Dr. Oğuzhan Kıvrak


  • Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
  • Doktora: Balıkesir Üniversitesi
Biyografi

Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities) Kıvrak, Oğuzhan. Akar, C. (2020). Effect of Social Media Interactions on CLV in Telecommunications, International Journal of Information Technology & Decision Making, Vol. 19, No. 02, pp. 447-468 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Kıvrak, O., Gürbüz, M.Z., “Detectıon Of Defectıve Hazelnuts By Image Processıng And Machıne Learnıng”, Natural and Engineering Sciences, 2019, 4(3): 100-106, ISSN: 2458-8989 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Gürbüz, M.Z., Kıvrak, O., Guran, A., “Otomatik Hayvan Sayımı Ve Sayılan Hayvanların Derin Öğrenme Metotları İle Sınıflandırılması”, VIII. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 28-30 October 2020, Antalya, Türkiye. Gürbüz, M.Z., Kıvrak, O., “Endüstri 4.0: Optimizasyon Tekniklerı İle Limanda Bekleme Sürelerinin Azaltılması”, VIII. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 28-30 October 2020, Antalya, Türkiye. Kıvrak, O., Gürbüz, M.Z., “Detection Of Defectıve Hazelnuts By Image Processıng And Machıne Learnıng”, Internatıonal Conference On Artıfıcıal Intellıgence Towards Industry 4.0 (ICAII4.0), November 14 - 16, 2019 at Iskenderun Technical University, Iskenderun, Turkey Kıvrak, O., Gürbüz, M.Z., “Telekom Sektöründe Müşteri Hizmetleri İş Yükünün Chatbot İle Azaltılması”, Vı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 25-29 October 2019, Antalya, Türkiye. Kıvrak, O. (2018). The Effect of Chatbots and Augmented Reality on Marketing, International Conference of Political Economy, 6 – 9 September Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Kıvrak, O., Gürbüz, M.Z., “Telekomünikasyon Sektöründe Chatbot Kullanımının Müşteri Hizmetleri İş Yükü Üzerine Etkisi”, Göbeklitepe’den Endüstri 4.0’a Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar, Ekin Yayınevi, 2019, ISBN: 978-625-7983-25-9, s.237-244 Kıvrak, O., “Bilişim Yönetiminde Yetenek 4.0”, “Çalışma Yaşamında Yenetek 4.0”, Beta Yayınevi, 2020Gürbüz, M.Z., Kıvrak, O. “Endüstri 4.0: Optimizasyon Teknikleri İle Limanda Bekleme Sürelerinin Azaltılması”, Çivi Yazısından Dijital Kodlamaya Ekonomi, İşletme Ve Finans Çalışmaları, Ekin Yayınevi, 2020, ISBN: 978-625-7210-87-4, s.29-38 Kıvrak, O. Gürbüz, M.Z., Güran, A. “Otomatik Hayvan Sayımı Ve Sayılan Hayvanların Derin Öğrenme Metotları ile Sınıflandırılması”, Çivi Yazısından Dijital Kodlamaya Sosyo-Ekonomi Çalışmaları, Ekin Yayınevi, 2020, ISBN: 978-625-7210-85-0, s.1-11 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Örücü, E, Kıvrak, O. (2013). Telekomünikasyon Sektöründe Çalışan Personelin İletişim Becerileri Düzeylerinin İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 20, 15 – 29 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Yıldız, H, Kıvrak, O. (2017). Nispetizm (Spiteeism) Olgusunun Nöroteknolojiye Dayanan Yüz Tanıma Teknolojileri ile Test Edilmesi : Örnek Olay Çalışması, İstanbul Marmara Üniversitesi V. Örgütsel Davranış Kongresi Diğer yayınlar Kıvrak,O. Çelik, E.(2013).Telaura CRM Suite is going mobile, tmforum Kıvrak,O.(2018). Will the chatbot be a game changer in the customer experience?, telcoprofessionals.com Projeler 2020 Doğuş Üniversitesi BAP Projesi, “Görüntü işleme teknolojileri kullanarak büyük baş hayvanın cins ve ağırlık tahmini”, Araştırmacı, Proje No: 2019-20-D2-B07 2020 Doğuş Üniversitesi BAP Projesi, “TELEKOM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERI HIZMETLERI IŞ YÜKÜNÜN CHATBOT ILE AZALTILMASI”, Yürütücü, Proje No: BAP-19-1009-107 İdari Görevler Bandırma Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Bölüm Başkanı 2020 -