Dr. Sonat BAYRAM


  • Lisans: Anadolu Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Trakya Üniversitesi
  • Doktora: Trakya Üniversitesi
Biyografi

Akademik Görevler: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU/BANKACILIK 2018 BÖLÜMÜ) YARDIMCI DOÇENT KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK 2017 YÜKSEKOKULU/SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ) YARDIMCI DOÇENT İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/İŞLETME 2017 BÖLÜMÜ) YARDIMCI DOÇENT NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER 2016-2017 FAKÜLTESİ/SERMAYE PİYASASI BÖLÜMÜ) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ/NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU/OTEL, LOKANTA VE 2015-2016 İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ) Yönetilen Tezler Yüksek Lisans 2021 EZGİN BAHAR, (2021). Blockchain Teknolojisinin Bankacılık ve Finans Sektöründeki Kullanım Alanları, Bahçeşehir Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı ÖZDEMİRER SEMİH, (2021). THE RELATION BETWEEN TURKEY'S EXPORT TO PAFTA COUNTRIES AND ALGERIA, Bahçeşehir Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı ATEŞ ÖZLEM, (2021). BANKACILIKTA RİSK ÖLÇÜMÜNDE STOKASTİK MODELLERİN KULLANILMASI; MARKOV PROSESİ İLE BİR UYGULAMA, Trakya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Bankacılık Ana Bilim Dalı DOĞAN BARIŞ, (2021). Üretim İşletmelerinde Enerji Proje Fizibilitesi Ve Yatırım Etüdü, Bahçeşehir Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı YÜCE ÖMER, (2021). MARKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESBİTİ:İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE UYGULAMA, Bahçeşehir Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı 2020 ÇUN KUTAY AYBERK, (2020). A review on development of renewable energy sector in Turkey in light of public policies and evaluation of YEKDEM mechanism effectiveness, Bahçeşehir Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı KARAYEV BABAJAN, (2020). AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN TÜKETİME ETKİSİ: RUSYA PAZARI ÖRNEĞİ, Haliç Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı ENGİN ALTIPARMAK DUYGU, (2020). Sermaye piyasaları ve ekonomik büyüme üzerine bir inceleme, Bahçeşehir Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı ÖZAT FATİH AHMET, (2020). RİSK YÖNETİMİ ÜZERİNE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI, Bahçeşehir Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı ŞİMŞEK TUZCİ DUYGU, (2020). Bankacılıkta kredi derecelendirme sistemleri, Bahçeşehir Üniversitesi- >Sosyal Bilimler Enstitüsü->Diğer KIRAN CİHAN, (2020). Financial analysis and bankruptcy prediction using Altman Z-Score Model: A case study of coastal hotel management companies in Turkey, Bahçeşehir Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Diğer AKAR CAFER, (2020). Evaluation of IFRS 15 revenue from contracts with customers, Bahçeşehir Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Diğer 2018 DURAN BİLGE GÖKTÜRK, (2018). İşletmelerin stratejik araç tercihleriyle benimsenen karar modellerinin ilişkisi: İstanbul otelcilik sektörü araştırması, Nişantaşı Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim Dalı Projelerde Yaptığı Görevler: Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Kutuplaşma Perspektifleri: Sorunlar, Konular ve Çözüm Önerileri, -Tübitak 1001, Yürütücü:BAYBARS HAWKS BANU,Araştırmacı:BAYRAM SONAT,Bursiyer:BERTAN MİNE,Bursiyer:KARŞU CESUR DAMLA, , 31/08/2018 (Devam Ediyor) İdari Görevler 2017 Bölüm Başkanı İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ 2017-2017 Bölüm Başkanı NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2017-2017 Bölüm Başkanı NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ Eserler Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: BAYRAM SONAT,ERAY Sinem TURKISH FOREIGN AND ECONOMIC POLICY BETWEEN 1950 AND 1975. Journal of International Social Research, 11(61), 264-272., Doi: 10.17719/jisr.2018.2917 (Yayın No: 4668581) BAYRAM SONAT,ERAY Sinem THE ROLE OF TURGUT ÖZAL IN TURKISH FOREIGN AND ECONOMIC POLICY DURING 1983-1993. Social Sciences Studies Journal, 4(28), 6620-6625., Doi: 10.26449/sssj.1145 (Yayın No: 4673683) BAYRAM SONAT (2021). Bist 30 Hisse Senetlerinin Gelecekteki Değerlerinin Geometrik Brownıan Hareketi ile Tahmini ve Arıma, Sarıma, Garch, Egarch, Gjr Modelleri İle Volatilite Analizi. Maliye ve Finans Yazıları, 0, 191-218., Doi: 10.33203/mfy.844861 (Yayın No: 7002956) BAYRAM SONAT, SÖNMEZLER GÖKHAN, GÜNDÜZ İSMAİL ORÇUN (2020). BANKA KARTI, KREDİ KARTI VE İNTERNETTEN KART İLE YAPILAN ÖDEMELERİN SEKTÖREL DAĞILIMININ ORTOGONAL (DİKEY) VE DİAGONAL (KÖŞEGEN) MATRİSLER İLE ANALİZİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 1063-1084., Doi: 10.26468/trakyasobed.802253 (Yayın No: 6858336) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler: BAYRAM SONAT,SÖNMEZLER GÖKHAN,GÜNDÜZ İSMAİL ORÇUN,JAVONOVİC DUCHAN (2019). HAVAYOLU KART HARCAMALARI İLE HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN PİYASA DEĞERİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ. International Economic Researches and Financial Markets Congress (IEFRM), 705-719. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5764759) ALTUNTAŞ MEHMET,BAYRAM SONAT,SÖNMEZLER GÖKHAN,GÜNDÜZ İSMAİL ORÇUN (2019). SİGORTA KART ÖDEMELERİ İLE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ. International Economic Researches and Financial Markets Congress (IEFRM), 692-705. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5707226) BAYRAM SONAT,SÖNMEZLER GÖKHAN (2018). TÜRKİYE’DE KAMU KURULUŞLARI VE İL ÖZEL İDARELERİNİN ÇEVRESEL HARCAMALARI İLE SERA GAZI EMİSYONU (CO2 EŞDEĞERİ) ARASINDAKİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİNİN JOHANSEN EŞBÜTÜNLEŞME VE GRANGER NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ. THE INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM AND ENVIROMENT PROTECTION CONFERENCE, 257-263. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4731763) ALTUNTAŞ MEHMET,BAYRAM SONAT (2018). PORTFÖY YÖNETİMİNDE SHARPE ORANI İLE OPTİMİZASYONUYGULAMASI VE MONTE CARLO SİMÜLASYONU. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4240858) BAYRAM SONAT (2017). KUR RİSKİNİN BİST’TE İŞLEM GÖREN HAVAYOLU İŞLETMECİLİĞİ FİRMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE KUR RİSKİNİN YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. 8. ULUSLARARASI BALKANLARDA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ(6), 492-536. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3980597) ATABAY RANA,BAYRAM SONAT,ALTUNTAŞ SÜMEYYA (2017). BREXİT OYLAMASI VE 2016 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ İLE VOLATİLİTE ENDEKSLERİ VE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİĞİN ÖLÇÜMLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. INTERNATIONAL ECONOMICS RESEARCH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS, 1(1), 1148-1164. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3530953) BAYRAM SONAT,ALTUNTAŞ MEHMET (2016). OECD ÜLKELERİNİN “KAPSAYICI BÜYÜME” SORUNU VE KATILIMCILIK İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DENGESİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK POLİTİKA ÖNERİLERİ. 5. ULUSLARARASI EKONOMI KONFERANSI (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3435543) BAYRAM SONAT,ATAKİŞİ AHMET,DEMİREL ENGİN (2016). TOURISM INDICATORS EFFECT ON THE FINANCIAL STRUCTURE; ISTANBUL STOCK EXCHANGE FIRMS ANALYSE. 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES, 1895-1908. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3435533) BAYRAM SONAT,ALTUNTAŞ MEHMET,ATAKİŞİ AHMET,DEMİREL ENGİN (2016). CURRENCY FLUCTUATIONS EFFECT ON TOURISM INDICATORS AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF OECD AND NON-OECD MEMBER COUNTRIES. 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES, 83-94. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3435536) Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: Sektör Analizleriyle Türkiye Ekonomisi, Bölüm adı:(Türkiye Ekonomisinde Hizmet Sektörü) (2020)., BAYRAM SONAT, Akademisyen Kitabevi, Editör:İncekara, Beyhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 212, ISBN:978-605- 258-615-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6858423) TÜRKİYE’NİN EKONOMİK KRİZLERİ, Bölüm adı:(TÜRKİYE’DE 1960-1971 YILLARI ARASINDAKİ EKONOMİK KRİZLER) (2019)., BAYRAM SONAT, İstanbul Okan Üniversitesi, Editör:Dr. TURGAY MÜNYAS, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-5899-50-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4919213) Polarization, Populism, and the New Politics:Media and Communication in a Changing World, Bölüm adı:(After Global Financial Crisis: Rising Unemploymentand the Emergence of Populism in Europe) (2019)., BAYRAM SONAT, Cambridge Scholars Publishing, Editör:Banu Baybars Hawks, Sarphan Uzunoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 198, ISBN:978-1-5275-4021-7, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5269883) Prof.Dr.Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular 2016, Bölüm adı:(FİNANSTA GÜNCEL KONULAR) (2017)., BAYRAM SONAT,DEMİREL ENGİN, Trakya Üniversitesi Matbaası, Editör:Kıymet Tunca Çalıyurt, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 295, ISBN:978-975-374-206-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3435551) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: BAYRAM SONAT Türkiye’de BIST 100 Endeks (Fiyat) Degerleri ile Faiz Orani ve Doviz Kurlari Arasindaki Nedensellik Iliskisinin Johansen Esbutunlesme Testi ile Analizi. Trakya Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 188-226. (Kontrol No: 3435525) BAYRAM SONAT,SÖNMEZLER GÖKHAN (2018). TÜRKİYE’DE TURİZM SEYAHAT GELİRİ İLE TURİSTLERİN KART KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN JOHANSEN EŞBÜTÜNLEŞME VE GRANGER NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6(2) 2018, 6(2), 156-165. (Kontrol No: 5269884) Editörlük 12-14 NİSAN 2018 NEVŞEHİR IERFMULUSLARARASI EKONOMİ ARAŞTIRMALARI VE FİNANSAL PİYASALAR KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI, Kitap, Editör, DETAY YAYINCILIK, 12.04.2018-14.04.2018 IERFM INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMIC RESEARCHES AND FINANCIAL MARKETS PROCEEDINGS BOOK, Kitap, Editör, DETAY YAYINCILIK, 12.05.2017- 13.05.2017