Öğretim Görevlisi Algın Erozan


  • Lisans: ODTÜ
  • Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi
  • Doktora:
Biyografi

İstatistik alanında lisans derecesine sahiptir. Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansına devam etti. Daha sonra Bilgisayar Mühendisliği'nden Yüksek Lisans derecesi ile mezun oldu. Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon alanında 32 yıllık deneyime sahiptir. Proje Yönetimi, Program Yönetimi, Portföy Yönetimi, İş Analizi, Çevik (Agile), Pazarlama ve İş Geliştirme departmanlarında yöneticilik tecrübesine sahiptir. PMBOK 4., PMBOK 5. ve PMBOK 6. baskısının Türkçe çevirisinde editör olarak çalıştı. Head First PMP ve Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean ve Kanban adlı kitapların Türkçe çevirisinde danışman olarak çalıştı. 2005 yılından beri PMI üyesi ve gönüllüsüdür. 2014 yılında PMI Türkiye başkanlığını yapmıştır. PMI LIMC (Leaderhip Institute Master Class) mezunudur. PMI'nın PMCDF (Proje Yöneticisi Yetkinlik Geliştirme Çerçevesi), OPM (Organizasyonel Proje Yönetimi) kitaplarının son baskılarında konu uzmanı olarak çalıştı. PMI Code of Ethics & Professional Conduct Türkçe çevirisini yapmıştır. Çeşitli üniversite ve uluslararası seminerlerde konuşmacı olarak yer alarak, bilgi ve deneyimlerini aktarmaya devam etmektedir. İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesinde zaman zaman misafir öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir