İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

Stratejik Hedef

Global bir akademik yapıyla...
Global bir akademik yapıyla sürekli gelişen teknolojinin bütünleşmesinden doğan yenilikçi eğitim metodolojisi ile uluslararası anlayış ve iş birliğini geliştiren bir üniversite olmak.
Eğitim ve bilim faaliyetlerinde...
Eğitim ve bilim faaliyetlerinde Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri ile iş birliği kurmak ve bilimsel çalışmaları insan ve teknoloji kaynağı açısından en yüksek verimi sağlayacak şekilde sürdürmek.
Araştırma merkezleri aracılığıyla...
Araştırma merkezleri aracılığıyla geniş bir coğrafyanın toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunları başta olmak üzere tüm sorun odaklarında çözüm üreten süreçler geliştirmek, bunları hazırlayacak bilimsel faaliyetleri etkin şekilde örgütlemek.
Sosyal sorumluluk projeleriyle...
Sosyal sorumluluk projeleriyle içinde bulunduğumuz geniş coğrafyaya karşı duyarlı bir öğrenci kitlesi hazırlamak, sorun odaklarına bilimsel kökenli toplumsal yaklaşımlarla yönelmek.
Güncel dünyanın en önemli...
Güncel dünyanın en önemli unsurları arasında başı çeken girişimcilik, yenilikçilik alanlarında yüksek verim sağlayacak şekilde kuluçka merkezleri oluşturmak, girişimci, yatırımcı ve üretken bir öğrenci kitlesi yetiştirmek.
Eğitimin her aşamasında...
Eğitimin her aşamasında yaratıcılığı öne çıkaran, sorun çözme yetilerini güçlendiren, öğrenmeyi öğreten bir yöntemi uygulamak.
Image