Netkent Üniversitesi

Burslar

Mütevelli Heyeti Özel Bursu

2018-2019 Öğretim yılı güz döneminde kayıtlarını yaptıran ve herhangi bir sebeple sildirmeyen öğrenciler, Netkent Üniversitesindeki 4 yıllık öğrenim hayatları boyunca %100 eğitim bursu hakkına sahiptirler.

Mütevelli Heyeti Yüksek Başarı Bursu
Bir önceki eğitim-öğretim yılı not ortalaması 3.90 ve üzerinde olan üniversitemiz 2. ve 3. sınıf öğrencileri takip eden eğitim yılında %100 eğitim bursu kazanırlar.

Çift Anadal Bursu
Netkent Üniversitesi’nde 2 Lisans Programına aynı anda kayıt yaptıranlar, 2. Lisans Programında %50 burs kazanırlar. Bu bursun uygulanmasında öğrenci, eğitim ücreti düşük olan program için %50 burstan yararlanır.

Teknoloji Adası Kıbrıs Bursu
Mühendislik Fakültesi programlarında KKTC vatandaşlarına özel %15 burs sağlanmaktadır.

Kalkınmada Öncelikli Yöreler Bursu
Resmi İkametgahı Türkiye’de Kalkınmada Öncelikli Yörelerden birinde olanlar, bu bölgede yaşadıkları sürece %15 burs elde ederler.

Öğretmen, Sağlık Çalışanı, Polis, Asker Bursu
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, TC Milli Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve YÖK bünyesindeki çalışanlar ile bu kurumlara bağlı eğitim kurumlarında çalışanlar Netkent Üniversitesi Eğitimlerinde %15 burs elde ederler. Sağlık çalışanları (doktor, hemşire, hasta bakıcı, eczacı, sağlık teknikeri, laborant ve diğer sağlık personeli) Netkent Üniversitesi Eğitimlerinde %15 burs elde ederler. Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde çalışanlar ile 1.derece yakınları Netkent Üniversitesi Eğitimlerinde %15 burs elde ederler. TSK ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri mensupları ile 1.derece yakınları Netkent Üniversitesi Eğitimlerinde %15 burs elde ederler.

Engelsiz Eğitim Bursu
Engelli Sağlık Raporu Sahiplerine Netkent Üniversitesi Eğitimleri %15 burslu


** Netkent Üniversitesi lisans programlarına 4 yıllık toplam eğitim bedelinin tamamını ödeyerek kayıt yaptıran öğrencilerimiz hem her yıl oluşacak ücret güncellemelerinden etkilenmez, hem de %10 indirimden yararlanırlar.

*Birden fazla burstan yararlanma durumunda bir öğrencinin kullanabileceği burs oranı maksimum %25’dir.

*Tüm Burslar Üniversite Burs Yönetmeliği çerçevesinde geçerlidir.


Ön Başvuru için Tıkla

Kayıt için Tıkla