Prof. Dr. Hasan Hüseyin Balık


  • Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Biyografi

ÖZGEÇMİŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Eletronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Biristol Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Elektrik Elektornik Mühendisliği Bölümlerinde lisans ve lisansüstü dersleri verdi. Bilgisayar Ağları, Bilgisayar Mimarileri, İşletim Sistemleri, Sensör ve Sensör Ağları, Biyomedikal Ağlar, Bioinformatik, Uzaktan Eğitim, Bilgisayar Sistem Tasarımı ve Yönetimi, Adli Bilişim, Bilgisayar ve Ağ Güvenliği, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga, Antenler, Kurumsal Kaynak Planlama Kurulum ve Yönetim, Sosyoloji ve Askeri Sosyoloji konularında uzman olup çok sayıda ulusal ve uluslararası bildirisi ve makalesi bulunmaktadır. Ayrıca yukarıda listelenen alanlarda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına yürütücülük yapmıştır.