bursunu alarak Almanya Augsburg Üniversitesi’nde Çatışma Araştırmaları alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora derecesini 2016 yılında Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden aldı. Çeşitli üniversitelerde sosyolojiye giriş, araştırma yöntemleri, klasik sosyoloji kuramları, uluslararası göç ve din sosyolojisi gibi konularda dersler veren Dr. Akdemir’in kimlik, ulusötesi göç, toplumsal cinsiyet ve duygusal emek konularında ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda makaleleri bulunmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede Almanca bilmektedir.

Dr. Begüm Akış

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisans (MBA) ve Yönetim ve Organizasyon alanında Doktora derecelerini aldı. Akademik hayatına Başkent Üniversitesi ve Toros Üniversitesi’nde devam ettikten sonra, profesyonel iş hayatını PETAŞ AŞ’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak sürdürdü. Örgüt Kuramı, İş Sistemleri ve İş Müzakereleri üzerine uzman olan ve bu alanda akademik çalışmaları bulunan Dr. Akış, TÜGİAD ve TAGİDER iş dünyası derneklerinde üst düzey görevler aldı. Ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok ödülün sahibidir.

Dr. Devrim Yılmaz Aksın

Galatasaray Lisesi’nin ardından, Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) tamamladı. Ardından University of Texas at Dallas’tan Doktora derecesini aldı. Akademik kariyerini İstanbul Teknik Üniversitesi ve University of Texas at Dallas’ta sürdürürken 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı (MBA) eğitimini de bitirdi. 1996-2000 ETA ASIC Design Center ve 2004-2008 yılları arası Texas Instruments Inc’de çalışmalarda bulundu. 2013 yılında Hittite Microwave Company İstanbul ofisinin direktörlüğünü üstlendi. Halen Amerika Birleşik Devletleri’nde Analog Devices Inc.’de üst düzey yönetici olan Dr. Aksın’ın 32 uluslararası hakemli dergi yayını, 9 patenti ve yayımlanmış bir kitabı bulunmaktadır. IEEE’nin kıdemli üyesi olan Dr. Aksın’ın analog ve sayısal vlsi tasarımı, veri dönüştürücüler, frekans üreteçleri, güç yönetimi, yüksek gerilim işaret isleme, rf kuvvetlendiriciler, güç kuvvetlendiricileri, klas-D kuvvetlendiriciler, tümleştirilmiş referans devreleri, elektronik eleman modellemesi araştırma alanlarıdır.

Dr. Selen Artan Bayhan

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet bursu ile gittiği Leiden Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Çalışmaları yüksek lisans programını tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. Amerika’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin etnik ve dini aidiyetleri ile toplumsal cinsiyet rollerini incelediği doktora çalışması ile The Graduate Center, City University of New York CUNY’den sosyoloji doktorasını aldı. Çalışma alanları arasında göç, aidiyet, kent, toplumsal cinsiyet, toplumsal bellek ve medya konuları bulunmaktadır.

Dr. Sibel Kumbasar Bayraktar

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını “Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirmesi” üzerine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü’nde, Doktorasını ise “İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler; ABD ve Türkiye Uygulamaları, ABD ve Avrupa Ülkeleri için Ekonometrik bir İlişki Çalışması” ismiyle İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır.
İMKB Araştırma ve Eğitim Müdürlüğü’nde uzman olarak mesleki kariyerine başlamıştır. 24 yıl boyunca İMKB/Borsa İstanbul’da çeşitli birimlerin kuruluş ve sonrası aşamalarında bir çok projede görev almış, Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünde eksper, Eğitim Müdürlüğü ve Araştırma Müdürlüklerinde uzman, Değerleme ve İstatistik, Eğitim, İnsan Kaynakları Müdürlüklerinde müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. İMKB yayınları arasında basılı yayınları bulunmaktadır.
Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi kurucu müdür yardımcılığını yapmıştır. “Sermaye Piyasası”, “Borsa”, “İktisat”, “Ekonometri”, “Eğitim Yönetimi” konularında, Adalet Bakanlığınca yetkilendirilmiş “Bilirkişi”dir.

Dr. Anıl Çekiç

Lisans eğitimini ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi’nden İşletme (MBA) ve ODTÜ’den Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans derecelerini aldı. Doktorasını Yönetim Bilimi alanında Hacettepe Üniversitesi’nde yaptı. Eğitimde akıllı teknolojileri ve çözümleri kullanarak, ilköğretimden üniversiteye kadar tüm eğitim seviyelerinde öğrenimi kolaylaştırma ve geliştirme üzerine yoğunlaşmıştır. Tübitak, Siemens, KoçSistem gibi kuruluşlarda görev almış olan Dr. Çekiç, halen Microsoft Eğitim Departmanı’nın Türkiye Direktördür.

Dr.Canan Yıldırım Demirkıran

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında Bilkent ve Boğaziçi Üniversitelerinde tamamladı. İşletme - Yönetim ve Organizasyon alanındaki doktora derecesini Bilgi Üniversitesi’nden aldı. Oracle Türkiye ve Accenture Ingiltere'de insan kaynakları ve müşteri ilişkileri yönetimi alanında danışmanlık, proje yönetimi ve ekip liderliği yaptı. Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya genelinde kıdemli danışman olarak pek çok projede yer aldı. Uluslararası etkinliklerde konuşmacı oldu. İşletme insan kaynakları alanında yaptığı çalışmalar, verdiği yüksek lisans dersleri ve akademik proje danışmanlıkları halen devam etmektedir.

Dr. Gül Doğan

Dr. Gül Doğan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, doktorasını ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nde tamamlamıştır.
1997 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nde araştırma görevlisi olarak atanmış, ağustos 2019 yılında kadar aynı üniversitede Medeni Hukuk Anabilim Dalı’ nda akademik kariyerine devam ederken dekan yardımcılığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu üyeliğini sürdürmüştür.
Ekim 2019 tarihinden itibaren Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’ nda lisans, yüksek lisans – doktora dersleri ile Adalet Meslek Yüksekokulu’ nda medeni hukuk dersleri vermektedir.
Dr. Gül Doğan’ ın “Ön Sözleşme” adlı kitabı, hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, çeşitli sempozyum ve seminerlerde sunduğu tebliğleri bulunmaktadır.

Dr. Hasan Erçakıca

İlk ve Orta öğrenimini Kıbrıs’ta, Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde yaptı. Yüksek lisans derecesini Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Doktorasını “Kıbrıslı Türklerde Kamusal Alan, Kamuoyu ve Kamuoyu Oluşturma” konulu teziyle Girne Amerikan Üniversitesi’nde tamamladı. Basın sektöründe gazeteci ve genel yayın yönetmeni, özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. Dergi yayıncılığı ve reklamcılık yaptı. KKTC Başbakan Yardımcılığı Müsteşarı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevlerinde bulundu. Halen Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda danışmanlık, günlük köşe yazarlığı ve çeşitli televizyonlarda siyasi yorum programları yapmaktadır. Evli, iki çocuk ve dört torun sahibidir.

Dr. Münir Gökmen

İstanbul Alman Lisesi mezunudur. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Fakültesi Enerji Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon yüksek lisansı yaptı. Münih ve Babes Bolyai Üniversitelerinden Pazarlama alanında doktora derecesi aldı. Almanya Siemens’te uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Dr. Gökmen, ardından Heitec Otomasyon ve Mühendislik Sistemleri Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Tekerlekli Sandalye Federasyonu (IWBF) Avrupa Yönetim Kurulu üyesidir. Çalışmalarını iş yönetimi ve verimlilik alanında sürdürmektedir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Dr. İlker Gürkan

Eskişehir Devlet MühendisIik ve Mimarlık Akademisi 'nin Makina MühendisIiği bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını University of Kansas'da, doktora eğitimini University of Miami'de Makine Mühendisliği alanında tamamladı. Akademik yaşantısını Anadolu Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi’nde yürütürken çeşitli TÜBİTAK projelerinde yer aldı. Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Nümerik Analiz, Mühendislik Matematiği, Sınır Değeri Problemleri alanlarında çalışmalar gerçekleştirmiştir. TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, American Society of Mechanical Engineers (ASME) ve International Association for Hydrogen Energy üyesidir.

Dr. Onur Kardeş

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans derecesini Bilkent Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden aldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde yapay zeka alanında başladığı doktora çalışmalarını, ABD’de Stevens Institute of Technology’de tamamladı. New York’ta çeşitli şirketlerde otomasyon yazılımı ve yapay zeka entegrasyonları alanlarında görevler aldı. Yapay zeka, ağ güvenliği ve veri madenciliği alanında çalışan Dr. Kardeş’in ağ güvenliği ve veri madenciliği alanlarında yayınlanmış birçok uluslararası makalesi bulunmaktadır.

Dr. Kubilay Kavak

Endüstri mühendisliği alanında lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. Kamu politikaları alanında Cornell University’den yüksek lisans ve kamu yönetimi alanında Gazi Üniversitesi’nden doktora derecelerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık’ta, Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT), Kalkınma Bakanlığı’nda, Birleşmiş Milletler’de (BM) ve özel sektörde görevler üstlenen Dr. Kavak, ulusal kalkınma, projeksiyon ve modelleme, enerji politikaları, sanayi politikaları, altyapı yatırımları, kamu yönetimi, kamu politikaları, yatırım finansmanı, proje analizi ve proje yönetimi alanlarında çalışmalar gerçekleştirmiştir. Enerji, iklim değişikliği, kamu politikaları, kentleşme, sanayileşme gibi çeşitli alanlarda yayımlanmış çok sayıda makale, rapor ve çalışma ile enerji verimliliği alanında yayımlanmış bir kitabın sahibi olan Dr. Kavak, endüstriyel sistemlerde enerji optimizasyonu konulu dört kitabın da editörlüğünü yapmıştır. Halihazırda Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.) Genel Müdürlüğü'nü yürüten Dr. Kavak, uluslararası kuruluşlarla ve kalkınma finansmanı sağlayan bankalarla da çalışma tecrübesine sahiptir.

Dr. Ömer Kocaman

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nden (MGIMO) doktora derecesini aldı. Bu üniversitede Türkiye’den doktora derecesi alan ilk Türk öğrenci oldu. Moskova’da Rus-Türk İş adamları Birliği’nde görev yaptı. Başbakanlık Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda (TİKA) Kazakistan Temsilcisi, Kenya Temsilcisi, Kenya ve Tanzanya Ülke Sorumlusu olarak çalıştı. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nda (OECD) TİKA adına çalışmalar yürüttü. Uluslararası İlişkiler ve Kalkınma İşbirliği alanlarında uzman olan Dr. Kocaman, halen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Uluslararası ilişkiler, çok taraflı diplomasi, kalkınma, strateji, Rusya Federasyonu, Orta Asya, Kafkasya ve Afrika iç ve dış siyaseti konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Barış Mutlay

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Yüksel lisans eğitimini, “Bireysel İş Hukukunda Tahkim” isimli tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Doktor unvanını, “Sosyal Sigorta Yardımlarına Hak Kazanma Koşulları ve Eşitlik İlkesi” başlıklı tez çalışması ile almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku derslerini vermektedir. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku derslerini vermiştir. İş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve iş sağlığı ve güvenliği hukuku alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Söz konusu alanlarda akademik eserleri bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Hukuk fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Dr. Ahmet Kutsi Nircan

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesinde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Boğaziçi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans programında yazılım isterleri ve tasarım örüntüleri konularında dersler verdi. Elektro optik sistemler üzerine yazılım geliştiren ve sektörünün etkin kuruluşları arasında yer alan Fematek Araştırma ve Teknoloji Şirketinin kurucularındandır.

Dr. Burak Olgun

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Termodinamik ve Akışkanlar Mekaniği Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Lisansüstü öğrenimi süresinde Yıldız Teknik Üniversitesi Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim dalı bünyesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Çeşitli üniversitelerde, bilgisayar programlama, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde ön lisans/lisans ve yüksek lisans düzeyinde çok sayıda ders verdi. Enerji yönetimi, H.V.A.C. sistemler, termodinamik sistemlerin modelleme teknikleri, neural-fuzzy sistemler, yazılım teknolojileri, endüstriyel otomasyon sistemleri/otomasyon algoritma ve yazılımları ile gömülü yazılımlar konusunda uzmanlaşan Dr. Burak Olgun, bilgi teknolojileri firmaları başta olmak üzere çok sayıda kuruluşta enerji yönetimi ve bilişim teknolojileri konularında danışmanlık yaptı. . Çok sayıda endüstriyel çalışma ve projede görev almıştır. İstanbul Üniversitesi (İÜHADYEK) Etik Kurulu üyesidir. Halen sürdürdüğü sektördeki çalışmalarının yanı sıra vakıf üniversiteleri bünyesinde dersler vermekte olup, çok sayıda ulusal ve uluslararası bildirisi, makalesi ve elektrik enerjisi teknolojileri ve enerji verimliliği konularında yayınlanmış ve birçok üniversitenin lisans/lisansüstü düzeyde ilgili bölümlerinde ders kitabı olarak kaynak gösterilen kitapları bulunmaktadır.

Dr. Emrah Özbay

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde, Yüksek Lisans eğitimlerini Ekonomi alanında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Finansal Analiz ve Fon Yönetimi alanında University of Exeter Business School’da yaptı. Halka Arzda Kullanılan Değerleme Yöntemlerinin Etkinliği konulu tez çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden doktora derecesini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) Denetleme Dairesinde Kıdemli Denetçi, Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde Kıdemli Uzman, Boyner Grup bünyesinde İç Denetim Müdürü, Kurumsal Risk Yönetimi Müdürü, Bütçe ve Raporlama Müdürü olarak çalıştı. Halen Boyner Holding AŞ’de İç Denetim, Risk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Direktörü görevini yürütmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi programlarında konuk öğretim üyesi olarak bulundu. UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu üyesidir.

Dr. Onur Özcan

2004 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2007 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde yüksek lisansını, 2014 yılında ise “Vergi Suçları” adlı eseri ile Yeditepe Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. Onur Özcan, 2014 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görevini icra etmekte, Yeditepe Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Kendisi aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin editör yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Dr. Onur Özcan akademik kariyeri boyunca çeşitli Üniversitelerde dersler vermiştir “Vergi Suçları” adlı bir kitabı, birçok makale ve çevirisi, çeşitli sempozyum ve seminerlerde sunmuş olduğu tebliğleri bulunmaktadır.

Dr. Aslıhan Öztezel

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Aslıhan Öztezel, aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlayarak, doktorasını yapmak üzere Fransa’ya gitti. Lorraine (Nancy 2) Üniversitesinde, Suç Bilimleri alanında yazdığı doktora tezi 2013 en iyi tez ödülüne aday gösterildi. Akademik kariyerinin başında UNESCO Paris ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çalışma fırsatı buldu. Doktora çalışmasını takiben ülkeye dönerek çeşitli Üniversitelerde çalıştı. Halen Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde Ceza ve Ceza yargılaması Hukuku ve İnsan Hakları derslerini yürütmektedir. Yer aldığı bir çok uluslararası proje bulunmakta ve çocuklara oyuncaklarla çocuk haklarını öğrettiği Çocuğum Haklıyım! adlı bir sosyal girişimi bulunmaktadır.

Dr. Sertaç Polat

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde tamamladıktan sonra, Marmara ve Yeditepe Üniversiteleri’nde Bankacılık ve Finans alanında İşletme Yüksek Lisansı (MBA) eğitimi aldı. Işık Üniversitesi’nden Yönetim ve Organizasyon alanında Doktora derecesi sahibidir. Finans sektöründe başlayan kariyerini Türkiye, Hollanda ve Rusya’da çeşitli bankalarda sürdürdü. Birçok uluslararası projeyi yönetti. Hisse senedi piyasaları, halka arzlar, kurumsal finansman, proje finansmanı ve yapılandırılmış finansman konularında çalışmaları bulunan Dr. Polat halen Fibabank Kurumsal Krediler Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Dr. Gülfem Saydan Sanver

Lise eğitimini Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nde alan Gülfem Saydan Sanver, Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Sorbonne Üniversitesi’nde “Siyasal İletişim” yüksek lisansı yaparak “Algılama Teorileri” üzerine çalışan Sanver, 2012 yılında da aynı üniversitede “Siyasal İletişim” doktorasını tamamladı. Türkiye’deki siyasi partilerin karşılaştırmalı seçim stratejileri üzerine yaptığı çalışma, 2013 yılında A.N.R.T Yayınevi tarafından Fransa’da basılarak bu konuda Avrupa’da basılan ilk kitap oldu. Sosyo-ekonomik ve kültürel sınıf farklılıklarının algılama üzerindeki etkileri hakkında yazdığı ikinci kitabı “Yorumlayan Topluluklar” ‘da Editions Universitaires Européennes Yayınevi tarafından 2014 yılında Fransa’da basıldı 2015 yılında Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği (AAPC)’nin her yıl başarılı kampanyalara verdiği ve Siyasal İletişimin Oscar’ı kabul edilen Pollie Ödülü’nü, 2017 yılında Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) tarafından verilen Polaris Ödülü’nü kazandı. Aynı yıl merkezi Washington’da bulunan ComPol dergisi tarafından Dünyanın En Başarılı 100 Stratejisti arasında seçildi. Çeşitli medya kanallarındaki programlara Türkiye’de siyaset ve seçim gündemi konularında analist olarak katılmakta olan Dr. Sanver, halen Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği (IAPC) Yönetim Kurulu, Amerikan Siyaset Psikolojisi Birliği ve Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği üyesidir.

Dr. Yaprak Baran Tecir

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitenin Davranış Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Yönetim organizasyon ve Personel Yönetimi bölümünde “Kurumsallaşma ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki ” konulu teziyle de doktora derecesini elde etmiştir. Dr. Yaprak Baran Tecir’in gerçekleştirdiği akademik çalışmalar arasında; İstanbul ili sınırları içerisindeki faaliyet gösteren özel okulların kurumsallaşma düzeyi ve üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalarda astların yöneticilerini model almasına ilişkin araştırmaları yer almaktadır. Profesyonel iş hayatında ağırlıklı olarak basın sektöründe yer almıştır. Ayrıca ilaç sektöründe insan kaynakları ve eğitim alanında üst düzey yöneticilik yapmıştır. Koçluk yolculuğuna Adler International Learning Koçluk Okulu ile başlamıştır. Koçlukta PCC unvanına sahiptir. Yönetici koçluğu ve ikinci kuşak koçluğu (aile şirketleri) yapmaktadır. Birçok üniversite, şirket ve yerel yönetimlerde yönetim becerileri, kişisel gelişim ve insan kaynakları eğitimleri vermiştir. Çeşitli kitapları bulunmaktadır.

Dr. Suavi Tuncay

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde yaptıktan sonra, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Kamu Yönetimi alanında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden aldı. Akademik kariyerini Muğla Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nde sürdürdü. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Çevre ve Kent Bilimi, Davranış Bilimi ile İletişim Psikolojisi ve Sosyolojisi, Kurumsal yapıların fonksiyonelliği, Nüfus ve Göç olgusu, Çevrenin Tahribatı ve Siyasal Yönetimin Etkileri, Şiir ve Edebiyat, Kültür ile Dil konularında çalışmaktadır. Çevre Master Planlamaları ve Yeni Bir Kent Modeli kitabı yurtdışında yayınlandı. Yurt İçi ve Yurt dışı basılı eserleri ve bilimsel makale ve yayınları ile 2 şiir kitabı da vardır. Uluslararası TÜRKBİLİM Dergisinin kurucusu ve Baş Editörüdür.

dın-->
Öğretim Görevlisi Ceyda Cimili Akaydın

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalında “ İnternet Üzerinden Telif Hakları İhlalleri” konusunda tamamladı. Doktora çalışmasını aynı Fakültede “Hizmet Olarak Yazılım Sözleşmeleri” konusunda tez yazım aşamasında sürdürmektedir. Çeşitli Üniversitelerde akademisyen olarak görev almış ve kurumlara yönelik pek çok eğitim programında ders vermiştir. İlgi alanları; Bilişim Hukuku, Yazılım ve Fikri-Sınai Mülkiyet Hukukudur. Halen hukuk müşaviri ve akademisyen olarak çalışmaktadır.

Öğretim Görevlisi Ebru Baykal

Trakya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Mezunudur. Bristol Üniversitesinde İşletme eğitimi almış, 2004 senesinde ITU Based Construction Management Bölümünden Birincilikle mezun olmuştur. Halen İTÜ Mimarlık Fakültesi Proje Yapım Yönetimi Doktora Tez aşamasındadır. İTÜ Proje Yönetim Merkezinde İnşaat Projelerinde Primavera ile Proje Yönetimi, Medipol Üniversitesinde Advance Construction Management eğitimlerini vermiştir. 18 yıl boyunca inşaat sektörünün lider firmalarında, çok uluslu projelerde Proje Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Gayrimenkul geliştirme projelerinde fizibilite aşamasından son kullanıcıya devrine kadar olan tüm tasarım, maliyet, muhasebe, vergi, saha ve kalite süreçlerini bizzat yöneten Ebru Baykal'ın uzmanlık alanı lüks konut projeleri, oteller ve eski eser yenileme projeleridir.

Öğretim Görevlisi Demet Cabbar

Lisans eğitimini İstanbul Teknk Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği Bölümünde tamamladıktan sonra, George Washington Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası İşletme (MBA/MA) alanlarında yüksek lisans derecelerini aldı. Ardından yine George Washington Üniversitesi’nde Finans Yüksek Lisansını (MS) gerçekleştirdi. Dünya Bankası’nda çeşitli görevler üstlendi. Yenilikçi ve taze fikirleri Dünya Bankası'nın kalkınma gündemine getirmeyi amaçlayan bir hibe programı olan Gençlik İnovasyon Fonu gibi projeleri yönetti. Halen kalkınma finansmanı yetkilisi olarak Genel Müdür ve Dünya Bankası Finans Grup Başkanı Ofisinde Dünya Bankası 2030 Kalkınma gündemi ve finansmanı konusunda çalışmaktadır. Cabbar CityPaper gazetesi okurlari tarafindan defalarca Washington Kentinin en iyi festivali seçilen DC Türk Festivalinin Eşbaşkanıdır. 2004 yılından beri aynı şehirde Türk kültürünü ve danslarını yaşatan ve tanıtan Kardelen Türk Dansları Topluluğunun da kurucusudur. Washington Amerikan Türk Derneği Başkanlığını da yürütmüş olan Cabbar, özellikle kalkınma finansmanı konusu ile ilgilenmekte ve dünya çapında online gerçekleştirilen eğitimlerde dersler vermektedir.

Öğretim Görevlisi Reyhan Çelik

Reyhan Çelik Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Profesyonel hayata 1997 yılında Yapı ve Kredi Bankası AŞ`de başladı. 1999 yılında UC Berkeley`de Pazarlama Eğitimi aldı. Türkiye`ye döndüğünde Bascuda.com E-Ticaret Projesinin Yaratıcı ekibinde yer aldı. 2002 yılında Doğan Online`da Gelir Getirici Portallardan sorumlu Ürün Müdürü olarak çalışmaya başladı. Yeditepe Üniversitesi’nde MBA Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Arçelik AŞ’de Internet Pazarlama Uzmanı, Doğan Gazetecilik Dijital Medya Pazarlama Müdürü, Turkey Yellow Pages Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü ve GittiGidiyor / eBay Türkiye Pazarlama Direktörü olarak çalıştı. Halen Yeditepe Üniversitesi İşletme Doktora Programına devam etmekte ve Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Pazarlama Grup Başkanı görevini yürütmektedir. Birçok farklı kurum ve üniversitede Pazarlama ve E-Ticaret konularında eğitimler vermekte olan Reyhan Çelik, evli ve bir çocuk annesidir. Türkiye Olimpiyat Komitesi ve Galatasaray Spor Kulübü Üyesidir.

Öğretim Görevlisi Ali Eşkinat

Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. University of Exeter’den Uluslararası İşletme Yönetimi alanında MBA derecesini aldı. İş hayatını 2000 yılından itibaren Bankacılık ve Eğitim sektörlerinde sürdürdü. 2008-2016 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. Uluslararası işletme, uluslararası pazarlama, uluslararası finansal örgütler, çokuluslu şirketler ve yönetim stratejilerini içeren dersler verdi. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Öğretim Görevlisi Yeliz Hacıosmanoğlu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Manchester Üniversitesi, King’s College London ve Sciences Po Paris'te ekonomi ve siyaset bilimi konusunda lisans ve yüksek lisansını tamamladı. 2006 yılında Uluslararası Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne katılıp “Toplumların Gelişimini Ölçme ve Destekleme” konulu bir Dünya Forumu organizasyonunda danışmanlık rolünü üstlendi. Ayrıca, İzmir’in Evrensel EXPO 2015 Adaylığı sürecinde EXPO İzmir 2015 Paris Ofisi’nde görev aldı. 2008 ve 2012 yılları arasında Avrupa Parlamentosu’nun Uluslararası Ticaret Komitesi, Dış İlişkiler Komitesi, Sivil Özgürlükler Komitesi, Adalet ve İçişleri Komitesi ve İnsan Hakları Alt Komitesi'nde milletvekilliği danışmanlığı yaptı. Avrupa, Asya ve Afrika'daki birçok hükümet ve kuruluş için stratejik iletişim ve medya tanıtım kampanyaları geliştirdi ve yürüttü. AB kurumları, uluslararası kuruluşlar, hükümetler, özel şirketler ve düşünce kuruluşları için araştırmalar yapmanın ve konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemenin yanı sıra, Avrupa genelinde seçkin gazeteciler, fikir liderleri ve politikacılar ile iş birliğinde bulundu. 2015 yılında Fransa'daki L'Ecole Nationale d'Administration (ENA)’nın Avrupa Calışmaları lisansüstü programına katılmış olup, Avrupa Parlamentosu için Avrupa seçimleri, AB'nin uluslararası kuruluşlardaki rolü ve AB’de dijital vergilendirme konusunda çeşitli etüt çalışmaları yürütmüştür. Halen Avrupa Parlamentosu’ndaki kamuya açık toplantılarda, Avrasya Medya Forumu gibi uluslararası konferanslarda ve çeşitli televizyon kanallarında düzenli olarak söz almakta ve dış politika, seçimler, ekonomi, savunma, güvenlik, göç, radikalleşme, terörizm, enerji, dijitalleşme, iklim değişikliğine karşı mücadele konularında siyasi analizler ve makaleler yayınlamakta, Brüksel’deki Wilfried Martens Merkezi’nde AB konularında ders vermektedir. Brüksel'de kamu ve özel sektörlerde 10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip olan Yeliz Hacıosmanoğlu, Avrupa hukuku, ekonomisi ve politikalarının yanında; strateji, araştırma, örgütsel ve organizasyonel çalışmalar yürüten bir politik danışman ve iletişim uzmanıdır. Yazıları Avrupa’nın başlıca gazete ve dergilerinde yayınlanan Hacıosmanoğlu, ileri düzeyde İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Bulgarca bilmektedir .

Öğretim Görevlisi Emre Kurtoğlu

Galatasaray Lisesi’nin ardından 1998 yılında Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2013 yılında ise London Business School’un yöneticilere yönelik sunulan Pazar Yönetim Stratejileri (Market Driving Strategies) programına katıldı. Emre Kurtoğlu kariyerine Danone Süt Grubu’nda Satış Geliştirme ve Ticari Pazarlama Uzmanı olarak başladı. 2000-2003 arasında Danone İçecek Grubu Modern Kanal ve Ticari Pazarlama Grup Müdürü olarak çalıştı ve daha sonra ise görevine şirketin İhracat Grup Müdürü olarak devam etti. Nisan 2004-Eylül 2005 arasında Sabancı Grubu tarafından kurulan GıdaSa’da Yurtiçi Müşteriler Satış Grup Müdürü olarak, yurtiçi operasyonlarda görev yapacak ekibi oluşturdu ve 7 farklı kategorinin lansmanını gerçekleştirdi. 2005 yılından itibaren ise çalışmalarını tekrar Danone çatısı altında sürdüren Emre Kurtoğlu, 2008 yılına kadar Danone İçecek Grubu’nun Ticari Pazarlama ve İhracat Grup Müdürlüğünü yürüttü; 2009 yılına kadar geçen sürede ise Danone Süt Grubu’nun İş Geliştirme Grup Müdürü olarak çalıştı. Emre Kurtoğlu 2009-2015 yılları arasında çalıştığı Kimberly Clark Türkiye - Kağıt Ürünleri’nde önce Ticari Pazarlama Grup Müdürü, daha sonra Ticari Pazarlama ve Distribütör Kanalı Grup Müdürü olarak görev yaptı. Şirketin 5 yıllık stratejik planlamasının oluşturulmasında rol aldı. 2013-2014 arasında Yetişkin Ürünleri İş Birimi Pazarlama Direktörü, 2014-2015 arasında ise Bebek ve Çocuk Ürünleri İş Birimi’nin Pazarlama Direktörü olarak çalıştı. 2015 yılında Mavi Jeans’te e-ticaret’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı ve markanın Türkiye, ABD, Kanada ve Almanya e-ticaret faaliyetlerinin tamamından sorumlu oldu. 2016 yılında itibaren ise Kurtoğlu, Mavi’deki çalışmalarını şirketin Kategoriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak sürdürdü. Pizza Pizza’nın Türkiye’nin önde gelen yatırım fonlarından Meditera Capital tarafından satın alınmasıyla birlikte, 2018 yılında Pizza Pizza’nın CEO’su olarak şirketin yeniden yapılanmasında ve global pazarlama planları çerçevesinde dönüşümünde önemli rol oynadı. Halen bu görevine devam etmektedir. Üniversitemizde Misafir Öğretim Görevlisidir.

Öğretim Görevlisi Gözde Küçükyılmaz

Galatasaray Lisesi’nden mezun olup lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisansını ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bilişim Sistemleri Bölümü’nde tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına beyaz eşya sektöründe pazarlama yöneticisi olarak başlamıştır. Halen aynı sektörde dünyanın en büyük üreticisi olan HAIER GROUP’un Türkiye Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları stratejik yönetim, iş geliştirme, ticari operasyonlar ve pazarlama yönetimidir. İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Öğretim Görevlisi Ebru Oydağ

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme programında tamamladıktan sonra, City University London’dan Uluslararası İşletme ve Finans yüksek lisansı derecesi aldı. Oydağ 2015 senesinden bu yana Marmara Üniversitesi’nde yönetsel ekonomi, finans ve muhasebe dersleri vermektedir. Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon (İngilizce) bilim dalında doktora eğitimine ve akademik çalışmalarına devam etmektedir. Örgüt kuramları, kurumsal risk yönetimi, yönetim muhasebesi, toplam performans yönetimi ve stratejik yönetim alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Çok uluslu şirketlerde finans, muhasebe, strateji, tedarik zinciri ve yönetim danışmanlığı alanlarında yönetici olarak görevler alan Oydağ, ACCA UFRS Diploması ve ACCA Mali Müşavir Belgesi sahibidir.

Öğretim Görevlisi Ülkü Özcan

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü mezunudur. Lafarge Türkiye’de sırasıyla Kıdemli Stratejist, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Pazarlama Projeleri Müdürü olarak görev yapmıştır. Sabancı Topluluğuna 2010 yılında katılan Ülkü Özcan, Çimsa’da sırasıyla Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Strateji ve Pazarlama Müdürü, Strateji ve Pazarlama Direktörü, Strateji, Pazarlama, Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. Halen Çimsa Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Öğretim Görevlisi Mustafa Cem Pehlivan

Heybeliada Deniz Lisesi ve  İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunudur. Profesyonel iş hayatına Boehringer - IngelHeim Firmasında başlamış, ardından Ülker uluslararası Satış Operasyonları Departmanında görev almıştır. Bu süreç içerisinde Yurt Dışı odaklı birçok faaliyet içerisinde bulunmuş ve eğitim almıştır. IngilizJam danışmanlık firmasını kurucusudur. Halen Türkiye'nin önde gelen firmalarına özellikle konuşma alanında , Ingilizce, Arapça ve Rusça eğitimler vermektedir.

Öğretim Görevlisi Ahmet Tosunoğlu

Lisans Eğitimini Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde, yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesinde tamamladı. İş yaşamına Grolier Hachette A.Ş.’de Bilgisayar Programcısı olarak başladı. Çeşitli şirket ve kuruluşlarda sırasıyla Sistem Analisti, Proje Yöneticisi, Bilgi İşlem Müdürü, Bilgi Sistemleri Müdürü, IT Koordinatörü ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Kartal Belediyesi IT’den sorumlu Başkan Danışmanlığını üstlendi. Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi’nin kuruluşundan itibaren Yönetim ve Denetim Kurullarında görev aldı. İki dönem TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.
Marmara Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Marmara ve Bahçeşehir Üniversitelerinde Sektörel Danışma Kurulu üyeliklerinde bulundu. İstanbul Bilişim Kongresi, Akıllı Şehirler Kongresi, Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması ve CIO Vizyon etkinliklerinde Organizasyon Başkanı olarak görev yaptı. 2012 yılında Dünya Gazetesi “Yılın CIO”su ödülüne layık görüldü. ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçisi ve KVKK Danışmanı olan Ahmet Tosunoğlu halen Türkiye Bilişim Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve HOBİM Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Öğretim Görevlisi Volkan Ünal

1981 Balıkesir doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2004 yılında mezun olmuştur. 2008 yılında İstanbul Ticaret Üniversite’sinde Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yaparak Uluslararası Ticaret Hukuku ve AB Yüksek Lisans programını tamamladı. 2005 yılından bu yana özellikle Ticaret Hukuku, Bankacılık/Finans Hukuku ve İş Hukuku alanlarında olmak üzere birçok alanda Türkiye’nin önde gelen firmalarına ve çeşitli Bankalara hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir. ÜKA avukatlık ortaklığının kurucu ortağıdır.