Prof. Dr. Cengiz Metin


  • Lisans: Ege Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi
  • Doktora: Ege Üniversitesi
Biyografi

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesini bitirdi. Aynı Üniversitesin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Su Ürünleri Avlama-İşleme Teknolojisi alanında Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı. Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Urla Denizcilik MYO Kurucu Müdürlüğü, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Ege Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. IMO Ayna Komitesi, EBSO Çevre Danışma Konseyi ve Ulusal Seyir Hidrografi ve Oşinografi Koordinasyon Kurullarında üye olarak yer almıştır. Sualtı Araştırmaları Derneği Bilim Kurulu, ZMO, Su Ürünleri MEDAK üyesi olan Prof. Dr. Cengiz Metin’in ulusal ve uluslararası yayınlanmış birçok makalesi ve konferansları bulunmaktadır.