Dr. MEHMET ORAL


  • Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Doktora: İstanbul Üniversitesi
Biyografi

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında master yapmış; yine aynı anabilim dalında “ Temel Haklar Bağlamında Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” başlıklı tez ile hukuk doktoru olmuştur. 1991-1999 yılları arasında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 1997-1998 yılları arasında Tinçel Vakfı araştırma bursuyla Southampton – İngiltere’ye gitmiş; Bilgi Edinme Hakkı üzerine kaynak çalışması yapmıştır. Halen, Türk Ceza Hukuku Derneği yönetim kurulu üyesi ve Genel Sekreteri görevlerini yürütmektedir. Ceza hukuku, şirket yöneticilerinin cezai sorumlulukları, beyaz yaka suçları, bilgi ve veri gizliliği ihlallerinden doğan davalar, İdari davalar ve idari yaptırımlar konusunda danışmanlık ve aktif avukatlık yapmaktadır.