Doç. Dr. YÜKSEL ALPER ECEVİT


  • Lisans: Marmara Üniversitesi- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  • Yüksek Lisans: Leiden Üniversitesi (Hollanda) - Avrupa Birliği Çalışmaları, Jean Monnet Bursu
  • Doktora: Binghamton Üniversitesi (ABD)- Siyaset Bilimi
Biyografi

Doç. Dr. Ecevit, 2017'den bu yana Çukurova Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları siyasi partiler, seçim sistemleri, siyasal davranış, nicel yöntembilim ve oy verme hakkıdır. Dr. Ecevit, Ç.Ü. öncesinde Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent, Binghamton Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, Sabancı Üniversitesi’nde öğretim asistanı olarak görev yapmıştır. Doç. Dr. Ecevit, Party Politics, Political Research Quarterly, International Political Science Review ve Parliamentary Affairs dergilerinde makaleler yayımlamıştır. Dr. Ecevit’in Routledge yayınevi tarafından basılmış kitaplarda Türkiye’de Adli Kurumlara duyulan güven ve Siyasi Partiler üzerine yazılmış bölümleri vardır. Yüksel Alper Ecevit, Ekim 2018'de Ç.Ü. Rektörlüğü tarafından atandığı ÇÜSAMER Merkez Müdürlüğü görevini de yürütmektedir. Doç. Dr. Ecevit aynı zamanda her yıl düzenlenen Empirical Studies in Political Analysis Konferansının Düzenleme Kurulu Eş Başkanı’dır. Hali hazırda Comparative Candidates Survey (Karşılaştırmalı Adaylar Anketi) isimli uluslararası bir araştırmanın Türkiye ayağını yürütmektedir.