Dr. Süleyman Gökhan Taşkın


  • Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
  • Yüksek Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
  • Doktora: Süleyman Demirel Üniversitesi
Biyografi

ÖZGEÇMİŞ Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 2015-2016 yılları arasında Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde Uzman olarak, 2016 yılından 2021 yılına kadar ise Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde Öğretim Görevlisi olarak çeşitli yazılım projelerinde çalıştı. Doktora derecesi sonrası da aynı üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - Yazılım Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çeşitli üniversitelerde önlisans ve lisans dersleri vermiştir. Halen lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler vermektedir. Makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, doğal dil işleme gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır.