Dr. Engin Keskin


  • Lisans: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Doktora: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Biyografi

Dr. Engin Keskin, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezundur. Yüksek Lisans ve Doktorasını Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku Anabilim Dalında tamamlamıştır. Aynı zamanda Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi mezunudur. 2001 yılında Komiser Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında çeşitli rütbelerde ve görevlerde bulunmuş; halen Emniyet Müdürü rütbesinde görevine devam etmektedir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde dört dönem Hukukun Temel Kavramları ve Borçlar Hukuku dersleri vermiştir. Emniyet teşkilatı içerisindeki görevi kapsamında, hizmet içi eğitim olarak, her rütbedeki personele yönelik “Polisin Görev Yetki ve Sorumluluklarıyla İlgili Mevzuat Değişikliği Eğitimi”, “Polisin Zor Kullanma Yetkisi”, “Kamu Yönetiminde (Poliste) Etik Eğitimi”, “Polis Meslek Etiği ve Davranış Şekilleri” gibi çok sayıda eğitim vermiştir. Ticari Ceza Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku, Bilişim Suçları, Memur Suçları, Usul Hukukunda Koruma Tedbirleri gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Ceza Hukuku ve Ceza usul Hukuku alanında çok sayıda makalesi ve “Marka Suçları” başlıklı doktora tezinin genişletilmiş haliyle yayına hazırlanan kitabı bulunmaktadır.