Prof. Dr. Orhan Şener


  • Lisans: Ankara Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: New York Syracuse Üniversitesi
  • Doktora: Uludağ Üniversitesi
Biyografi

Prof. Dr. Orhan Şener Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra, New York Syracuse Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Harvard Üniversitesi Araştırma Bursu ile Uluslararası vergileme üzerine çalışmalarda bulundu. Doktorasını Uludağ Üniversitesi’nde Maliye alanında tamamladı. Prof. Dr. Şener, Uludağ Üniversitesi’nden doçent, Marmara Üniversitesi’nden profesör ünvanlarını aldı. 2010 yılında Kadir Has Üniversitesi’nde Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak görev alan Prof. Dr. Şener'e, 2018 yılında yine aynı üniversite tarafından profesörlerin üniversite ile akademik bağlarının süresiz devam etmesini sağlayan “Emeritus Profesörlük” ünvanı verildi. Economics for Lawyers, Public Finance for Lawyers ve Ekonominin temel ilkeleri dersleri vermektedir. Teori ve uygulamada din hizmetlerinin finansmanı, AB uygulamaları doğrultusunda Türkiye için bir Kamu Ekonomisi Reformu konularında projeler yürütmektedir. Prof. Dr. Şener’in Kamu Ekonomisi, Siyasal Maliye, Uluslararası Vergileme, Sanat Ekonomisi, Public Choice, Müze Ekonomisi alanlarında ulusal ve uluslararası çeşitli akademik çalışmaları bulunmaktadır. Uluslararası Maliye Enstitüsü, Ulusal Maliye Enstitüsü üyesidir.