Dr. Kubilay Kavak


  • Lisans: Bilkent Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi - Cornell University
  • Doktora: Gazi Üniversitesi
Biyografi

Endüstri mühendisliği alanında lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. Kamu politikaları alanında Cornell University’den yüksek lisans ve kamu yönetimi alanında Gazi Üniversitesi’nden doktora derecelerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık’ta, Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT), Kalkınma Bakanlığı’nda, Birleşmiş Milletler’de (BM) ve özel sektörde görevler üstlenen Dr. Kavak, ulusal kalkınma, projeksiyon ve modelleme, enerji politikaları, sanayi politikaları, altyapı yatırımları, kamu yönetimi, kamu politikaları, yatırım finansmanı, proje analizi ve proje yönetimi alanlarında çalışmalar gerçekleştirmiştir. Enerji, iklim değişikliği, kamu politikaları, kentleşme, sanayileşme gibi çeşitli alanlarda yayımlanmış çok sayıda makale, rapor ve çalışma ile enerji verimliliği alanında yayımlanmış bir kitabın sahibi olan Dr. Kavak, endüstriyel sistemlerde enerji optimizasyonu konulu dört kitabın da editörlüğünü yapmıştır. Halihazırda Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.) Genel Müdürlüğü'nü yürüten Dr. Kavak, uluslararası kuruluşlarla ve kalkınma finansmanı sağlayan bankalarla da çalışma tecrübesine sahiptir.