Prof. Dr. Seda Postalcıoğlu


  • Lisans: Sakarya Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Kocaeli Üniversitesi
  • Doktora: Kocaeli Üniversitesi
Biyografi

Sakarya Üniversitesi, Elektronik Bilgisayar Eğitimi programından mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Kocaeli Üniversitesi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ve Elektrik Eğitimi programlarında tamamladı. Almanya’da Dortmund Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Sistem Mühendisliği bölümünde Tübitak bursu ile doktora sonrası çalışmada bulundu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinde, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak görev yaptı. Çalışma alanları Akıllı Kontrol Sistemleri, Yapay Zeka, Derin Öğrenme olan Postalcıoğlu, halen İzmir Demokrasi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmaktadır.