Doç. Dr. HAKKI HAKAN ERKİNER


  • Lisans: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Yüksek Lisans: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Doktora: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Biyografi

Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. Görevlendirme ile başka fakülte ve enstitülerde de öğretim üyeliği vazifesini sürdürmektedir. Galatasaray Lisesi’nde gördüğü orta öğrenimden sonra, Lisans mezuniyeti 1999 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, Yüksek Lisans mezuniyeti ise Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndendir. Doktora derslerini Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamış, Doktora tezini ise Araştırma Görevlisi olduğu Marmara Üniversitesi bünyesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde savunmuştur. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı’nda 2000 yılından itibaren sırasıyla araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doktor öğretim üyesi ve doçent olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında çeşitli defalar ve sürelerde, muhtelif kurumlarda, bilimsel literatüre ilişkin akademik araştırmalar ve çalışmalar yapmak için Fransa’da (Paris, Strazburg), Belçika’da (Bürüksel) ve Avusturya’da (Viyana) bulunmuştur. Akademik çalışmalarını Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinden yararlanarak sürdürmektedir.