Prof. Dr. Köksal Bayraktar


  • Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Doktora: İstanbul Üniversitesi
Biyografi

11.11.1941 tarihinde Bandırma’da doğmuş; 1961 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesi’ni 1965’te tamamlamış ve 1966 tarihinde bu Fakültenin Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kürsüsü Asistanlığı’na girmiştir. İstanbul Hukuk Fakültesi’nde 1971 yılında “Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu” konulu çalışmasıyla doktor asistan ünvanını almış, 1975’de “Suç İşlemeye Tahrik Cürmü” başlıklı kitabı ile doçent olmuştur. “Siyasal Suç” konulu Profesörlük Takdim Tezi ile 1982’de Profesör’lüğe yükseltilmiştir. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ayrılmış ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği’ne geçmiştir. 2 Şubat 2006 tarihi itibariyle aynı Fakülteye Dekan olarak atanmış; 2008 yılı başlarında Dekanlık görevinden ayrılmıştır. 2008’de Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliğinden emekliliği dolayısıyla ayrılmış, daha sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aynı bilim dalında öğretim üyeliğine geçmiştir. Bu Fakültede 2017 yılı sonuna kadar lisans ve yüksek lisans öğretiminde Ceza Hukuku dersleri vermiş ve burada bir Ceza Hukuku kitaplığı kurmuştur. 2004 - 2019 yılları arasında Güncel Hukuk Dergisi’nin yayınlanmasında çalıştığı gibi her ay burada makaleleri yayınlanmıştır. Türk Ceza Hukuku Derneği’nin kurulması ve gelişmesinde önemli çalışmalarda bulunmuş, bu derneğin, Genel Sekreterlik ve Başkanlık gibi görevlerini yürütmüştür. Uluslararası Ceza Hukuku Derneği'nin Bilim Kurulu'nda yer almıştır. Aynı zamanda Galatasaray Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Prof. Dr. Köksal Bayraktar, akademik hayatında birçok kitap ve bilimsel çalışmanın yazarı olmuştur. Halen Bayraktar Hukuk Bürosu’nda avukatlığını devam ettirmektedir ve Ceza Kanunu ile ilgili kitap ve makale yazarlığı gibi bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.