Dr. Faruk Barış Mutlay


  • Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi
  • Doktora: Marmara Üniversitesi
Biyografi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Yüksel lisans eğitimini, “Bireysel İş Hukukunda Tahkim” isimli tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Doktor unvanını, “Sosyal Sigorta Yardımlarına Hak Kazanma Koşulları ve Eşitlik İlkesi” başlıklı tez çalışması ile almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku derslerini vermektedir. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku derslerini vermiştir. İş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve iş sağlığı ve güvenliği hukuku alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Söz konusu alanlarda akademik eserleri bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürütmektedir.