İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Çağı ve günü yakalamış, uluslararası anlayış ve işbirliğini geliştiren, küresel bir akademik yapıyla sürekli gelişen teknolojinin bütünleşmesinden doğan, inovatif eğitim metodolojisi ile bilimsel eğitim ve üretime etkin destek sağlayan bir üniversite olmak.

Misyonumuz

İkinci üniversiteyi gerek akademik gerekse kitlesel düzeyde öne çıkaran, öğrencilerine bu eğitimi en üst düzeyde veren, çağın eğitsel, kültürel ve teknolojik olarak ürettiği değerleri eğitimin odağında tutan, zaman ve mekan kısıtlamalarını kaldırarak dijital öğretimi yöntem olarak benimseyen ve mezunlarına kariyer konusunda ufuk açacak bir üniversite olmak.

Mühür